«Markedsføring» (informering)

Når vi opplever helseplager som det er vanskelig å takle på egenhånd, er vi så heldige i våre moderne tider at det finnes veletablerte helseinstitusjoner som kan hjelpe oss. Vi kan dra til legen, legevakta eller - noe mange, men ikke alle, vurderer som et av sine førstevalg - oppsøke en naturterapeut/alternativ terapeut.

 

Å finne frem til ønsket terapiform

Som naturterapeut har man ikke lov til å informere om alt man ønsker å informere om: hva som kan behandles med terapiformen, forskning på terapiformen, resultater man oppnår med terapiformen, m.m.

Det betyr også at det er lite informasjon å finne, for dem som søker etter alternativer for sin plage, lidelse eller sykdom. En pasient som legger inn et søk på internett, med sin diagnose eller navnet på lidelsen, får nok mange treff: men like mange treff uteblir nok, pga. regler mot å spre slik informasjon.

Restriksjonene gjør det utfordrende for naturterapeuter å nå ut med informasjon om hvilke typer lidelser behandlingsformen kan være et godt tilbud eller supplement for, samtidig som det er vanskelig for pasienter å tilegne seg informasjon om de tilbudene som faktisk finnes.

Etter min personlige mening utgjør dette en hemning for det sanne frie helsevalget. Vi har fritt helsevalg i Norge, men det er vanskelig å ta velinformerte valg for egen helse - når mye informasjon ikke er tilgjengelig.

En liten strekk etter å ha forsert selve eggen (Besseggen), med homeopatimedisin-skrinet i sekken

Forbud mot henvisning til forskning

I følge Markedsføringsloven og forskriften om markedsføring av alternativ behandling er det helt forbudt for "alternative" utøvere - eller naturterapeuter, som jeg foretrekker - å informere og spre kunnskap om forskning på behandlingsmetoden.

Som homeopat har jeg ikke lov til å informere om forskning på homeopati, eller hvilke typer sykdommer som homeopati har vist seg virkningsfull i behandling av.

 

Hvorfor slikt forbud?

Hvis jeg som homeopat får fortelle om forskningen som finnes på homeopati, og kliniske erfaringer med homeopati ved ulike sykdommer, så kan dette gi et inntrykk av at homeopati - behandlingsformen jeg benytter - fungerer.

Forbudet gjelder enten det er snakk om lovende enkeltresultater, eller sterkt evidensgrunnlag og bevis for at behandlingen fungerer.

Ettersom naturmedisin-bransjen ikke er regulert på lik linje med for eksempel "skolemedisinen", og per nå ikke har fått politisk bistand i fastsettelse av krav til utdanning og kvalifikasjoner, så er formålet å sikre at det kun er offentlig godkjente helsetjenester som får nå ut med "sin" informasjon om alternativer ved behandling.

Det som er synd er at pasienter ofte ikke aner at det finnes en rekke naturmedisinske tilnærminger som kunne supplert det offentlige tilbudet, eller kanskje til og med gjøre de skolemedisinske grepene overflødige - uten bruk av legemidler.

I stedet opplever naturterapeuter stadig å oppsøkes av pasienter som har "prøvd alt", går på sterke legemidler (og har gjort det over lengre tid), opplever bivirkninger av legemidler, eller rett og slett er på randen av å "gi opp". Det triste er at mange av de opprinnelige lidelsene kunne blitt forsøkt behandlet med naturmedisin, før videre forringelse fant sted. Det kan fortsatt gjøres mye positivt ved hjelp av naturmedisin, også for disse personene: men det tar lenger tid å lindre skadevirkninger av legemidler og gjenopprette god helse når symptomer har blitt undertrykt over lenger tid.

 

Hva gjør bransjen selv?

Jeg er stolt av å være medlem av en organisasjon som jobber aktivt for å rydde opp i en verdifull bransje her til lands. NNH oppsøker politikere; støtter sine medlemmer; allierer seg med seriøse aktører; og, sørger for at organisasjonens medlemmer har sine kvalifikasjoner og utdannelse på plass.

Men vi kan ikke klare alt dette alene: det må en politisk vilje til, hvis vi skal kunne fungere som en komplementerende del av helsetilbudet her til lands - til det beste for pasientene.

På NNHs tverrfaglige kongress i februar uttrykte en av foredragsholderne seg flott om dette: "Det skulle vært opp til pasienten å velge behandlingsform, med alle alternativene inneforstått: det være seg evidensbasert skolemedisin, evidensbasert naturmedisin, eller ikke-evidensbasert skole-/naturmedisin."

Vi burde ha mulighet til å bli presentert for/finne frem til god informasjon om alle de ulike alternativene, og selv få lov til å bestemme hva vi ønsker å forsøke, og når - i stedet for å høre av en venn av en venn som har en mor som har forsøkt ... og så videre. Synes jeg, da 😉

Enten man bestiger Huyana Picchu eller vil finne alternativer for egen helse, så er det godt med overblikk

Hva jeg som naturterapeut ikke har lov til å si:

Forbrukerombudet har satt sammen veiledninger for alternative terapeuter, for å hjelpe oss med å vurdere hvilken markedsføring (informering) vi kan benytte oss av, og hva vi må tie om.

Vi har en liste over begreper vi ikke kan benytte, og en liste over begreper vi (i all hovedsak) kan benytte: men det vil i hvert enkelt tilfelle kunne vurderes til å ikke være lov, avhengig av konteksten begrepene benyttes i.

Hva vi i hovedsak ikke er tillatt å bruke, beskrivelse av tilstander:
 • allergi
 • astma
 • artrose
 • beinhinnebetennelse
 • bihulebetennelse
 • brannskader
 • bursitt
 • candida
 • diabetessår
 • endometriose
 • facialisparese (ansiktslammelse)
 • fibromyalgi
 • frozen shoulder
 • golfalbue
 • halsbetennelse
 • helvetesild
 • hjerte- og karsykdommer
 • hodepine
 • hypertyreose (høyt stoffskifte)
 • hypotyreose (lavt stoffskifte)
 • impingement syndrom
 • impotens (kvinnelig og mannlig
 • isjias
 • karpaltunnel syndrom
 • kronisk utmattelsessyndrom (CFS)
 • lavt- eller høyt blodtrykk
 • leukopeni
 • lumbago
 • migrene
 • musearm
 • myalgisk encefalopati (ME)
 • nevralgi
 • paralyse (lammelser)
 • plagiocefali (skjevt hode)
 • pollenallergi
 • prolaps
 • rosacea
 • runners knee
 • Schlatters sykdom
 • senebetennelse
 • slimposebetennelse (bursitt)
 • spenningshodepine
 • tennisalbue
 • tinnitus
 • urinveisinfeksjon
 • whiplash
 • ørebetennelse
Hva vi i hovedsak er tillatt å bruke, beskrivelse av tilstander:
 • rygg- og nakkeplager
 • mage- og tarmproblemer
 • stive muskler
 • problemer, plager, vondt, smerter
 • fordøyelsesplager
 • tretthet, slapphet
 • nedsatt immunforsvar
 • psykiske plager

Selv om jeg gjerne skulle ropt ut om alt homeopatien skal bidra med, prøver jeg å følge de reglene som gjelder her til lands ... selv om det er frustrerende!

Hvordan skal du finne oss, da?

Ja, si det!

Det er ikke lett å finne frem til naturterapeuter som har erfaring med behandling av akkurat din plage, for det har vi ikke lov til å informere om på våre nettsider og annet markedsføringsmateriell.

Så dermed er det dessverre opp til deg å vurdere hvem du vil behandles hos, for hva - og ta kontakt med vedkommende for å undersøke om terapiformen kan hjelpe deg.

Et godt sted å starte er NNH's oversikt over godkjente naturterapeuter.

Og du kan gjerne bli assosiert medlem av NNH, hvis du vil følge med på organisasjonen og støtte dennes arbeid.

 

Hvorfor jeg skriver om dette

Det er ikke alt vi vet om, og når jeg har fortalt om informasjons-begrensningene jeg står overfor som naturterapeut, er det mange jeg kjenner som har blitt overrasket.

Så, den dagen du selv kanskje opplever at symptomer og plager dukker opp, synes jeg det er viktig med en bevissthet omkring informasjonen du har tilgjengelig - og informasjonen du aktivt må skaffe deg selv.

Det var nemlig ikke jeg klar over selv, da jeg opplevde at helsa mi sviktet.

Selv om vi ikke dukker opp i alle søkene dine på nettet, så er vi her - du må bare vite hvordan du kan finne oss!

Beskrivelse av hva som kan oppnås ved behandlingen

De samme veiledningene fra Forbrukerombudet legger også føring på hvilke begreper vi kan bruke omkring behandlingsformens virkning.

Vi har også her en liste over begreper vi ikke kan benytte, og en liste over begreper vi (i all hovedsak) kan benytte: men det vil i hvert enkelt tilfelle kunne vurderes til å ikke være lov, avhengig av konteksten begrepene benyttes i.

I hovedsak ikke tillatt å bruke, for hva som kan oppnås ved behandling:
 • virkning
 • effekt
 • helbreder
 • kurerer
 • fjerner
 • behandler
 • blir frisk
 • gode resultater
 • uskadeliggjør
 • bekjemper
 • forebygger
 • motvirker
 • ... og ord som har et tilsvarende meningsinnhold.
I hovedsak tillatt å bruke, for hva som kan oppnås ved behandling:
 • brukes ved
 • benyttes ved
 • erfaring med å benytte
 • egner seg
 • reduserer omfanget av
 • lindrer
 • ... og ord som har et tilsvarende meningsinnhold.

I vinter ble jeg invitert til Tine, for å holde et foredrag for en gruppe pensjonister om hva homeopati dreier seg om

NAFAKM - Forskning på naturmedisin

NAFKAM, Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin, har det nasjonale ansvaret for forskning på, og informasjon om, alternativ behandling.

RESF er NAFKAMs Register for Eksepsjonelle SykdomsForløp, hvor pasienter kan melde inn sine erfaringer dersom de har opplevd forbedring eller forverring av egen helsetilstand; som de ønsker at forskerne skal få vite om.

NAFKAM er helt avhengig av tilbakemeldinger fra pasienter gjennom RESF for å kunne drive forskning ut fra dette registeret.

Bransjen vår har vært i kontakt med Forbrukerrådet og lurt på om en lenke fra naturterapeuters nettsted til dette registeret er brudd på markedsføringsloven: det kunne de ikke svare på. Derfor velger jeg å "ta sjansen", og gi deg informasjon om dette - i tilfelle du ønsker å dele dine erfaringer med NAFKAM.