Du kjenner deg selv og kroppen din best!

Kroppen vår trives når vi skaper de rette omstendighetene for den:

  • Riktig drivstoff på tanken: kosthold og væske som utstyrer kroppen med det den trenger for å opprettholde god balanse
  • Restitusjon: nok hvile og søvn, for å lade batteriene sine og være beredt på de neste strabasene vi utsetter den for
  • Trimming av motorene: aktivitet som vi trives med, slik at det er lystbetont - samtidig som det utfordrer både kropp og sinn
  • Gode verktøy: så skånsomme virkemidler som mulig, når kroppen kommuniserer et behov for det gjennom symptomer
  • (Mer enn) nok rekonvalesens: for å tillate immunforsvaret å rydde unna alle spor etter akutte (eller kroniske) lidelser - slik at ingenting henger ved (og utvikler seg til mer dyptgripende kroniske lidelser)

Ta vare på hver del av din finstemte kropp, som er skapt for å kunne hele seg selv: med innslag av naturlige hjelpemidler når den trenger det

 

Følg din egen rytme

Øv deg på å kjenne etter:

"Har jeg det bra nå?"

"Trenger jeg en pause - et avbrekk?"

"Har kroppen min behov for aktivitet, selv om jeg føler meg sliten i hodet?" (En rolig tur i skogen er også aktivitet!)

"Er kroppen min i et (for) høyt gir, fordi jeg har utsatt den for mye stimulanser gjennom kostholdet mitt?" (Kaffe/koffein, sukker, alkohol)

"Våkner jeg uthvilt om morgenen - etter en god natts søvn?"

Når vi lærer oss å være bevisste det som skjer i oss, kan vi lettere bli i stand til å gjøre justeringene vi trenger. Det er uvurderlig å søke hjelp for dette i starten, hvis vi ikke vet hvor vi skal begynne: vet du ikke hva slags brennstoff som er riktig for deg, så kan f.eks. hjelp fra en NNH-godkjent Naturmedisinsk ernæringsterapeut være en god start.

Og står du på startstreken med et arsenal av vondter, symptomer og plager som du trenger å få ryddet av veien for å kunne forme en bedre livsstil for deg selv, så kan også NNH-godkjente terapeuter hjelpe: for eksempel jeg, en NNH-godkjent homeopat 😀

Follow the Beat - følg din egen rytme, og indre sannhet

 

Ta i mot råd – men husk at det er du som bestemmer

Vi sitter ikke på all kunnskapen selv. Det er derfor det finnes spesialister på ulike felt, og aktører innen profesjoner som tilbyr å hjelpe oss med å finne ut av det vi ikke selv vet nok om.

Men det er ikke dermed sagt at vi skal innta en "offerrolle", og overgi all selvstendighet hva helsa vår gjelder - i andres hender.

Å søke informasjon, å kartlegge alle alternativer og valg vi har, å ta veloverveide avgjørelser: det er ofte krevende. Det er lettere å "lukke øya" og si ja til kjappere løsninger, når de presenteres for oss. Men er det alltid det beste for oss - i det lange løp?

Alle helseaktører som tilbyr behandling og tjenester, er nettopp det: tilbydere. Og du, du er den som bestemmer hvilket tilbud du ønsker å benytte deg av. Enten det gjelder naturterapi (homeopati, akupunktur, soneterapi, kostholdsveiledning, m.m.) eller behandling hos lege: det er du som råder over egen kropp, og bestemmer hva som er riktig for deg - i hvert fall i utgangspunktet.

Når det gjelder alvorlige lidelser setter lovverket grenser for hva du kan få hjelp til utenom behandling fra skolemedisinen: da trengs det samtykke fra legen din for komplementær behandling.

Når du skal velge mellom de ulike tilbudene som finnes, er det et vell av informasjon "der ute" som du kan oppsøke. Dette kan være krevende å gjøre på egenhånd, så søk hjelp fra noen du kjenner og stoler på: noen til å dra lasset sammen med deg.

Likevel, når du ikke gir fra deg råderetten til noen andre, men erkjenner at det er nødvendig at din fornemmelse av hva som er rett for deg får siste ord, så blir du - fra startlinjen av - faktisk sterkere og bedre rustet:

Når vi føler oss i kontroll over det som skjer med oss, og ikke er passive ofre, blir innstillingen vår overfor helsefremming en styrkende faktor - på vår vei mot god helse og velvære.

Stol på at du vet bedre enn noen andre hvordan kroppen din har det - når du lærer deg å være bevisst signalene den gir!

Tør å virke som en tulling når du skal forske på egen helse

Har du lest Hitchhiker's Guide to the Galaxy? Den koste jeg meg stort med, da jeg leste den! 😀

Her er et sitat fra boka, som jeg synes er relevant for disse refleksjonene rundt egen råderett for egen helse:

"I'm not trying to prove anything, by the way. I'm a scientist and I know what constitutes proof. But the reason I call myself by my childhood name is to remind myself that a scientist must also be absolutely like a child. If he sees a thing, he must say that he sees it, whether it was what he thought he was going to see or not. See first, think later, then test. But always see first. Otherwise you will only see what you were expecting. Most scientists forget that. (...) So, the other reason I call myself Wonko the Sane is so that people will think I am a fool. That allows me to say what I see when I see it. You can't possibly be a scientist if you mind people thinking that you're a fool."

Min oversettelse, for deg som ikke er så fortrolig med engelsk:

"Jeg prøver forresten ikke å bevise noe. Jeg er en forsker og vet hva som utgjør bevis. Men grunnen til at jeg gjør meg bekjent ved barndomsnavnet mitt er for å minne meg selv på det at forskeren også må være fullstendig som et barn. Hvis han ser en ting, må han si at han ser det; uavhengig om det var det han forventet å se eller ikke. Se først, tenk etterpå, deretter utfør tester. Men alltid se først. Hvis ikke vil du bare se det du forventet å se. De fleste forskere glemmer det. (...) Så har vi den andre grunnen til at jeg kaller meg for "Kloke Wonko": det er for at folk skal tro jeg er en tulling. Det tillater meg å uttrykke det jeg ser når jeg ser det. Du kan umulig være en forsker hvis du bryr deg om at folk synes du er en tulling."

Ingen spørsmål er dumme spørsmål! Spør til du har fått de svarene du trenger, før du tar viktige valg for helsa di

 

Ingen spørsmål er dumme spørsmål

... særlig hva helsa di gjelder!

Hvis du er redd for at legen din - terapeuten din - familiemedlemmet ditt - vennen din - skal synes du virker teit når du ønsker å spørre mer om de rådene du får, så kan du fort ende opp med å gå med på tiltak og behandlingsforløp som ikke egentlig resonnerer med dine preferanser.

Du kan havne i den mer passive gruppen, som inntar offerrollen - heller enn å være kaptein for egen skute.

Dette synes jeg er så viktig! Og det gjelder enten det er snakk om småplager som dukker opp i det daglige, eller om det er mer sammensatte og kroniske lidelser. Spør, spør, spør - til legen eller terapeuten blir i beit, og må gjøre undersøkelser på dine vegne. For helsa di er det viktigste du har!

Hvis du er av dem som trives med naturmedisin som førstelinjeforsvar mot symptomer og plager i det daglige, så er du også velkommen til å finne ut mer om kurs jeg tilbyr. I dette kurset lærer man å sette sammen, og bli fortrolig med, homeopati-husapoteket sitt - for å kunne takle de lidelsene som plutselig kan dukke opp i det daglige.