Konsultasjoner foregår ved oppmøte, online via Zoom eller per telefon.

Beskrivelse av betingelser og forløp finner du her.

Kort prat

Verdi kr 333

Intro-/oppstartsprat (30 min)

En kortere prat (maks 30 min) for å adressere generelle spørsmål du har

For adressering av ditt pågående forløp, bestill en oppfølgingstime

Første konsultasjon

Verdi kr 2 222

Første konsultasjon homøopati (90 min)

Maks 90 min, med helhetlig kartlegging av din helsetilstand

Anbefaling av homøopatimedisin formidles i etterkant

(Jeg bruker omkring 4-6 timer på arbeid i forbindelse med konsultasjonen, som kan være spredt over et par dager)

Oppfølgingskonsultasjon

Verdi kr 1 333

Konsultasjon homøopati (60 min)

Vurdering av pågående homøopatiforløp (maks 60 min)

Endringer tas med i betraktning når vi blir enige om veien videre

(Jeg bruker omkring 2-4 timer på før-/etterarbeid i forbindelse med konsultasjonen)

Akuttkonsultasjon

Verdi kr 1 333

Konsultasjon homøopati (60 min)

For plager som ikke er del av et underliggende kronisk/langvarig mønster (maks 60 min)

Ikke øyeblikkelig hjelp: er du i tvil, så er du ikke i tvil

(Jeg bruker omkring 2-3 timer på etterarbeid)

Veiledning hobby-homøopati

Verdi kr 1 111

Sparring & veiledning (60 min)

Tilbud for hobby-homøopater som ønsker 1:1 veiledning (maks 60 min)

Legg gjerne inn "Hobby-Homøopati" i kommentarfeltet når du bestiller

Workshops & arrangementer

Verdi pr deltaker kan variere fra arrangement til arrangement

Meld deg på, eller sett opp egen workshop med meg

Hvis jeg har satt opp workshops er du velkommen til å melde deg på!

Om du/dere ønsker å holde eget arrangement kan du fylle ut skjemaet nederst på denne siden

Verdiene er de jeg føler at tiden og innsatsen jeg gir deg er verdt

(Mye av arbeidet jeg gjør for de som bestiller homøopati-konsultasjoner skjer utenom selve timen, med analyser og studier av indikerte midler)

Jeg forventer en donasjon for arbeidet jeg yter for deg, men erkjenner at hver av oss har egne omstendigheter å ta hensyn til: jeg inviterer deg til å la din integritet og livssituasjon veilede deg når du velger verdien du gir - enten det er mindre, mer eller nøyaktig den veiledende verdien jeg oppgir

Jeg vil ikke stille spørsmål ved donasjonen din, og jeg vil gi av min tid og innsats som beskrevet om tjenestene mine - uavhenging av din kapasitet til å donere (så lenge jeg greier å opprettholde mine tilbud)

Hvis du ønsker å heller tilby annen type verdi (utenom penger) for tjenestene mine, inkluder dette i kommentarfeltet når du bestiller time, så vil jeg opplyse deg om hvorvidt jeg ønsker/har nytte av dette