Svimmelhet

Svimmelhet kan oppleves på ulike måter. Du kan være ør i hodet, eller føle deg ustø med dårlig balanse. Det kan være vanskelig å stå eller gå, og svimmelheten kan gi kvalme, oppkast og en følelse av å skulle svime av. Svimmelheten kan komme plutselig og vare noen sekunder, eller den kan vare over lengre tid - og gjøre dagliglivet utfordrende. Kanskje blir du svimmel og uvel ved reise?

Når du opplever at alt rundt deg spinner eller beveger seg, kan det være underliggende årsaker; som problemer i indre øre eller synsproblemer. Hvis du er svimete kan dette være forårsaket av engstelse medfulgt av hjertebank, skjelving og svetting. Blodsukkerfall som gir deg letthetsfølelse i hodet kan komme av blodfattighet eller andre underliggende blodtrykksproblemer. Men det er kun i det første eksempelet at det er snakk om svimmelhet hvor du opplever en illusjon av at omgivelsene beveger seg.

Når det er snakk om langvarig (kronisk) svimmelhet, så er det lurt å oppsøke profesjonell hjelp, avhengig av alvorlighetsgraden på plagene dine. Homeopati kan fint kombineres med annen tilnærming ved svimmelhet.

Det kan hjelpe på svimmelhet å unngå stress, og kanskje å ligge stille i et rolig, mørkt rom. Og for kortvarige og mer akutte anfall av svimmelhet, som ikke er bekymringsverdige (les: bør oppsøkes hjelp for) og eller del av et underliggende mønster; dem kan du forsøke å lindre med homeopatimedisiner fra homeopati-husapoteket ditt!

Homeopati og svimmelhet

Å være svimmel kan påvirke deg på ulike måter: du kan føle deg klumsete med mangel på koordinasjon, og det kan være medfølgende symptomer som midlertidig hørselstap, lyder i ørene, vondt i ørene, en fornemmelse av svakhet i ansiktet. Slike medfølgende opplevelser er viktige når man skal velge en passende homeopatimedisin. Det samme er faktorer som gjør symptomene bedre (>) og verre (<). Homeopatimiddelet velges ut basert på det individuelle symptombildet ditt, med en helhetlig tilnærming; hvor medisinen som velges har et så liknende bilde som det kroppen din kommuniserer gjennom plagene dine.

Slik er målet til homeopatibehandling å adressere den underliggende årsaken, og den individuelle disponibiliteten din. Hvordan du opplever symptomene avgjør hvilket homeopatimiddel som passer for deg! Derfor kan 10 personer som opplever svimmelhet bli foreskrevet 10 forskjellige homeopatimedisiner.

Homeopatien som katalysator

Selv om et velvalgt homeopatimiddel kan lindre plagene dine når de pågår, så er det alltid best med forebygging og styrking av konstitusjonen din - den underliggende disponibiliteten din. Det er det vi i homeopatien kaller for konstitusjonell behandling, og innebærer å ta problemene ved roten.

Homeopaten din spør om alle sidene ved symptomene dine, for å få et så tydelig og helhetlig bilde av helsetilstanden din som mulig. Deretter matcher homeopaten ditt symptombilde med en homeopatimedisin som dekker dette, og som er så likt som mulig det kroppen din uttrykker. Når vi treffer godt vil homeopatimiddelet stimulere kroppen din og hjelpe den å jobbe seg gjennom de ubalansene som har fått slå rot over tid. Homeopatimedisinen er slik sett katalysatoren som hjelper kroppen din å selv jobbe gjennom plagene - også ved svimmelhet.

Behandling med homeopati virker fra innsiden. Heller enn å fortrenge symptomene, er målet å redusere disponibiliteten din - og styrke vitaliteten din. Selv om homeopaten gjerne vil vite om alle de ulike plagene og deres triggere, for å ha noe å sammenlikne med når behandlingen pågår; så er det konstitusjonen din som vi ønsker å endre - din konstitusjonelle styrke. For å vite hvilken homeopatimedisin du trenger, ser vi på språket ditt: det er måten du uttrykker opplevelsen av symptomene og plagene dine som forteller hvilket homeopatimiddel kroppen din signaliserer behov for gjennom symptomene den uttrykker.

Jo klarere og mer særegent språket ditt er, jo mer direkte peker det mot den rette homeopatimedisinen for deg. Så lenge vi også renser kroppen, får nok fysisk aktivitet, hvile, sollys og næring; så vil homeopatimedisinen kunne lindre og gjenopprette balanse. Det kan være at sensitiviteten din blir hengende ved en stund, men da i mindre grad - og med mildere uttrykk etterhvert som kroppen fikser seg selv med homeopatimiddelet som alliert.

Homeopatimedisiner ved svimmelhet

Homeopati benyttes gjerne som behandling for å oppnå en naturlig tilnærming til svimmelhet: homeopatimidlene hjelper til med å rette opp i ubalansene du måtte ha. Hvis du opplever svimmelhet kan du sette i gang en lindrende "akuttbehandling" med homeopatimidlene du har for hånden - for så å jobbe mer i dybden hos homeopaten din når du får mulighet.

En velvalgt og passende homeopatimedisin kan gi rask lindring. Men, jeg anbefaler likevel at du oppsøker en kvalifisert homeopat for behandlingsopplegg, hvor dere tar tak i din dypere konstitusjonelle og kroniske helsetilstand. For å korrigere disponibiliteten din for kronisk svimmelhet vil ikke nødvendigvis de homeopatimidlene som jeg lister opp nedenfor kunne virke dypt nok: selv om de kan lindre plagene der og da (når symptombildet passer).

Se gjennom listen med homeopatimedisiner. Velg den som passer best til dine symptomer.

Så tar du den valgte homeopatimedisinen: la én pille smelte under tunga hver fjerde time, men stopp når du merker endring i symptomene dine. Du kan ta en ny pille hvis symptomene tiltar igjen. Merker du ingen endring etter 4 doser/piller (16 timer), så var ikke valget av homeopatimedisin riktig for deg og symptombildet ditt.

Hvis du strever med å finne det rette middelet kan du ta kontakt med homeopaten din. Du kan også sjekke ut ressurser jeg tilbyr.

Et par ting å merke seg når du vil lindre dine egne plager med homeopatimidler:

  • Du kan oppleve en mild homeopatisk forverring av symptomene etter å ha tatt middelet. Denne er kortvarig og forbigående, og kommer av at kroppen stimuleres til å rette opp i ubalanser. Det er da faktisk snakk om en positiv respons, etter den første dosen: som raskt skal følges av en lindring av symptomene, hvis det rette homeopatimiddelet har blitt valgt.
  • Repeter homeopatimedisinen hvis lindringen stopper opp, eller symptomene begynner å tilta igjen.
  • Hvis du er en av dem som er veldig sensitiv overfor homeopatimedisiner, og merker en homeopatisk forverring etter hver dose, så er det lurt å ta de påfølgende dosene løst opp i vann. Da lar du en pille løse seg opp i ca. et kvart glass med vann, mens du rører forsiktig. Så tar du en liten slurk av væsken i stedet for en pille, hver gang du skal ta en ny dose.
  • Dekk til glasset og oppbevar det mørkt og beskyttet, uten direkte påvirkning fra strålekilder som mobil o.l. Denne væsken kan du fint bruke av i et par dager, før du eventuelt løser opp en ny pille.

Her følger en kort beskrivelse av noen homeopatimedisiner som kan hjelpe ved svimmelhet:

 

Aconitum napellus (Acon)

< når man løfter hodet, eller reiser seg fra tilbakelent stilling.

 

Aesculus hippocastanum (Aesc)

Kraftig svimmelhet med sjangling; som om alkoholisert. Svimmelhet med kvalme og slørete/svekket syn. Forvirret sløvhet. Talen er "tykk" - vanskelig for å snakke, som om hadde noe i munnen. Stor svakhet, med skjelving.

 

Argentum nitricum (Arg-n)

Svimmelhet medfulgt av svakhet og skjelving. Mye mental forvirring og en fornemmelse av ekspandering. Føles som om husene kommer til å falle over dem når de går gjennom gata.

 

Bryonia alba (Bry)

På norsk: Svartgallebær. En blomst i gresskarfamilien. Har gjerne svimmelhet knyttet til kvalme. Kan føle seg svimete. < reise seg fra tilbakelent stilling, og ved bevegelse.

 

Causticum hahnemanni (Caust)

Passer ved svimmelhet med tendens til å falle fremover eller til siden. Stor engstelse og svakhet i hodet.

 

Cocculus indicus (Cocc)

Laget av kokkelskorn, en slyngplante i menispermaceae-familien. Svimmelhet som har sammenheng med fordøyelsesplager. Kan ha hodepine som sitter i øvre del av hodet, med rødmusset ansikt og hett hode. < sittende, i kjøretøy, etter å ha spist.

 

Conium maculatum (Con)

Laget av skarntyde eller giftkjeks, en plante i skjermplantefamilien. Passer særlig for svimmelhet hos eldre, og når svimmelheten kommer av overdreven bruk av tobakk. Det kan være en opplevelse av å dreie i sirkel når man fester blikket på ett punkt. Svimmelhet når man reiser seg eller går opp trapper, med svakhet og tendens til å sovne. < bevege eller snu hodet raskt, legge seg ned. Klarer ikke se på gjenstander som beveger seg. > holde seg i ro med øynene lukket.

 

Cyclamen europaeum (Cycl)

Plutselig synstap; mørk og kraftig menstruasjon; blindhet medfulgt av halvsidig hodepine ved tinningene, med blekt ansikt og svimmelhet; kvalme som oppleves i halsen; svak fordøyelse. (Husk: oppsøk hjelp i bekymringsverdige tilfeller! Men ta gjerne Cycl i påvente av hjelp, om symptombildet passer.)

 

Ferrum metallicum (Ferr)

< når reiser seg plutselig fra sittende eller liggende stilling; kommer plutselig. Kommer også når man går nedover, eller krysser vann - selv når vannflaten er rolig.

 

Iodum purum (Iod)

Særlig hos eldre, med kronisk svimmelhet i hodet.

 

Lachesis muta (Lach)

Forvirret/forbløffet, kan medfølges av redusert bevissthet. Blålig ansikt med muskeltrekninger, og skjelving i hender/føtter. Med fjernhet eller mye blod til hodet; blåsende pust. Kan komme etter inntak av alkohol, eller følelser knyttet til sinnet. (Husk: oppsøk hjelp i bekymringsverdige tilfeller! Men ta gjerne Lach i påvente av hjelp, om symptombildet passer.)

 

Phosphorus (Phos)

Særlig ved nervøs svimmelhet hvor man opplever nervøs svekkelse/svakhet, eller etter seksuelt misbruk. Kan komme om morgenen på tom mage, med svimethet og skjelving.

 

Rhus toxicodendron (Rhus-t)

Passer til svimmelhet særlig hos eldre. Kommer så fort man reiser seg fra sittende stilling. Assosieres med tunge lemmer, og kan forbindes med senilitet.

 

Sepia succus (Sep)

Laget av sepiablekksprut, en art av tiarmet blekksprut. Svimete. Varme/hete med svimethet, og kuldefornemmelse etter svimethet. < fysisk aktivitet, ved feber, ved menstruasjon, i rom med tett luft. Også < når står oppreist (over lengre tid).

 

Husk:

Hvis du eller dine kjære opplever symptomer og plager som bekymrer deg, så må du oppsøke hjelp! 

Men om du mistenker at noen av homeopatimidlene nevnt her kan passe til symptombildet, så er det ingenting i veien for å ta med homeopatimedisinen og forsøke den i påvente av hjelp: kanskje blir turen mer kortvarig enn fryktet.

For plager du er vant til å håndtere i hjemmet, så kan homeopatimedisinene i husapoteket ditt være med på å lindre tilstanden til den har passert – og kanskje forkorte varigheten av plagene.

Tipsene jeg har nevnt i denne artikkelen er ikke ment som erstatning for kvalifisert rådgivning. Dette er kun ment som informerende innhold, og du bør alltid oppsøke kvalifisert veiledning før du foretar eventuelle endringer i pågående behandling.