Er du for NAIV og LETTLURT til å ta velinformerte helsevalg?

Det er en egen forskrift for markedsføring av alternativ medisin i norsk lov.

Føler du deg såpass NAIV, LETTLURT og USKOLERT at myndighetene bør SKJERME DEG FRA INFORMASJON om muligheter til komplementære behandlingsformer, når du i din sårbare situasjon, med forringet helsetilstand, skal foreta ditt frie helsevalg? Hvis ikke – kanskje du skal skrive et par ord til Helsedirektoratet? ?

Homeopater – og andre utøvere av komplementære og alternative behandlingsformer – har blant annet IKKE LOV TIL Å VISE TIL FORSKNING. «Det er ulovlig å benytte påstander om at en alternativ behandlingsform har VIRKNING mot konkrete sykdommer eller lidelser. Det er også ulovlig å på andre måter utforme reklamen slik at den GIR INNTRYKK av at behandlingen virker.» Å nevne symptomer og tilstander med navn og begreper som er gjenkjennelige for pasienter faller altså utenfor det norske lovverket.

Det blir en knebling av synliggjøring av en hel bransje sin eksistens, slik loven er nå – i stedet for etterstrebing av gode atuorisasjonsordninger og samarbeid på tvers av behandlingstilbud.

VG’s artikkel om Forbrukerombudets tilsyn av alternativbransjens «markedsføring»:

https://www.vg.no/forbruker/helse/alternativ-medisin/stort-tilsyn-av-alternativbransjen-flere-maa-fjerne-ulovlig-reklame/a/24177447/#xtor=CS6-6-%5B24177447%20stort_tilsyn_av_alternativbransjen_flere_maa_fjerne_ulovlig_reklame%5D

(… Jeg sier «markedsføring» fordi jeg personlig oppfatter det som at mye av ordleggingen som forbys er ren informasjon, og ikke egentlig markedsføring: Som f.eks. henvisning til plattformer for publisering av forskning og studier.)

Dette virker «litt» bakvendt, når man ser på dagens samfunn: hvor AUTONOMI, SELVBESTEMMELSESRETT og INFORMASJONSFLYT verdsettes høyt – men det bør kanskje ikke gjelde for allmennheten, som er så lettlurte og naive når det kommer til EGEN HELSE og VALG AV BEHANDLINGSFORM ??

Dette burde vel være opp til den enkelte å velge selv? Og, de komplementære behandlingsformene burde vel heller utnyttes som avlastende for det pressede offentlige helsetilbudet – slik som i Sveits, hvor 

  • homeopati
  • holistisk medisin
  • urtemedisin
  • akupunktur
  • tradisjonell kinesisk medisin

har fått samme status som konvensjonell medisin.

Kommentarer fra utøverne som har fått endringsinstruks fra Forbrukerombudet ser du lenger ned i artikkelen:

Blant annet uttrykkes «Jeg er mest overrasket over at vi ikke får publisere forskningsartikler, og mener dette er et forsøk på å presse behandlere som oss ut av markedet.«;

«Jeg har ikke noe imot at det gjennomføres tilsyn på at bransjen holder seg innenfor gjeldende lover og regler, men mener det ikke er greit at vi som driver som alternative behandlere ikke har lov til å si at vi kan behandle eller hjelpe, eller nevne tilstander eller sykdommer. Det er ikke riktig at en hel bransje skal knebles.»

«Jeg synes det er leit at man ikke skal få lov å formidle til folk at man har et tilbud som faktisk kan gi noe til mennesker i en situasjon som trenger den typen hjelp. For eksempel har jeg brukt sitater fra mine klienter som har vært hos meg og fått en effekt, men det har jeg da ikke lov til å skrive.»

«Jeg følger retningslinjene til WHO. Det faktum at jeg ikke får opplyse kunder om at akupunktur er svært effektivt for de aktuelle lidelser, opplever jeg som en knebling av ytringsfriheten. Jeg opplever det tilnærmet umulig å tilby et produkt uten å forklare hvordan det fungerer»

«Når vi hverken får referere til forskning eller referanser fra pasienter som opplever bedring, blir det ganske fastlåst for oss når vi vil kommunisere hva vi kan bidra med.»