Svimmelhet

Svimmelhet kan oppleves på ulike måter. Du kan være ør i hodet, eller føle deg ustø med dårlig balanse. Det kan være vanskelig å stå eller gå, og svimmelheten kan gi kvalme, oppkast og en følelse av å skulle svime av. Svimmelheten kan komme plutselig og vare noen sekunder, eller den kan vare over lengre tid - og gjøre dagliglivet utfordrende. Kanskje blir du svimmel og uvel ved reise (reisesyke)?

Når du opplever at alt rundt deg spinner eller beveger seg, kan det være underliggende årsaker som problemer i indre øre eller synsproblemer. Hvis du er svimete kan dette være forårsaket av engstelse medfulgt av hjertebank, skjelving og svetting. Blodsukkerfall som gir deg letthetsfølelse i hodet kan komme av blodfattighet eller andre underliggende blodtrykksproblemer. Men det er kun i det første eksempelet at det er snakk om svimmelhet hvor du opplever en illusjon av at omgivelsene beveger seg.

Når det er snakk om langvarig (kronisk) svimmelhet, så er det lurt å oppsøke profesjonell hjelp: lege og/eller kvalifisert naturterapeut, avhengig av alvorlighetsgraden på plagene dine. Homeopati kan fint kombineres med annen behandling ved svimmelhet.

Det kan hjelpe på svimmelhet å unngå stress, og kanskje å ligge stille i et rolig, mørkt rom. Og for kortvarige og mer akutte anfall av svimmelhet, som ikke er bekymringsverdig (les: bør oppsøkes lege for) og del av et underliggende mønster; de kan du forsøke å lindre med homeopatimedisiner fra homeopati-husapoteket ditt! 😀

Homeopati og svimmelhet

Å være svimmel kan påvirke deg på ulike måter: du kan føle deg klumsete med mangel på koordinasjon, og det kan være medfølgende symptomer som midlertidig hørselstap, lyder i ørene, vondt i ørene, en fornemmelse av svakhet i ansiktet. Slike medfølgende opplevelser er viktige når man skal velge en passende homeopatimedisin. Det samme er faktorer som gjør symptomene bedre (>) og verre (<). Homeopatimiddelet velges ut basert på det individuelle symptombildet ditt, med en helhetlig tilnærming; hvor medisinen som velges har et så liknende bilde som det kroppen din kommuniserer gjennom plagene dine.

Slik er målet til homeopatibehandling å adressere den underliggende årsaken, og den individuelle disponibiliteten din. Hvordan du opplever symptomene er det som avgjør hvilket homeopatimiddel som passer for deg! Derfor kan 10 personer som opplever svimmelhet bli foreskrevet 10 forskjellige homeopatimedisiner.

Homeopatien som katalysator (igangsettende)

Selv om et velvalgt homeopatimiddel kan lindre plagene dine når de pågår, så er det alltid best med forebygging og styrking av konstitusjonen din - den underliggende disponibiliteten din. Det er det vi i homeopatien kaller for konstitusjonell behandling, og innebærer å ta problemene ved roten.

Homeopaten din spør om alle sidene ved symptomene dine, for å få et så tydelig og helhetlig bilde av helsetilstanden din som mulig. Deretter matcher homeopaten ditt symptombilde med en homeopatimedisin som dekker dette, og som er så likt som mulig det kroppen din uttrykker. Når vi treffer godt vil homeopatimiddelet stimulere kroppen din og hjelpe den å jobbe seg gjennom de ubalansene som har fått slå rot over tid. Homeopatimedisinen er slik sett katalysatoren som hjelper kroppen din å selv jobbe gjennom plagene - også ved svimmelhet.

Behandling med homeopati virker fra innsiden. Heller enn å fortrenge symptomene, er målet å redusere disponibiliteten din - og styrke vitaliteten din. Selv om homeopaten gjerne vil vite om alle de ulike plagene og deres triggere, for å ha noe å sammenlikne med når behandlingen pågår; så er det konstitusjonen din som vi ønsker å endre - din konstitusjonelle styrke. For å vite hvilken homeopatimedisin du trenger, vil vi se på språket ditt: det er måten du uttrykker opplevelsen av symptomene og plagene dine som forteller hvilket homeopatimiddel kroppen din signaliserer behov for gjennom symptomene den uttrykker.

Jo klarere og mer særeget språket ditt er, jo mer direkte peker det mot den rette homeopatimedisinen for deg. Så lenge vi også renser kroppen, får nok fysisk aktivitet, sollys og næring; så vil homeopatimedisinen kunne lindre og gjenopprette balanse. Det kan være at sensitiviteten din blir hengende ved en stund, men da i mindre grad - og med mildere uttrykk etterhvert som kroppen fikser seg selv med homeopatimiddelet som alliert.

Homeopatimedisiner ved svimmelhet

Homeopati benyttes gjerne som behandling for å oppnå en naturlig tilnærming til svimmelhet: homeopatimidlene hjelper til med å rette opp i ubalansene du måtte ha. Hvis du opplever svimmelhet kan du sette i gang en lindrende "akuttbehandling" med homeopatimidlene du har for hånden - for så å jobbe mer i dybden hos homeopaten din når du får mulighet.

En velvalgt og passende homeopatimedisin kan gi rask lindring. Men, jeg anbefaler likevel at du oppsøker en erfaren homeopat for behandlingsopplegg, hvor dere vil ta tak i din dypere konstitusjonelle og kroniske helsetilstand. For å korrigere disponibiliteten din for kronisk svimmelhet, så vil ikke nødvendigvis de homeopatimidlene som jeg lister opp nedenfor kunne virke dypt nok: selv om de kan lindre plagene der og da (når symptombildet passer).

Se gjennom listen med homeopatimedisiner. Velg den som passer best til dine symptomer.

Så tar du den valgte homeopatimedisinen: la én pille smelte under tunga hver fjerde time, men stopp når du merker endring i symptomene dine. Du kan ta en ny pille hvis symptomene tiltar igjen. Merker du ingen endring etter 4 doser/piller (16 timer), så var ikke valget av homeopatimedisin riktig for deg og symptombildet ditt.

Hvis du strever med å finne det rette middelet kan du ta kontakt med homeopaten din. Du kan også sjekke ut nettkurs jeg tilbyr.

Et par ting å merke seg når du vil lindre dine egne plager med homeopatimidler:

  • Du kan oppleve en mild homeopatisk forverring av symptomene etter å ha tatt middelet. Denne er kortvarig og forbigående, og kommer av at kroppen stimuleres til å rette opp i ubalanser. Det er da faktisk snakk om en positiv respons, etter den første dosen: som raskt skal følges av en lindring av symptomene, hvis det rette homeopatimiddelet har blitt valgt.
  • Repeter homeopatimedisinen hvis lindringen stopper opp, eller symptomene begynner å tilta igjen.
  • Hvis du er en av dem som er veldig sensitiv overfor homeopatimedisiner, og merker en homeopatisk forverring etter hver dose, så er det lurt å ta de påfølgende dosene løst opp i vann. Da lar du en pille løse seg opp i ca. et kvart glass med vann, mens du rører forsiktig. Så tar du en liten slurk av væsken i stedet for en pille, hver gang du skal ta en ny dose.
  • Dekk til glasset og oppbevar det mørkt og beskyttet, uten direkte påvirkning fra strålekilder som mobil o.l. Denne væsken kan du fint bruke av i et par dager, før du eventuelt løser opp en ny pille.

Her følger en kort beskrivelse av noen homeopatimedisiner som kan hjelpe ved svimmelhet:

 

Aconitum napellus (Acon)

< når man løfter hodet, eller reiser seg fra tilbakelent stilling.

Jeg har skrevet mer om Aconitum her. Der finne du også varenummeret du bør ta med apoteket når du kjøper dette homeopatimiddelet.

 

Aesculus hippocastanum (Aesc)

Kraftig svimmelhet med sjangling; som om alkoholisert. Svimmelhet med kvalme og slørete/svekket syn. Forvirret sløvhet. Talen er "tykk" - vanskelig for å snakke, som om hadde noe i munnen. Stor svakhet, med skjelving.

Hvis du vil kjøpe denne homeopatimedisinen og ha den i homeopati-husapoteket ditt, tar du med deg navnet på middelet og varenummeret til ditt lokale apotek:

Aesculus hippocastanum 30C, 328706

 

Argentum nitricum (Arg-n)

Svimmelhet medfulgt av svakhet og skjelving. Mye mental forvirring og en fornemmelse av ekspandering. Føles som om husene kommer til å falle over en når man går gjennom gata.

Hvis du vil kjøpe denne homeopatimedisinen og ha den i homeopati-husapoteket ditt, tar du med deg navnet på middelet og varenummeret til ditt lokale apotek:

Argentum nitricum 30C, 270335

 

Bryonia alba (Bry)

På norsk: Svartgallebær. En blomst i gresskarfamilien. Har gjerne svimmelhet knyttet til kvalme. Kan føle seg svimete. < reise seg fra tilbakelent stilling, og ved bevegelse.

Hvis du vil kjøpe denne homeopatimedisinen og ha den i homeopati-husapoteket ditt, tar du med deg navnet på middelet og varenummeret til ditt lokale apotek:

Bryonia 30C, 340731

 

Causticum hahnemanni (Caust)

Passer ved svimmelhet med tendens til å falle fremover eller til siden. Stor engstelse og svakhet i hodet.

Hvis du vil kjøpe denne homeopatimedisinen og ha den i homeopati-husapoteket ditt, tar du med deg navnet på middelet og varenummeret til ditt lokale apotek:

Causticum hahnemanni 30C, 220374

 

Cocculus indicus (Cocc)

På norsk: Kokkelskorn, en slyngplante i menispermaceae-familien. Svimmelhet som har sammenheng med fordøyelsesplager. Kan ha hodepine som sitter i øvre del av hodet, med rødmusset ansikt og hett hode. < sittende, i kjøretøy, etter å ha spist.

Ta med denne informasjonen til apoteket hvis du vil kjøpe den til homeopati-husapoteket ditt:

Cocculus (Anamirta) 30C, 311955

 

Conium maculatum (Con)

På norsk: Skarntyde eller giftkjeks, en plante i skjerm- plantefamilien. Passer særlig for svimmelhet hos eldre, og når svimmelheten kommer av overdreven bruk av tobakk. Det kan være en opplevelse av å dreie i sirkel når man fester blikket på ett punkt. Svimmelhet når man reiser seg eller går opp trapper, med svakhet og tendens til å sovne. < bevege eller snu hodet raskt, legge seg ned. Klarer ikke se på gjenstander som beveger seg. > holde seg i ro med øynene lukket.

Ta med denne informasjonen til apoteket hvis du vil kjøpe den til homeopati-husapoteket ditt:

Conium maculatum 30C, 278175

 

Cyclamen europaeum (Cycl)

Plutselig synstap; mørk og kraftig menstruasjon; blindhet medfulgt av halvsidig hodepine ved tinningene, med blekt ansikt og svimmelhet; kvalme som oppleves i halsen; svak fordøyelse. (Husk: oppsøk hjelp i bekymringsverdige tilfeller! Men ta gjerne Cyclamen på vei til legevakta/på venterommet, om symptombildet passer.)

Hvis du vil kjøpe denne homeopatimedisinen og ha den i homeopati-husapoteket ditt, så må du bestille den fra homeopatiapotek i utlandet: f.eks. Helios eller Remedia.

 

Ferrum metallicum (Ferr)

< når reiser seg plutselig fra sittende eller liggende stilling; kommer plutselig. Kommer også når man går nedover, eller krysser vann - selv når vannflaten er rolig.

Hvis du vil kjøpe denne homeopatimedisinen og ha den i homeopati-husapoteket ditt, så må du bestille den fra homeopatiapotek i utlandet: f.eks. Helios eller Remedia.

 

Iodum purum (Iod)

Særlig hos eldre, med kronisk svimmelhet i hodet.

Ta med denne informasjonen til apoteket hvis du vil kjøpe den til homeopati-husapoteket ditt:

Iodum 30C, 212340

 

Lachesis muta (Lach)

Forvirret/forbløffet, som kan medfølges av redusert bevissthet. Blålig ansikt med muskeltrekninger, og skjelving i hender/føtter. Med fjernhet eller mye blod til hodet; blåsende pust. Kan komme etter inntak av alkohol, eller følelser knyttet til sinnet. (Husk: oppsøk hjelp i bekymringsverdige tilfeller! Men ta gjerne Lachesis på vei til legevakta/på venterommet, om symptombildet passer.)

Ta med denne informasjonen til apoteket hvis du vil kjøpe den til homeopati-husapoteket ditt:

Lachesis 30C, 205157

 

Phosphorus (Phos)

Særlig ved nervøs svimmelhet hvor man opplever nervøs svekkelse/svakhet, eller etter seksuelt misbruk. Kan komme om morgenen på tom mage, med svimethet og skjelving.

Ta med denne informasjonen til apoteket hvis du vil kjøpe den til homeopati-husapoteket ditt:

Phosphorus 30C, 272460

 

Rhus toxicodendron (Rhus-t)

Passer til svimmelhet, særlig hos eldre. Kommer så fort man reiser seg fra sittende stilling. Assosieres med tunge lemmer, og kan forbindes med senilitet.

Ta med denne informasjonen til apoteket hvis du vil kjøpe den til homeopati-husapoteket ditt:

Rhus toxicodendron 30C, 246003

 

Sepia succus (Sep)

På norsk: sepiablekksprut, en art av tiarmete blekkspruter. Svimete. Varme/hete med svimethet, og kuldefornemmelse etter svimethet. < fysisk aktivitet, ved feber, ved menstruasjon, i rom med tett luft. Også < når står oppreist (over lengre tid).

Ta med denne informasjonen til apoteket hvis du vil kjøpe den til homeopati-husapoteket ditt:

Sepia officinalis 30C, 363144

 

Husk:

Hvis du eller dine kjære opplever symptomer og plager som bekymrer deg, så må du søke profesjonell hjelp/dra til legevakta! 

Men, om du mistenker at noen av homeopatimidlene nevnt her kan passe til symptombildet, så er det ingenting i veien for å ta med homeopatimedisinen og forsøke den i bilen på veien/på venterommet: kanskje blir turen mer kortvarig enn fryktet 😉

Og, for plager du er vant til å håndtere i hjemmet, så kan homeopatimedisinene i husapoteket ditt være med på å lindre tilstanden til den har passert – og kanskje forkorte varigheten av plagene.

Tipsene jeg har nevnt i denne artikkelen er ikke ment som erstatning for kvalifisert medisinsk rådgivning. Dette er kun ment som informerende innhold, og du bør alltid rådføre deg hos kvalifisert helsepersonell før du foretar eventuelle endringer i pågående behandling.