Første konsultasjon

Verdi kr 1 189 (minimum kr 889)

Første konsultasjon (50-90 min) vies til kartlegging av din helsetilstand, med en helhetlig og grundig tilnærming

Anbefaling av homøopatimedisin formidles i etterkant

Oppfølgingskonsultasjon

Verdi kr 689 (minimum kr 489)

Vurdering av pågående homøopatiforløp (20-45 min)

Endringer tas med i betraktning når vi blir enige om veien videre

Akuttkonsultasjon

Verdi kr 689 (minimum kr 489)

Via Zoom (online), telefon eller oppmøte (20-45 min).

For plager som ikke er del av et underliggende kronisk/langvarig mønster

Ikke øyeblikkelig hjelp: er du i tvil, så er du ikke i tvil

Kort konsultasajon

Verdi kr 389 (minimum kr 289)

En kortere prat (10-15 min) for informasjon om homøopati, og for veiledning i pågående forløp mellom de lengre konsultasjonene