Varsel om vilkår

Bruk av nettstedet

Enhver mann eller kvinne som benytter dette nettstedet gjør så i sin egen rett, og godtar dermed dette nettstedets følgende lover:

Nettstedet formidles av jeg: en kvinne; Marianne Borchgrevink Claussen, på et "som det er"-basis; jeg, og eventuelle andre mennesker som tilbyr vår tid og eiendom gjennom dette nettstedet; jeg, anser dette nettstedet og all informasjon på dette nettstedet som eiet av jeg, og eller de mennesker som ellers bidrar til å skape det;

Du entrer dette nettstedet som kun mann eller kvinne;

Jeg, som menneske, kan kun snakke til deg som mann eller kvinne;

For å bruke dette nettstedet sier du deg herved enig i å være ansvarlig for dine egne handlinger og for konsekvensene av hvordan du anvender kunnskap du kan tilegne deg her;

Disse lovene anvendes for enhver ressurs eller tjeneste som tilbys av jeg som kan finne sted i enhver fysisk lokasjon;

For å delta på online eller offline avtaler og arrangementer som tilbys av jeg sier du deg enig i å ta fullt ansvar for alle dine omstendigheter og følelser, og ikke forsøke å gjøre meg eller andre mennesker som kan være involverte ansvarlig for nevnte omstendigheter og eller følelser;

Når du donerer som kompensasjon for min tid og eller eiendom gjennom dette nettstedet, gjør du det som en mann eller kvinne;

Alle donasjoner gis før tid eller eiendom blir delt, om ikke annet er eksplisitt avtalt;

Jeg forventer at du respekterer min tid da jeg ser på den som dyrebar, og jeg vil ikke fortsette å gi av min tid der det ikke respekteres;

Hvis du registerer deg på dette nettstedet er du ansvarlig for alle aktiviteter som skjer under din konto; du tar fullt ansvar for informasjon du deler via disse nettsidene, inkludert når du benytter booking-systemet; jeg, reserverer retten til å avslutte din konto eller fjerne eller endre innhold du deler basert på eget skjønn;

Enhver eiendom som jeg, skaper og har skapt, gjør jeg, krav på som min eiendom; du sier deg enig i å ikke dele, eller selge, min eiendom uten mitt eksplisitte skriftlige samtykke;

Enhver informasjon du deler til dette nettstedet, deler du privat; jeg anser informasjonen du oppgir til dette nettstedet som din eiendom; jeg, respekterer eiendommen din og oppbevarer den privat; jeg, lagrer ikke detaljer online, annet enn oppføring til nyhetsbrev, detaljer oppgitt ved timebestilling og donasjon; jeg, lagrer ikke kortnumre;

Du tillater meg å bruke informasjonen på din datamaskin sin harddisk i form av såkalte cookies eller informasjonskapsler, som du kan fjerne eller avslå når som helst;

Du kan be om en kopi av all informasjon jeg, har om deg; du kan også be om at jeg, sletter informasjonen din, med unntak av nødvendig informasjon i forbindelse med timebestilling og donasjon;

Jeg, reserverer retten til å endre disse lovene fra tid til annen når jeg, ser behov for det, og din fortsatt bruk av dette nettstedet vil signalisere at du godtar enhver justering av disse lovene; jeg, råder deg derfor til å lese disse lovene jevnlig;

Disse lovene former deler av avtalen mellom deg, mannen eller kvinnen, og jeg: en kvinne; Marianne Borchgrevink Claussen, og alle andre kvinner eller menn som deler sin tid eller eiendom med deg gjennom dette nettstedet; din bruk av dette nettstedet indikerer din aksept av disse lovene; hvis du ikke godtar disse lovene ber jeg, om at du forlater nettstedet umiddelbart;

For spørsmål i forhold til disse lovene kan du sende en e-post på homeopati@naturligfrisk.no

Ressurser og tjenester

Gavene fra jeg, gis fritt og enhver donasjon er helt frivillig; hvis du, velger å samhandle med jeg, på noen måte, og eller donere til jeg, skjer dette uforbeholdent og ut i fra din frie vilje; på din egen risiko; og med forståelse for at ethvert utfall er utenfor både min og din kontroll;

Dermed vil du ikke legge noe ansvar på jeg, og eventuelle andre mennesker som tilbyr vår tid og eiendom gjennom dette nettstedet, ved din egen opplevelse av opprørthet, misforståelse eller skade; som følge av kontakt med, deltakelse i eller bruk av informasjon, arrangementer eller produkter relatert til disse;

Hvis du velger å benytte deg av tjenester og ressurser via dette nettstedet er det du, som mann eller kvinne: som er ansvarlig for å lese disse vilkårene nøye; og å åpne og lese e-poster som sendes til e-post adressen du har oppgitt;

Det er ditt ansvar å være klar over hvordan den metoden for donasjon du velger vil fungere for deg, før du gjennomfører verdiutveksling med jeg;

Jeg, godtar ikke noe ansvar for din disponering av tid og eller tekniske omstendigheter ved donasjoner til jeg;

Jeg, gir ikke refusjoner for donasjoner med mindre du avbestiller i god tid; jeg, foretar ikke bytter eller overføringer, og jeg, tilbyr ikke løsninger for kreditt; når du donerer for tjenester, er du ansvarlig for at det kommer tydelig frem hvilke/n tjeneste det gjelder; og du godtar at du ikke kan kansellere denne verdiutvekslingen;

Ethvert eventuelt unntak fra disse vilkårene skjer fullstendig ut fra at jeg, vurderer enkelttilfeller

Medisin og helse

Jeg, tilbyr ressurser og tjenester uten noen påstand om å endre eller kurere deg; jeg, er ikke en allopatisk lege, alternativbehandler, terapeut, homøopat eller underlagt andre titler; jeg, er en kvinne: som deler av min tid, kunnskap, kvalifikasjoner og eiendom; hovedsakelig med utspring i mine homøopatikvalifikasjoner;

Dine handlinger, valg og beslutninger (eller mangel av dem) er fullstendig ditt ansvar;

Når du, velger å samhandle med jeg, og eiendom tilhørende jeg, gjennom ressurser og eller tjenester jeg, tilbyr; streber jeg, etter å bidra på den måten jeg, anser som best; men det er du, som er ansvarlig for bruk av informasjon og veiledning jeg, deler; og eventuelle konsekvenser av disse