Å være ubrukelig

Kapittel 2 i boka Kinesisk Visdom av Helen Exley tar for seg det å være ubrukelig.

Jeg synes ofte det er fint å stoppe opp litt i en til tider hektisk hverdag, og la sinn og fornemmelser få vandre dit de ønsker.

For å komme i riktig modus for slik tankevandring, uten at jeg distraheres av alt mulig annet; så hjelper det ofte å ha en inngangsport - for eksempel i form av kinesiske visdomsord fra menneskers filosoferinger i tider som nå for lengst er forbi.

Så, ta deg et par minutters pause fra det du driver med - og funder litt på visdomsordene nedenfor: slipp tøylene og la din indre stemme få ditt føre deg dit den ønsker-

Alle kjenner til bruken av noe nyttig -
ingen har forståelse for nytten man kan ha av det som er ubrukelig.
CHUANG TZU

Ting, relasjoner, aktiviteter - ikke alle har en nytteverdi som kan måles.

Å fjase og tøyse med venner (noe jeg gjør ytterst ofte) er god kilde til latter, som blant mange oppfattes som styrkende får både immunforsvar og livskvalitet. Men noen finansiell, materiell eller direkte samfunnsmessig nytte kan vi ikke se - med mindre vi forstørrer bilde: humor og lettfattet omgang på arbeidsplassen og våre daglige samvær gjør oss gladere, og med et blidt sinn sprer vi også god energi.

Å ikke gjøre noen ting - å ta en pause fra alt og alle - det sees ofte på som asosialt, ineffektivt, latskap og sløsing: i et moderne resultatorientert samfunn preget av høyt tempo. Men er det noe som kan gi ro, et fredfylt sinn, gjenoppretting av indre balanse og harmoni - så er det nettopp det å ikke gjøre noe som helst. Når vi lukker øynene kommer vi mer i kontakt med underbevisstheten, og vi lader batteriene som så fort kan tappes i det daglige jaget av gjøremål og forpliktelser.

Dette er bare to av eksemplene tankene mine vandret til - hvilke dukker opp hos deg?

 

Med det samme du har gjort deg opp en mening - le av den!
LAO TZU (6. ÅRHUNDRE f.Kr.)

Når vi er forutinntatt med meninger, konklusjoner og fordommer; da er vi med én gang mindre åpne for nye inntrykk og berikende visdom. Tankene mine vandret til en forsker som i dag jobber i Homeopathy Research Institute (HRI), Dr Alexander Tournier, og det han sa på et seminar jeg var på - om forskning på homeopati:

Han kom over homeopati da han hadde forsøkt alt annet for sine helseplager (som så mange andre), uten noen forventning om at dette skulle føre noe steds hen - kun som et siste håp. Da han opplevde endringer til det positive ble forskersjelen hans vekket: han ble nysgjerrig! Hvordan fungerer homeopati? Hva er det med denne vidunderlige naturmedisinske grenen som kan berike livene til så mange?

Dr Tournier uttrykte at det viktigste med hans forskerarbeid, er å bevare nysgjerrigheten. Finner han tilsynelatende et svar, stopper han ikke der: da stiller han spørsmål ved alt han kan stille spørsmål ved, for å tilegne seg stadig dypere forståelse - og bygge videre på kunnskapen han har tilegnet seg. Og, hvis han må skifte mening om resultatene underveis, så er ikke det et nederlag - det er tvert i mot en spennende utvidelse av horisonten!

Usikkerhet er ubehagelig,
men å være helt sikker på noe er latterlig.
KINESISK VISDOM

Dette kinesiske visdomsordet underbygger vissheten jeg selv aner, når det kommer til våre fysiske og kjemiske modeller av virkeligheten. Det er fantastisk, den mengden kunnskap vi har om verden vi lever i - og modellene vi har laget for å kunne nyttiggjøre oss av våre omgivelser og resurser.

Men vi kommer til et punkt hvor vi fortsatt stiller spørsmål: hvilken rolle spiller de delene av DNA-et vårt som vi hittils ikke aner funksjonen til? Hvordan oppstår den menneskelige bevisstheten - hvor kommer den fra - og hvordan henger den sammen med den universelle bevisstheten (hvis du er som meg, og mener at det finnes noe slikt)? Hva skjer når vi drømmer og underbevisstheten tar oss med på drømme-reiser? Hva er den livgivende kraften i oss - som de homeopatisk fremstilte medisinene klarer å spille på lag med?

Selv om jeg fant det frustrerende i starten - at man ikke kjenner mekanismen bak homeopatimedisiners virkning - er jeg i dag fornøyd med at jeg måtte legge mine forutinntatte kunnskaper til side, og godta at naturen fortsatt er mystisk og magisk.

 

En som reiser behagelig, har ingen fastlåste planer og ingen intensjon om å ankomme.
LAO TZU (6. ÅRHUNDRE f.Kr.)

Livet er en reise. Livet er en lek. Livet er ubehagelig. Og livet er berikende.

Hvis alt er fryd og gammen til enhver tid, lærer vi ikke like mye - og vi vokser ikke på samme måte som når vi har kommet oss gjennom utfordringer, traumer og sorger. Å heles er heller ingen dans på roser: det er berg og dalbaner hvor vi står overfor vanskelige valg og situasjoner i det ene øyeblikket, og nyter fruktene av våre anstrengelser i det neste.

Jeg er takknemlig for å ha homeopatien som alliert når jeg trenger hjelp gjennom vanskelige utfordringer - når jeg strever med å jobbe gjennom ubalanser og forstyrrelser. Kropp, sinn og følelser må likevel gjennomarbeide barrierene; men med den tilførte homeopatiske stimulusen, fra noe "der ute" i naturen, klarer jeg det på en skånsom og berikende måte - selv om en initiell "homeopatisk forverring" kan oppleves krevende.

 

De tre store laster ser ut til å være effektivitet, punktlighet og ønsket om å oppnå suksess.
Det er også dette som gjør mennesker bunn ulykkelige og nervøse.
LIN YUTANG (1895-1976)

Størst opplevelse av ro, fredfullhet og harmoni får jeg når jeg er i naturen -

Når jeg sørger for praktiske hensyn som vann, mat og soveplass; blant trær, gress, lyng, vekster, bekker og vann - og alle mindre og større kryp som jeg i varierende grad har nært på meg; da er sinnet mitt, og bevisstheten min, i et helt annet modus enn i det daglige livet med gjøremål, ærender og forpliktelser.

Når jeg stirrer inn i bålet under stjernehimmelen eller tarpen som beskytter mot regnet - da vandrer sinnet og bevisstheten min til mine kjære og nære, og den universelle bevisstheten som bor i alt og alle - også i meg selv. Materielle goder og suksess forsvinner bort i en tåke av mindre viktige sider ved livets eventyr.

 

Gi slipp på ting og de blir gjort.
Verden blir lagt under føttene til dem som har sluppet taket.
Dersom du anstrenger deg for hardt, er det umulig å vinne verden.
LA TZU (6. ÅRHUNDRE f.Kr.)

Noe jeg har lært de siste årene, og blitt mer bevisst, er at det å stole på at universet og skjebnen spiller på mitt lag - vil gjøre at mulighetene melder seg når de er ment å gjøre det.

Jeg jobber mot egne mål, jeg legger inn stor innsats for det jeg selv mener er riktig for meg og mitt valg av retning i livet; men jeg vet at motgangen jeg møter vil bringe meg lærdom og visdom som jeg ikke ville fått - hvis jeg ikke ønsket velkommen det som tilstøter meg.

Da jeg ble kronisk syk for en del år siden, opplevdes alt håpløst. Men det var i denne håpløsheten at jeg fant frem til den videre horisonten min, og det som for meg er den sanne kilden til helse og velvære: naturens (universets) helende evner. Jeg ga slipp på de faste rammene og konformitetene jeg hadde indoktrinert hos meg selv, og ønsket velkommen den mer subtile opplevelsen - av helhetens manifestasjon i alle enkeltdeler den består av.

 

Horder av politimenn gir ingen frihet.
Legioner av soldater gir ingen fred.
Mange advokater fører ikke til rettferdighet.
LIN YUTANG (1895-1976)

Horder av leger og terapeuter gir ikke god helse.

Legioner av legemiddelprodusenter gir ikke god helse.

Inntak av store mengder legemidler fører ikke til helbred og velvære.

For å oppleve fullverdig frihet fra helseplager, kreativitet, velvære og kjærlighet, må vi starte med oss selv: og vi må velge å ta ansvar for egen helse. Veloverveide valg for livsstil, relasjoner og helsebringende tiltak må gis fruktbar grobunn i oss selv, før vi virkelig kan høste goder av dem. Og vi må lære å elske oss selv fullt og helt, før vi kan klare å elske vår neste.

Vi kan søke hjelp og støtte utover oss selv - men vi må så et indre frø for egenvekst hvis vi skal få maksimalt ut av næringen vi tilføres.

 

Unn deg selv et fredelig øyeblikk, og du vil forstå hvor uforstandig du har hastet av sted.
Lær å være stille, og du vil legge merke til at du har snakket for mye.
TSCJEN TSCHI JU

Fredfull kontemplasjon --- hvor ofte tillater vi oss slikt et verdifullt gode?

 

I tillegg til den edle kunsten å få ting gjort
finnes den fornemme kunsten å la ting være ugjort.
Eliminasjon av uvesentlige ting er livsvisdom.
LIN YUTANG (1895-1976)

Ved dette visdomsordet vandret mine tanker til oppfølging av foreskrevede homeopatimedisiner hos mine klienter.

Når man har tatt en homeopatimedisin for kroniske plager, kan denne virke i uker, måneder eller - i noen tilfeller - år. Stort sett opplever jeg at behovet melder seg for repetisjon av en velvalgt homeopatimedisin etter noen uker. Desto mer vi utsettes for påvirkning av ytre faktorer - gjennom miljøgifter, stress, (dårlig) kosthold, legemidler - desto mer vil homeopatimedisinens stimulus bli undergravet.

Men, i veldig mange tilfeller, er det fristende å repetere en homeopatimedisin tidligere enn nødvendig - etter et ønske om å fremskynde behandlingen, og få raskere resultater. Faktisk kan dette ha motsatt effekt: gjennom forstyrrelse av den gode prosessen kroppen er i gang med, og tilføring av en større stimulus enn det som er gunstig for organismens livskraft.

Å avvente videre utfoldelse er ofte homeopatens største utfordringen - i sin iver etter å se tydeligere, og større, manifestasjoner av naturens helende krefter.

Kapittel 1, visdom til etterfølgelse, kan se her.