Her finner du info om hvordan og hvorfor jeg ønsker å gjøre ressurser jeg tilbyr fritt tilgjengelig for alle - uavhengig av donasjon jeg mottar

Tillit

Jeg har gjort atter en runde med endringer på denne homøopati-plattformen jeg skaper: i takt med endringer i mine egne verdier, sannheter og virkelighetsoppfatninger

Hva innebærer det? I korte trekk:

  • Ingen innlogging/oppretting av bruker for tilgang til homøopati-ressursene jeg deler, donasjonsbasert
  • Ingen krav om verdi på donasjon før tilgang gis - dette er nå basert på integritet og tillit
  • Jeg slipper taket på kontrollen - tilbyr gavene mine fritt, og stoler på at jeg vil få det jeg trenger tilbake: for å kunne fortsette å gi av det jeg ønsker å dele
  • Har du sett gårdsutsalg langs veien, hvor du kan forsyne deg av mat som kommer rett fra gården, og så er det opp til deg å gi/betale for det du tar med deg?

I lengre trekk:

Fra business (kontrakter) til verdiutveksling (gaver)

Butikk → gaver som gis fritt, med tillit til donasjoner for deling av min tid, innsats og eiendom

Min Paps fortalte meg om en restaurant i Stockholm, som opererer uten faste priser. Mennesker kommer inn i restauranten med ønske om å ta i mot av det de tilbyr - mat, drikke og et sted å nyte måltidet sammen;

Men det er ingen fast pris på menyen: på vei ut blir hver gjest oppmuntret til å gi den verdien de selv opplever at måltidet/besøket er verdt. Og vet du? Gjestene gir - nok til at de kan opprettholde tilbudet sitt.

Finnes denne restauranten fortsatt? Aner ikke. Jeg vet ikke navnet på den heller - og det er flere år siden Paps fortalte om den.

Men "konseptet" - verdiene det bygger på, med de mellommenneskelige relasjonene i bunnen - det ønsker jeg også å nærme meg.

Tenk, om jeg kan gi fritt av det jeg ønsker å formidle - tilby - til andre mennesker; for så, når andre mennesker verdsetter det jeg gir, og opplever det som berikende - vil de ønske å gi noe tilbake, som takk for at jeg deler fritt med dem?

Så, for denne plattformen: du "entrer restauranten" gjennom sidene du besøker, og "på vei ut" gir du det du opplever at innholdet jeg deler er verdt

Risky?

Kanskje vil det ikke funke ... kanskje vil jeg oppleve at andre mennesker besøker plattformen jeg skaper, laster ned rubbel og bit av det de finner, og så fryder seg over å ha fått tak i en haug ressurser uten å måtte gi fra seg noe som helst.

Kanskje.

Men jeg tror ikke det.

Kanskje noen, det får så være.

Men jeg tror og håper at de aller fleste vil kjenne på intensjonen min, som ligger bak delingen av gavene jeg tilbyr: ut fra et ønske om friere utveksling av verdi mellom mennesker, med en stor vektlegging av viktigheten av å kjenne egen integritet i slike møter.

Noen har mye, noen har lite. Noen vil kanskje donere mer til meg for verdien jeg gir, noen vil kanskje donere mindre. Det er helt greit for meg - for vi kjenner alle vår egen livssituasjon best.

Noen velger kanskje å gi en større engangsdonasjon, for så å besøke ressursene igjen og igjen - med ønske om å slippe å donere i flere omganger.

Noen velger kanskje å gi enkeltdonasjoner fortløpende for ressurser de benytter seg av, for både å spre eventuell belastning på eget reservoar - og fordi de ikke vet om de vil benytte seg av flere ressurser.

Noen utsetter kanskje donasjonen litt, men husker på å besøke plattformen igjen og gi en gave - når omstendighetene deres tillater det.

Hva tenker du om dette tillitsbaserte oppsettet?

Frykt (for knapphet) avler (frykt for) knapphet?

Jeg ønsker ikke å være styrt av en frykt for knapphet - en frykt for å ikke ha nok - en frykt for å ikke få av andre like mye som jeg gir til dem;

Jeg tror på en friere tilværelse - som vi mennesker kan skape sammen. Og jeg tror den er på vei, for dem som ønsker å gripe muligheten - og være med å skape den virkeligheten vi ønsker å leve i: med frihet, nestekjærlighet, integritet og ansvar for egne valg og handlinger som grunnleggende pillarer.

For jeg ønsker ikke å (stilltiende) samtykke i å leve livet mitt på en måte som er bestemt av noen andre. Jeg ønsker ikke å tilby det jeg vil gi/dele med andre, på en måte som er bestemt av noen andre - når det ikke føles riktig ut for meg.

Jeg tror at færre krav - mindre tvang - mindre jantelov - mer frihet - mer kreativitet -

vil gi rom for mer energi, skapelse, samhold, fellesskap og verdiutvekslinger som i seg selv skaper mer verdi for alle;

med overskudd som dermed kan gis videre til dem som trenger det - ut av nestekjærlighet heller enn regelstyrt omfordeling.

Ditt valg!

Dette er mine tanker, mitt verdigrunnlag, per nå: som altså ligger til grunn for hvordan jeg nå har "åpnet opp" denne plattformen min for alle som velger å fritt oppsøke den.

Du trenger selvsagt ikke å være enig med meg!

Men for å benytte deg av det som tilbys her, er det likevel viktig at du aksepterer lovene som jeg, har satt for dette nettstedet;

Om du ikke gjør det, så finnes det andre plattformer/kilder du kan besøke i stedet.