Angående Covid-19

Det er rare tider, dette, som bringer frem - eller skal jeg si, tvinger frem - noen valg om hvorvidt man ønsker å stille spørsmål ved fremstillingene som formidles til oss gjennom offentlige og medias kanaler; eller om man ønsker å stole på at det er best å la andre mennesker, iført titler og roller som offentlige tjenestemenn/-kvinner, få bestemme i stor grad hvordan vi lever livene våre.

Selv tilhører jeg den første kategorien, om jeg skal sette noen som helst slags delelinje såpass bastant: det finnes nok flere nyanser, med ulike tilnærminger. Men jeg stiller altså en rekke spørsmål ved hele Covid-19 "opplegget", og er for så vidt veldig takknemlig for all dypdykkingen i eget liv - og egen virkelighetsoppfatning (også når det gjelder helse) - som dette har bragt med seg siden mars 2020.

Kanskje høres det rart ut for noen, kanskje resonnerer det med andre. Uansett velger jeg å kun ta ansvar for meg selv, og min tilnærming til mitt liv; og forventer at andre gjør det samme.

Blant annet har jeg kommet stadig nærmere å bryte med systemene jeg føler meg fanget i: som innebærer at jeg har tatt et viktig steg mot å nedsette lover jeg ønsker å leve etter i eget liv. Det gjelder også for hvordan jeg samhandler med andre mennesker, når jeg tilbyr meg å hjelpe: med mine kvalifikasjoner innen homøopati - med livserfaringer som gode rettesnorer i tillegg til utdannelse, seminarer, ressurser jeg anskaffer og deltar i, m.m.

Hvis du ønsker, og velger, å oppsøke meg for å inngå samarbeid, kan dette derfor kun skje som kvinne eller mann: slik beskrevet i disse vilkårene. Og når vi møtes online eller ved oppmøte ansikt til ansikt, er det de samme rammene som gjelder - slik de er beskrevet i nevnte vilkår.

Når det er sagt,

Jeg opplever Helsedirektoratets smittevernveileder som overflødig, da jeg forventer at alle som velger å inngå samarbeid med meg tar ansvar for egne valg og konsekvensene disse måtte ha; akkurat som jeg tar ansvar for mine valg og konsekvenser disse måtte ha:

Hvis du er i risikogruppe for alvorlig forløp av Covid-19 slik våre offentlige tjenestemenn/-kvinner beskriver, eller bor sammen med noen som er i slik risikogruppe, bør du i henhold til helsemyndighetene kun benytte online-konsultasjoner; hvorvidt du ønsker å følge disse retningslinjene lar jeg deg, som kvinne eller mann ansvarlig for deg selv og dine valg, bestemme; du velger selv hvorvidt du bestiller time for online-konsultasjon eller oppmøte hos meg;

Hvis du ikke føler deg i god form, og er bekymret for å bli påvirket, eller påvirke andre, i negativ retning gitt omgivelsene dine og mennesker du omgås i den tilstanden du er i, så kan du alltids velge å avbestille eller bytte timen din; ved avbestilling i god nok tid, senest 24 timer før avtalen din, reverseres eventuell kompensering du har foretatt i form av kroneverdi; med mindre vi blir enige om at kroneverdien skal dekke en ny time som settes opp;

Hvis jeg ikke føler meg i god form, og er bekymret for å bli påvirket, eller påvirke andre, i negativ retning gitt omgivelsene mine og mennesker jeg omgås i den tilstanden jeg er i, så tar jeg kontakt med deg så fort som mulig for å kansellere eller bytte timen din; vi blir enige om at kroneverdien du eventuelt har kompensert meg med allerede går til å dekke en ny time vi setter opp; eller at jeg reverserer kompensasjonen hvis du heller ønsker dette;

Hvis du velger å bestille time med oppmøte hos meg, forventer jeg høflig og anstendig oppførsel, med gjensidig respekt for våre private grenser;

Hvis du ikke ønsker å håndhilse på meg, så slipper du det, bare signaliser dette til meg hvis jeg indikerer ønske om å håndhilse;

Hvis du ønsker å låne toalettet og eller vaske hender er du velkommen til det, og underrettes herved om at jeg ikke benytter antibac; ønsker du å benytte antibac er du velkommen til å medbringe dette;

Hvis du ønsker å sitte lenger unna meg enn jeg har lagt opp til, så sier du i fra til meg, så øker vi avstanden mellom der jeg sitter og der du sitter;

Jeg etterstreber å ha det rent og ryddig, også i områder jeg tar i mot mennesker som ønsker å samarbeide med meg; dette gjelder uavhengig av eventuelle retningslinjer fra våre offentlige tjenestemenn/-kvinner;

Hvis du ønsker å samarbeide med meg skjer dette uansett i det private, og ikke i det offentlige rom; denne avgrensningen har jeg gjort tydelig i overnevnte vilkår, og jeg, forventer at du, respekterer dette; hvis du ikke godtar dette ber jeg om at du forlater nettstedet, og ikke oppsøker meg for samarbeid;

Hvis du godtar mine vilkår og forventninger til deg, så er du velkommen til å bestille time, enten du velger å møte opp hos meg, eller samhandle online via Zoom