Prøving av Holly ved School of Homeopathy

I utgave 1/2017 av 31. årgang av Dynamis – tidsskriftet for Norske Homeopaters Landsforbund (NHL) – ble mitt bidrag, om prøvingen av Kristtorn (engelsk: Holly) ved The School of Homoepathy, hovedoppslag!

 

 

Artikkelen min omhandler hovedtematikken i prøvingen (kartleggingen av homeopatimedisinen laget av kristtorn) som vi gjorde ved skolen min i løpet av høstsemesteret i 2015. Prøvingen var en intens, spennende og lærerik opplevelse – et dypdykk i homeopatimedisiners evne til å rokke ved vårt vesen.

Jeg skrev litt om prøvinger generelt; om hvordan de gjøres ved skolen vår hvert år; og om tematikken som var mest fremtredende i prøvingen vår.

 

Det er mulig å abonnere på Dynamis for kr 400 i året. Om du er nysgjerrig på artikkelen min kan du spørre meg om å få den tilsendt på e-post ?