Varsel om vilkår

Bruk av nettstedet

Enhver mann eller kvinne som benytter dette nettstedet gjør så i sin egen rett, og godtar dermed nettstedets følgende lover:

Nettstedet formidles av jeg: en kvinne; Marianne Borchgrevink Claussen, på et "som det er"-basis; jeg, og eventuelle andre mennesker tilbyr egen tid og eiendom gjennom dette nettstedet; jeg, anser dette nettstedet og all informasjon på dette nettstedet som eiet av jeg, og eller de mennesker som ellers bidrar til å skape det;

Du, entrer dette nettstedet som kun mann eller kvinne;

Jeg, som kvinne, kan kun snakke til deg som mann eller kvinne;

Ved å bruke dette nettstedet sier du, herved at du, er enig i å være ansvarlig for egne handlinger og for konsekvensene av hvordan du, anvender kunnskap som du, kan få her;

Disse lovene anvendes for enhver ressurs og tjeneste som jeg, tilbyr og som kan finne sted i enhver fysisk eller virtuell lokasjon;

For å delta på online eller offline avtaler og arrangementer som tilbys av jeg, er du, enig i å ta fullt ansvar for alle omstendigheter og følelser som du, har og ikke forsøke å gjøre jeg, eller andre mennesker som er involvert ansvarlig for nevnte omstendigheter og eller følelser;

Når du, donerer som kompensasjon for tiden og eller eiendommen til jeg, gjennom dette nettstedet, gjør du, det som en mann eller kvinne;

Jeg, forventer at du, respekterer tiden til jeg, da jeg, opplever den som dyrebar og jeg, vil ikke fortsette å gi av tiden til jeg, der dette ikke respekteres;

Enhver eiendom som jeg, skaper og har skapt gjør jeg, krav på som eiendommen til jeg; du, er enig i å ikke dele eller selge eiendommen til jeg, uten det eksplisitte skriftlige samtykket til jeg;

Enhver informasjon du, deler til dette nettstedet deler du privat; jeg, anser informasjonen du, oppgir til dette nettstedet som eiendommen til du; jeg, respekterer eiendommen til du, og oppbevarer den privat; jeg, lagrer ikke detaljer online annet enn oppføring til nyhetsbrev, detaljer oppgitt ved timebestilling og eller donasjon; jeg, lagrer ikke kortnumre;

Du, tillater at jeg, bruker informasjonen på harddisken til enheten til du, i form av såkalte cookies eller informasjonskapsler når funksjoner på dette nettstedet benytter disse;

Du, kan be om en kopi av all informasjon jeg, har om du; du, kan også be om at jeg, sletter informasjonen til du, med unntak av nødvendig informasjon i forbindelse med timebestilling og donasjon;

Jeg, reserverer retten til å endre disse lovene fra tid til annen når jeg, ser behov for det og når du, fortsetter å bruke dette nettstedet signaliserer det at du, godtar enhver justering av disse lovene; jeg, råder derfor du, til å lese disse lovene jevnlig;

Disse lovene former deler av avtalen mellom du: mannen eller kvinnen, og jeg: en kvinne; Marianne Borchgrevink Claussen, og alle andre kvinner eller menn som deler sin tid eller eiendom med du, gjennom dette nettstedet;

Når du, besøker og bruker dette nettstedet indikerer du, aksept av disse lovene; hvis du, ikke godtar disse lovene ber jeg, om at du, forlater nettstedet umiddelbart;

For spørsmål i forhold til disse lovene kan du, sende en e-post til homeopati@naturligfrisk.no

Ressurser og tjenester

Gavene fra jeg, gis fritt og enhver donasjon er helt frivillig; hvis du, velger å samhandle med jeg, på noen måte og eller donere til jeg, skjer dette uforbeholdent og ut i fra den frie viljen til du; på egen risiko; og med forståelse for at ethvert utfall er utenfor kontrollen til både jeg, og du;

Dermed vil du, ikke legge noe ansvar på jeg, og eventuelle andre mennesker som tilbyr tid og eiendom gjennom dette nettstedet hvis du, opplever opprørthet, misforståelse eller skade som følge av kontakt med, deltakelse i eller bruk av informasjon, arrangementer eller ressurser relatert til disse;

Hvis du, velger å benytte tjenester og ressurser via dette nettstedet er det du, som mann eller kvinne som er ansvarlig for å lese disse vilkårene nøye, og å åpne og lese eventuelle e-poster som sendes til e-post adressen du, har oppgitt;

Det er ansvaret til du, å være klar over hvordan metoden for donasjon som du, velger vil fungere for du, før du, gjennomfører verdiutveksling med jeg;

Jeg, godtar ikke noe ansvar for disponering som du, gjør av tid og eller tekniske omstendigheter ved donasjoner som du, gir til jeg;

Jeg, gir ikke refusjoner for donasjoner med mindre du, avbestiller i god tid; jeg, foretar ikke bytter eller overføringer og jeg, tilbyr ikke løsninger for kreditt;

Når du, donerer for tjenester er du, ansvarlig for at det kommer tydelig frem hvilke/n tjeneste det gjelder og du, godtar at du, ikke kan kansellere denne verdiutvekslingen;

Ethvert eventuelt unntak fra disse vilkårene skjer fullstendig ut fra at jeg, vurderer enkelttilfeller

Medisin og helse

Jeg, tilbyr ressurser og tjenester uten noen påstand om å endre eller kurere du;

Jeg, er ikke en allopatisk lege, alternativbehandler, terapeut, homøopat eller underlagt andre titler;

Jeg, er en kvinne: som deler av tiden, kunnskapen, kvalifikasjonene og eiendommen til jeg; hovedsakelig med utspring i homøopatikvalifikasjoner som jeg, har;

Handlinger, valg og beslutninger (eller mangel av dem) som du, tar er fullstendig ansvaret til du;

Når du, velger å samhandle med jeg, og eiendom som tilhører jeg, gjennom ressurser og eller tjenester jeg, tilbyr streber jeg, etter å bidra på den måten jeg, anser som best; men det er du, som er ansvarlig for bruk av informasjon og veiledning jeg, deler; og eventuelle konsekvenser av disse