NATUR-(ikke-alternativ)-medisin

Sånn rent bortsett fra å servere deg en tunge-krøll-overskrift, har jeg lyst til å dele noen formeninger om naturmedisinens rolle.

I tillegg vil jeg også introdusere deg for artikkelen som en homeopat-kollega har skrevet: om homeopatiens potensiale for arbeidsplassers sykefravær!

Naturmedisin og Homeopati

Jeg starter like gjerne med å servere deg linkene til de to artiklene som inspirerte meg til dette innlegget jeg skriver på nå:

Greenmedinfo har skrevet om begrunnelser for at Naturmedisin IKKE er "alternativ", her:

Homeopat MNHL Linbjørg Bardal Skalleberg har skrevet om homeopati som verktøy mot sykefravær her:

Sayer Ji forteller oss hvorfor Naturmedisin ikke er alternativ medisin, men faktisk den opprinnelige medisinen.

I kombinasjon med det Linbjørg Bardal Skalleberg forteller, særlig med utgangspunkt i Sveits sine forsikringsordninger - som også innbefatter homeopati; så har vi plutselig to argumenter som taler til fordel for å prioritere homeopati og annen naturmedisin -

i det daglige, i bedriftssammenheng, for forebygging, ved behandling.

Jeg anbefaler å ta en titt på begge overnevnte artikler: de er begge lettleste og serverer deg gode kilder til helse-innsikt! 😀

Hva er det alternative?

Naturen er jo i bunn og grunn det mest ekte - opprinnelige - livgivende - som vi omgir oss med.

I tidligere tider (men sett i perspektiv: kun bortsett fra moderne tid) har naturmedisin vært den eneste medisinen. Kosthold, urter, naturlige kilder til medisin og helseverktøy - de syntetiske og patenterte legemidlene entret ikke scenen før i det som må kunne kalles for nyere tid:

- og har muligens gjort større plass for profitt enn vi skulle ønske oss? Hadde det ikke vært bedre med trygghet og effektivitet i bunnlinjen?

Det er ganske imponerende å lese all forskningen som Greenmedinfo presenterer på sine nettsider - og som ikke alltid når dagens lys på annen måte: hvor naturen elegant overvinner legemiddel-baserte modeller for behandling av helseutfordringer; igjen og igjen ...

Det er også inspirerende å lese om forskningsresultatene som Linbjørg Skalleberg refererer til i sin artikkel: om homeopatiens triumferende virkning i behandling av de utvalgte lidelsene - virkning som utkonkurrerte konvensjonell skolemedisinsk behandling.

Burde ikke da naturmedisin, deriblant homeopati, overføre sitt "alternativ-stempel" til skolemedisinen?

Bør ikke konvensjonell medisin kun benyttes der det ikke er mulighet for naturens helende evner å styrke kroppen på naturlig vis? - For ellers å vike plass, så fremt det er mulig med naturlige og mer skånsomme behandlingsformer?

Det skader jo ikke å prøve!

Som Linbjørg Skalleberg skriver i sin artikkel, så skader det jo ikke å forsøke naturterapeuter og homeopater: enten det er del av en bedriftshelsetjeneste ut mot ansatte, for å redusere sykefraværet; eller om det er som privatperson - for egen eller familiens helse.

Selv om syntetiserte og patenterte legemidler har fått enormt mye fokus i nyere tid, så er ikke de naturlige og holistiske tilnærmingene som vi finner i de ulike naturmedisinske tradisjonene noe mindre egnet enn de alltid har vært: slik at vi kan benytte oss av moderne skolemedisin som alternativ ved behov, men de naturlige behandlingsformene som utgangspunkt - og førstelinjeforsvar mot helseplager.

Litt Belgisk snacks

Homeopatien slik vi kjenner den fra de siste par århundrene har båret med seg mye mystikk og forundring: selv om kliniske erfaringer ikke har kunnet bestrides.

Nå som våre virkemidler og moderne verktøy begynner å ta litt innpå homeopatiens eleganse og finesse, nærmer vi oss forklaringsmodeller på flere fronter - hva gjelder homeopatimedisiners egenskaper.

Her er et par filmsnutter fra en Belgisk homeopati-nettside, som jeg selv synes er spennende:

"Here is a short summary of the research project "DynHom" which tries to fin an answer as to the nature and signature of the homeopathic medicine. DynHom decided from the start to look at the homeopathic medicine from different point of view: particles, solvent and consequences. 

 

"The placebo effect (like the nocebo effect) exists. It acts just as much on the physical body via the brain's neurohormones as it does on the mind. It is present in any medical intervention, even surgery!"

 

"This video was made possible thanks to a study carried out in 2001. This observational study was undertaken by members of Unio Homoeopathica Belgica in 2001 to investigate patients' perceptions of their homeopathic treatment and their physicians' prescribing habits."