Har du ikke tilgang til enkeltressursene enda?Det kan du få her

Det vil komme en ressurs med oversikt over varenumrene til potenser jeg anser som lure å skaffe inn, når alle midlene er dekket; inntil nå kan du besøke denne siden hvis du lurer på om middelet er registrert for salg i Norge

Potenser høyere enn 12C (=24X) er uttynnet såpass at vi har passert Avogadros tall - og derfor lurere å ta for f.eks. gravide

6X = 6D: potensen vi gjerne skaffer for cellesaltene Calc-p, Calc-s, Kali-m, Kali-p, Kali-s, Mag-p, Nat-m, Nat-p, Nat-s

12X = 12D = 6C: potensen vi gjerne skaffer for cellesaltene Calc-f, Ferr-p og Sil

30X = 30D = 15C

Aconitum napellus (Acon)

15C - 369081 (10g); 30X - 247133 (10g); 30X - 341891 (20g); 30C - 235829 (10g); 200C - 353699 (1g); 1M - 362594 (1g); 1M - N34605 (10g)

Agaricus muscarius (Agar)

15C - 300006; 30C - 233099; 200C - 336148; 1M - 269241

Allium cepa (All-c)

15C - 264257 (10g); 30X - 278530 (10g); 30X - 343475 (20g); 30C - 306325 (10g); 200C - 200596 (1g); 1M - 342467 (1g)

Aloe socotrana (Aloe)

15C - 249065; 30C - 209967; 200C - 237214; 1M - 340262

Aluminium oxydatum (Alum)

12X - 343491; 30X - 343509 (reseptpliktige: 200X - N34268; 200C - N34893)

Anacardium orientale (Anac)

15C - 255756; 30C - 297823; 200C - 230917; 1M - 333966

Antimonium crudum (Ant-c)

15C - 319335; 30C - 313409; 200C - 279675; 1M - 212769

Antimonium tartaricum (Ant-t)

15C - 318977; 30C - 270422; 200C - 279669; 1M - 215942

Apis mellifica (Apis)

15C -; 30C - 215584; 200C - 276004; 1M - 369596

Argenitum nitricum (Arg-n)

15C -; 30C - 270335; 200C - 233017; 1M - 227091

Arnica montana (Arn)

15C -; 30C - 226584; 200C - 233017; 1M - 353702

Arsenicum album (Ars)

15C -; 30C - 245952; 200C - 297476; 1M - 288020

Belladonna (Bell)

15C -; 30C - 260591; 200C - 215538; 1M - 336938

Cactus grandiflorus (Cact)

15C -; 30C - 248642; 200C - 205451; 1M - 251050

Causticum hahnemanni (Caust)

15C -; 30C - 220374; 200C - 322861; 1M - 216454

Chelidonium majus (Chel)

15C -; 30C - 220052; 200C - 368699; 1M - 301232

Digitalis purpurea (Dig)

15C -; 30C - 365569; 200C - 325909; 1M - 210448

Ignatia amara (Ign)

15C -; 30C - 213413; 200C - 234173; 1M - 288106

Ipecacuanha (Ip)

15C -; 30C - 265023; 200C - 300604; 1M - 227210

Kali bichromicum (Kali-bi)

15C -; 30C - 343318; 200C - 364078; 1M - 266407

Kali carbonicum (Kali-c)

15C -; 30C - 299665; 200C - 226272; 1M - 304482

Lachesis muta (Lach)

15C -; 30C - 205157; 200C - 368064; 1M - 237221

Lycopodium clavatum (Lyc)

15C -; 30C - 216536; 200C - 279925; 1M - 206532

Magnesium phosphoricum (Mag-p)

12X - 351747; 15C -; 30C - 250355; 200C - 289467; 1M - 282419

Mercurius solubilis hahnemanni (Merc)

15C -; 30C - 359379; 200C - 319158; 1M - 245765

Natrum muriaticum (Nat-m)

6X - 340497; 15C -; 30C - 248343; 200C - 208123; 1M - 228883

Nitricum acidum (Nit-ac)

15C -; 30C - 282678; 200C - 225228; 1M - 200950

Nux vomica (Nux-v)

15C - 201091 (10g); 30X - 366610 (10g); 30X - 342410 (10g); 30C - 282271 (10g); 30C - 233744 (20g); 200C - 200677 (1g); 200C - 338756 (20g); 1M - 301921 (1g)

Phosphoricum acidum (Ph-ac)

15C - 262669 (10g); 30X - 320132 (10g); 30X - 341883 (20g); 30C - 238392 (10g); 200C - 308268 (1g); 1M - 283990 (1g)

Phosphorus (Phos)

15C - 355309 (10g); 30X - 345495 (10g); 30X - 342436 (20g); 30C - 272460 (10g); 200C - 226313 (1g); 200C - N35417 (10g); 1M - 283776 (1g); 1M - N34771 (10g)

Pulsatilla nigricans (Puls)

15C -; 30C - 330986; 200C - 248136; 1M - 363049

Rhus toxicodendron (Rhus-t)

15C -; 30C - 246003; 200C - 275658; 1M - 299949

Ruta graveolens (Ruta)

15C -; 30C - 263521; 200C - 302633; 1M - 299115

Sepia succus (Sep)

15C -; 30C - 363144; 200C - 213388; 1M - 294567

Silica terra (Sil)

6X - 363287 (200 tabletter); 6X - 361359 (140 tabletter); 12X - 223274 (10g); 12X - 341602; 15C - 269230 (10g); 30X - 280737 (10g); 30X - 342543 (20g); 30C - 313706 (10g); 200C - 249208 (1g); 1M - 315566 (1g)

Staphysagria (Staph)

15C - 255222 (10g); 30X - 302871 (10g); 30X - 235895 (20g); 30C - 331037 (10g); 200C - 357497 (1g); 200C - N35053 (10g); 1M - 295633 (1g)

Sulphur (Sulph)

15C - 300978 (10g); 30X - 364009 (10g); 30X - 342584 (20g); 30C - 330633 (10g); 200C - 208685 (1g); 200C - N35806 (10g); 1M - 238340 (1g)

Thuja occidentalis (Thuj)

15C -; 30C - 291682; 200C - 245535; 1M - 336171