Om Sannhet

Kapittel 4 i boka Kinesisk Visdom av Helen Exley heter Om sannhet.

Jeg synes ofte det er fint å stoppe opp litt i en til tider hektisk hverdag, og la sinn og fornemmelser få vandre dit de ønsker.

For å komme i riktig modus for slik tankevandring, uten at jeg distraheres av alt mulig annet; så hjelper det ofte på å ha en inngangsport - for eksempel i form av kinesiske visdomsord fra menneskers filosoferinger i tider som nå for lengst er forbi.

Så, ta deg et par minutters pause fra det du driver med - og funder litt på visdomsordene nedenfor: slipp tøylene og la din indre stemme få føre deg dit den ønsker-

En person som selv er ute av kurs, har aldri vært i stand til å få andre inn på rett vei.
MENCIUS (372-289 f.Kr.)

Vi må starte med oss selv.

Når vi klarer å vise kjærlighet til oss selv, har vi plutselig desto mer kjærlighet å gi til våre nære og kjære - og omgivelsene våre.

Når vi klarer å ta vare på eget ve og vel, er vi også i bedre stand til å ta vare på andre.

Det er ingenting i veien for å utvikle seg seg sammen med noen - og få hjelp og støtte på veien;

Men når vi først har kommet nærmere en indre sannhet, samtidig som vi har lært å vise omsorg for oss selv -

- Enten vi har kommet dit sammen med noen, eller på egenhånd -

Da er vi virkelig i stand til å realisere eget potensiale:

For egen del, og i våre relasjoner.

Det var tankene som kom til meg, etter å ha lest dette ordtaket. Hvilke tanker kommer til deg?

 

 

SANNHET OG OPPRIKTIGHET ER GRUNNVOLLEN I ALL DYD.
KONFUCIUS (551-479 f. Kr.)

En ting er fremstillingen vi gir til omverdenen vår.

En annen ting er fremstillingen vi gir til oss selv.

Å være ærlig og oppriktig til seg selv: hvordan har jeg det? hva har jeg behov for? hvilke endringer hadde gagnet meg? hvordan saboterer jeg for meg selv? -

- kan også gjøre oss tryggere på å være ærlige og oppriktige med dem rundt oss.

Men vi skal ikke blottlegge oss selv til dem vi ikke føler oss trygge på:

Det er viktig å skjerme våre sårbarheter fra unødig belastning -

For det er ved å erkjenne, observere og akseptere våre sårheter,

i trygge rammer og med omsorgsfull tilnærming,

at disse sårhetene blir til styrker; blir til verktøy; blir til sann kunnskap

Og dermed tar oss nærmere en trygg væren preget av sannhet og oppriktighet - med frihet, kreativitet og lykke

Hva tenker du at ligger i dette ordtaket? Hvilke assosiasjoner får du?

 

De som kjenner sannheten kan ikke måle seg med dem som elsker den.
De som elsker sannheten, tangerer ikke dem som har sin lyst i den.
KONFUCIUS (551-479 f. Kr.)

Når jeg leser dette ordtaket tenker ikke jeg på sannhet som i "kun" det å være ærlig (ikke lyve) og oppriktig (ikke dekke over).

I dette ordtaket forbinder jeg sannhet med det ekte -

Det ekte i oss selv, det ekte i vår tilværelse, det ekte i våre relasjoner;

Kjernen i det vi anser som det mest sentrale og viktige for oss selv i våre liv.

Det å virkelig komme i kontakt med denne ekte kjernen, i et moderne hverdagsliv med stress og mas -

For så å dyrke den, nære den og la den være springbrett for vår livsførsel -

Mener jeg at kan bidra til sannhet i livene våre, med god jording og bakkekontakt; men også med bevissthet omkring våre mer subtile og energimessige eksistenser.

Hva tenker du selv om dette sitatet?

 

Det er best å vite at du ikke vet. Å late som om du vet når du ikke gjør det, er en sykdom.
FRA TAO TE CHING (Kinesisk klassisk tekst)

Her får jeg umiddelbart en assosiasjon til min jakt på svar - da jeg begynte å studere homeopati:

Noe i meg visste at homeopati er noe som resonnerer med meg: noe som virkelig bygger på sannheter og virkeligheter -

Nok til at jeg avsluttet medisinstudiet og startet på mine homeopatistudier.

Men min rasjonalitet var stadig ikke helt fornøyd med at det er så mye i homeopatien som vi ikke kan svare helt klinkende klart på (enda):

Så jeg knuget meg til alle teorier jeg kunne finne, om hvordan homeopatimedisinene igangsetter gode responser i kroppene våre.

Inntil jeg aksepterte at det ikke er alt i denne vidunderlige verden og livets lek som jeg skal forstå - eller kunne sette to streker under svaret på -

Og at det egentlig gjør det desto vakrere å delta i livets lek! Mystikk, magi og bevissthet - en spennende, og livsberikende, blanding (etter min mening).

Så er det klart at jeg jubler inni meg når jeg leser om fremskrittene som skjer i å avdekke virkemekanismen til homeopatimedisinene våre:

Men da ikke så mye fordi jeg selv trenger disse svarene lenger - for meg er det mer enn godt nok å observere erfaringene fra klinisk praksis, og pasienters opplevelser (samt mine egne opplevelser) av homeopatiens fantastiske effekter;

Men fordi det kan bety at desto flere vil få øynene opp for homeopatien, og bli klar over det enorme potensiale som ligger i å tilrettelegge bedre for bruk av denne naturmedisinske grenen!

Hvilke assosiasjoner får du, når du leser dette ordtaket?

Ekte sorg kan sørge uten å gi fra seg en lyd.
Ekte sinne kan være skrekkinngytende, selv før det blir synlig.
Ekte hengivenhet skaper harmoni, selv før den frembringer et smil.
Med sannhet i hjertet kan ånden sveve. Dette er sannhetens dypeste verdi.
CHUANG TZU

Intensjon betyr så mye! Tankens kraft er enorm. Det er noe av det jeg sitter igjen med etter dette sitatet: viktigheten av å være bevisst tankemønstre, og hvilke intensjoner vi har for våre handlinger.

Dokumentaren "Heal" på Netflix fremstiller dette på flere måter - hvordan våre tankers kraft også kan påvirke vår egen helse.

Vi er sensitive i ulik grad: overfor stemninger, andres følelser, stimuli fra omgivelsene -

Men vi har alle mulighet til å trene oss på å være bevisste, særlig hva tankene våre gjelder.

Negative tanker gir negative ringvirkninger for oss - det beste er å kvitte oss med dem før de blir til fastgrodde mønstre.

Positive tanker gir positive ringvirkninger for oss - og kan bidra til å også stimulere kroppen vår positivt!

Det er en treningssak. Desto mer vi gjør bevisste valg av tankerekker, desto mer vil vi også klare å tro på de positive budskapene vi gir oss selv - slik at intensjonen vår, og sannheten vår, etterhvert også blir positiv.

Det mener i hvert fall jeg! Hva mener du?