De Magiske Pillene

Hvordan var så filmvisningen?

Jeg refererer til visningen av Magic Pills, som jeg har snakket en del om de siste månedene!

Og, til min glede og begeistring, var vi i alt 14 personer som så filmen sammen: i Framheim sin nydelige "kinosal". Dette prosjektet mitt hadde ikke vært mulig å gjennomføre uten den gode imøtekommende innstillingen til Aina - personen som skaper så mye liv og sjel i dette historiske bygget!

Da dokumentaren var ferdig, var den første responsen: "Hæ, er den ferdig alt? Det gikk fort!" Filmen var engasjerende nok til at minuttene fløy forbi, mens vi ble tatt med på Ananda More sin reise rundt i verden - dit homeopatien har godt fotfeste og utgjør store forskjeller i menneskers helsetilstand.

Det var nesten litt misunnelige sukk i rommet, da turen gikk til Sveits: hvor det til syvende sist var en folkeavstemning som sørget for at homeopatien ble innlemmet i de offentlige helseforsikringsordningene - etter at 2/3 stemte i homeopatiens favør. Folket hadde talt!

I India fikk vi høre om komplekse sykdomstilfeller som blir behandlet med homeopati; enten alene, eller i kombinasjon med konvensjonelle tilnærminger. Homeopathy for Health in Africa sitt arbeide i Tanzania ga også innblikk i hvordan leger og sykepleiere samarbeider med, og henviser til, homeopater i deres behandling av pasienter.

Alt i alt var det en engasjert og inspirert stemning etter at filmen var ferdig. Da var det også tid for spørsmål og diskusjon i plenum:

Hvordan lages homeopatimedisinene?

Hvis du klikker på linken over, så kan du blant annet se en film av hvordan homeopatimedisiner lages ved homeopati-apoteket Helios i England.

Hva lages homeopatimedisiner av - er det planter?

Homeopatimedisiner lages av planter, mineraler og dyr (for eksempel melken og pelsen til dyr, giften fra slanger og edderkopper, eller hele insekter). De gjennomgår en spesiell homeopatisk potenserings-prosess. Denne ble demonstrert og forklart i dokumentaren, og du kan se samme overnevnte filmklipp for å se hvordan det gjøres hos Helios.

Hva skiller homeopatimedisiner fra for eksempel Bach's Blomstermedisin?

Det er mange likhetstrekk mellom ulike naturmedisinske grener, både når det gjelder de tilgrunnliggende synene på helse og sykdom; og også hvilke typer naturmedisiner som brukes. Det som særlig skiller homeopatimedisiner fra Bach's Blomstermedisin er potenseringsprosessen som homeopatimidlene gjennomgår (se spørsmålet over).

I tillegg finnes det tusenvis av homeopatimedisiner (og tusenvis som ikke har blitt laget enda, når man tenker på alle de ulike typer planter og substanser vi har i naturen): mens det i for eksempel Bach's Blomstermedisin er 38 blomsteressenser.

Finnes det norske tidsskrift hvor forskning på homeopati blir publisert?

Tidsskriftet Dynamis, som utgis av Norske Homeopaters Landsforbund (NHL), dreier seg kun om homeopati. Naturterapeuten, som utgis av Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH), tar for seg ulike naturterapier: deriblant homeopati.

Begge disse tidsskriftene kan man abonnere på.

Blir erfaringer med homeopatibehandling formidlet, i så fall hvor?

I tidsskriftene jeg har nevnt over, er det også innslag av pasientkasus og erfaringer med homeopatibehandling. Det finnes også en del databaser på utenlandske nettsteder, hvor man kan søke på ulike lidelser og få innsikt i andres erfaringer med homeopatien.

Homeopathy Research Institute (HRI) er et fint sted å starte, hvis man ønsker å navigere i forskningen på homeopati.

Hva om man går på medisiner forordnet av lege - kan man ta homeopatimedisiner da?

Det er viktig for meg som terapeut at mine klienter opprettholder dialogen med legen sin om eventuelle medisiner og behandling de går på, når de ønsker å få behandling med homeopati i tillegg. Homeopatimedisinene forstyrrer ikke andre medisiners virkning.

Men, når homeopatimidlene setter i gang sin lindrende og styrkende virkninger i kroppen, kan det være på sin plass å snakke med legen sin om muligheten for å trappe ned på medisinene man går på: når dette også bekreftes av legens medisinske undersøkelser.

Får man kjøpt homeopatimedisiner i Norge?

Ja! Alle norske apotek er pliktige til å skaffe homeopatimedisiner til deg - så fremt de er blant de noen-hundretalls-homeopatimedisinene som er registrert for salg i Norge.

Andre homeopatimidler (de tusener som ikke selges i Norge), må man bestille inn fra utenlandske homeopatiapotek.

Hvordan er legers og "det etablerte" sitt syn på homeopati?

Så lenge det ikke finnes gode nok reguleringer i naturmedisin-bransjen, med tydelige krav til utdannelse og kvalifikasjoner, så er det nok også vanskelig for leger og "det etablerte" å føle seg trygge på å anbefale naturmedisinsk behandling til sine pasienter.

Lovverket tillater heller ikke at leger anbefaler eller henviser sine pasienter til naturterapeuter, samme hvilket syn de selv har på behandlingsformene. Så det er opp til hver enkelt pasient å gjøre egne undersøkelser om hva som finnes av ulike behandlingstilbud, og om hva som passer seg selv best. Denne "jungelen" hadde det vært til det beste for pasientene om vi fikk ryddet opp i, og tydeliggjort: slik at det blir lettere å gjøre veloverveide, velinformerte og trygge valg for egen helse.

Hva med kosthold?

Kosthold er en heit potet! Det finnes så utallige ulike råd og meninger om dette temaet. Én ting er sikkert: kostholdet vårt er drivstoffet som kroppen bruker - eller sliter med - alt avhengig av hva vi velger å putte i oss. Hippokrates sin proklamasjon: "La maten være din medisin, og medisin være din mat" er så absolutt en grunnleggende pillar vi alle burde være bevisst når det gjelder helse og velvære.

Selv har jeg forsøkt ulike tilnærminger til kosthold, og har gode erfaringer med en rekke grep jeg har foretatt. Kosthold, i kombinasjon med naturmedisin (særlig homeopati), er mitt førstelinjeforsvar når det gjelder å takle helseplager: og ikke minst, for forebygging.

Likevel er jeg "forsiktig" med å uttale meg for bastant overfor mine klienter. Jeg kan dele erfaringer, men lar det være opp til den enkelte å navigere seg frem til hva som fungerer best for dem. Ofte er det faktisk lettere å gjøre kostholds- og livsstilsendringer når homeopatimedisinen hjelper kroppen med å finne frem til det den har behov for. Det har jeg selv erfart!

For å oppsummere:

Jeg var lykkelig da jeg dro fra Framheim og arrangementet var gjennomført. Jeg fikk markere starten på årets Homeopathy Awareness Week (HAW) ved å skape mer bevissthet om homeopatien som behandlingsform, og gi rom for spørsmål og diskusjon om denne grenen av naturmedisin som har så stort potensiale: når det gjelder å bidra til hvermannsens helse.

Selv føler jeg meg styrket og mer selvstendig etter å ha "oppdaget" homeopatien. Jeg er trygg på at mitt homeopati-arsenal hjemme kan hjelpe meg, når symptomer eller plager dukker opp. Det at homeopatimidlene er trygge og skånsomme gjør det også så befriende - forsøker jeg ti ulike homeopatimedisiner før jeg treffer blink for mine/mine kjæres plager, så skjer det ingen skade på veien 🙂