NNH


Hvorfor jeg valgte Norske Naturterapueters Hovedorgansiasjon (NNH)

Jeg var medlem i Norske Homeopaters Landsforbund (NHL) i flere år da jeg var student. Da var jeg ikke klar over at det fantes flere organisasjoner å velge i. Jeg tok kontakt med styreleder i NNH da jeg så en homeopat på Facebook som hadde tittelen "MNNH", og ikke "MNHL" - og ble imponert over hvor foroverlent NNH er.

NNH er en samleorganisasjon for ulike naturterapeuter. NNH fungerer slik som en "paraply" som samler ulike naturmedisinske grener. Disse så er delt inn i faggrupper innad i organisasjonen. Dette gir stor mulighet for samhandling mellom ulike terapiformer, og en større tyngde utad: når det skal samhandles med politikere og andre interesseorganer.


Hva gjør NNH til et kvalitetsstempel for naturterapeuter?

NNH har et stort fokus på pasientsikkerhet. Det stilles høyere faglige krav til utdanningsnivå og kvalifikasjoner enn f.eks. Brønnøysundsregistrenes "Register for utøvere av alternativ behandling" gjør. Så, hvis du skal finne en terapeut, kan du søke i NNH sitt terapeutregister - eller du kan søke i Registere for utøvere av alternativ behandling; men da anbefaler jeg veldig at du undersøker hvilke krav som stilles til utdannelse gjennom organisasjonen som terapeuten er medlem i.

Naturterapier (eller alternative medisinformer, om du vil) er ikke beskyttede titler: hvem som helst kan kalle seg f.eks. homeopat, enten vedkommende har flerårig utdannelse bak seg, et enkelt helgekurs, eller kanskje ingen utdanning overhode. Det offentlige registeret fungerer som én sikkerhet overfor pasienter, i og med at må være medlem av en offentlig godkjent organisasjon for å stå oppført der. Men, det stilles ingen formelle krav til utdanning og kvalifikasjoner - ut over det den enkelte organisasjonen etablerer selv.

 


Hvordan du som pasient kan bruke NNH

Skulle du være uheldig og oppleve at naturterapeuten din ikke lever opp til forventningene, og du opplever at det er en alvorlig brist på etisk forsvarlige behandlingslinjer, så kan du kontakte NNHs etiske råd - dersom terapeuten er tilknyttet denne organisasjonen.

I tillegg er det mye god informasjon på nettsidene til NNH: enten du er pasient hos en naturterapeut, eller om du ønsker å vite mer om de ulike naturterapiformene som faller inn under NNHs paraply. Du finner nettsidene deres her.