Smerte

Smerte er et av kroppens varslingssystemer. Når du har vondt et sted, er dette en respons fra kroppen: på at […]

Respons homeopatimedisin

Denne informasjonen er beregnet på mennesker som har inngått samarbeid med meg, og som har fått anbefalt homeopatimedisin av meg […]