Om Homeopati

Homeopati har en helt egen tilnærming til helse. Vi finner homeopatiens prinsipper proklamert blant Hippokrates sine skriverier for godt og vel 2000 år siden.

Heller enn å avhenge av kjemikalier for å utlikne uønskede symptomer, eller tvinge frem en spesifikk respons fra kroppen, behandler homeopatien personens helseproblemer ved å trigge kroppens iboende naturlige evner til å hele seg selv.

Ved å gjøre dette skjer to ting:

  1. Kroppen stimuleres til å korrigere sin tilstand av ubalanse og sykdom
  2. Kroppen styrkes, og blir mer robust overfor fremtidige helseproblemer

... Les mer

1) Homeopati - en introduksjon

Homeopati har en helt egen tilnærming til helse. Vi finner homeopatiens prinsipper proklamert blant Hippokrates sine skriverier for godt og vel 2000 år siden. (Les mer)

2) Likhetsloven

Homeopatimedisiner foreskrives i henhold til en "naturlov" kjent som Likhetsloven. Denne uttrykkes gjerne med at "likt kurerer likt". (Les mer)

3) Potensering

Homeopatimedisiner er trygge å bruke. De er meget uttynnede, ned til det under-molekylære stadiet. Dermed er de også fri for kjemiske bivirkninger som vi knytter til andre legemidler. (Les mer)

4) Tre Potens-Skalaer

Homeopati-apotek potenserer midler i henhold til tre ulike skalaer for å passe til foreskriving-scenarier.

Skalaene er: hundredels-, tiendedels- og femtitusendels-skalaene.

Jeg skal ta for meg hver og en av disse: (Les mer)

5) Fordeler ved Potensering

Det som gjør homeopatimedisiner såpass trygge å bruke, og effektive, har med potenseringen å gjøre.

Potenseringen er nøkkelen til at homeopatimidlene er så unike! Skånsomme, men likevel kraftfulle. (Les mer)