Første konsultasjon

Verdi kr 1 189

Første konsultasjon (50-90 min) vies til kartlegging av din helsetilstand, med en helhetlig og grundig tilnærming

Anbefaling av homeopatimedisin formidles i etterkant

Oppfølgingskonsultasjon

Verdi kr 589

Vurdering av pågående homeopatiforløp (20-45 min)

Endringer tas med i betraktning når vi blir enige om veien videre

Akuttkonsultasjon

Verdi kr 589

Via Zoom (online), telefon eller oppmøte (20-45 min).

For plager som ikke er del av et underliggende kronisk/langvarig mønster

Ikke øyeblikkelig hjelp: er du i tvil, så er du ikke i tvil

Kort konsultasajon

Verdi kr 389

En kortere prat (10-15 min) for informasjon om homeopati, og for veiledning i pågående forløp mellom de lengre konsultasjonene

Hjemmebesøk

+ 19 % av ordinær verdi

Tilgjengelig kun etter avtale, så fremt du bor i Brumunddal

Reduksjon

- 9 % av ordinær verdi

Gjelder for barn under 16 år, og mennesker som strever økonomisk. Gi beskjed og forklaring i kommentarfeltet når du bestiller time hvis du ønsker dette

Har du vanskelighet med å betale for timen(e)? Ta det opp under timen din, så forsøker vi å finne en løsning