Om homøopati

Vi finner homøopatiens prinsipper proklamert blant skriveriene til Hippokrates fra godt og vel 2000 år siden.

Heller enn å avhenge av kjemikalier for å utlikne uønskede symptomer, eller tvinge frem en spesifikk respons fra kroppen, behandler homøopatien menneskets helseproblemer ved å trigge kroppens iboende naturlige evner til å hele seg selv.

Ved å gjøre dette skjer to ting:

  1. Kroppen stimuleres til å utlikne tilstander av ubalanse og sykdom
  2. Kroppen styrkes, og blir mer robust overfor fremtidige helseutfordringer

FAQ – ofte stilte spørsmål om homøopati

Homøopati er ikke like vanlig i Norge som i andre land og deler av verden. Selv om du kanskje har hørt begrepet "homøopati", eller vet litt om hva det dreier seg om, kan det fortsatt virke vanskelig å forstå seg på - hvis du ikke selv har fullført e 4-årig homøopatiutdannelse, eller gått til samarbeidet med en tilbyder av homøopatitjenester over lengre tid.

Jeg har derfor samlet noen vanlige spørsmål om homøopati nedenfor, for å gjøre homøopati litt mindre kryptisk for deg; og forberede deg på hva du kan forvente hvis du ønsker å benytte deg av homøopatitjenester.

Finner du ikke svar på det du lurer på er du velkommen til å bestille deg en kort konsultasjon.

Homøopati – for hvem?

Er du en som har forsøkt alt annet for plagene dine?

Ønsker du å benytte homøopati som supplement til andre tilnærminger?

Da er kanskje symptombildet ditt sammensatt, og det kreves vilje og tålmodighet fra din side - og min - for å nå målene vi setter oss med homøopatien som verktøy;

Er du en av de heldige som har vokst opp med naturmedisin, og er vant til å søke til naturterapier for plagene dine?

Da har kanskje ikke symptomene dine fått skikkelig fotfeste enda, og vi kan forvente at det tar kortere tid før vi har fått bukt med dem