Konsultasjoner foregår ved oppmøte på Bergaust Vestre eller online via Zoom.

Beskrivelse av betingelser og forløp finner du her.

Første konsultasjon

Veiledende verdi kr 1 489

Første konsultasjon (50-90 min) vies til kartlegging av din helsetilstand, med en helhetlig og grundig tilnærming

Anbefaling av homøopatimedisin formidles i etterkant

(Jeg bruker i snitt minst 3-4 timer på etterarbeid, derav veiledende verdi)

Oppfølgingskonsultasjon

Veiledende verdi kr 689

Vurdering av pågående homøopatiforløp (20-45 min)

Endringer tas med i betraktning når vi blir enige om veien videre

(Jeg bruker i snitt minst 1 time på før-/etterarbeid, derav veiledende verdi)

Akuttkonsultasjon

Veiledende verdi kr 689

Via Zoom (online), telefon eller oppmøte (20-45 min).

For plager som ikke er del av et underliggende kronisk/langvarig mønster

Ikke øyeblikkelig hjelp: er du i tvil, så er du ikke i tvil

(Jeg bruker i snitt minst 1 time på før-/etterarbeid, derav veiledende verdi)

Kort prat

Veiledende verdi kr 289

En kort prat (10 min) for å adressere spørsmål du har om homøopati generelt

For adressering av ditt pågående forløp, bestill en oppfølging

Veiledning hobby-homøopati (lang)

Veiledende verdi kr 589

Tilbud for hobby-homøopater som ønsker 1:1 veiledning (60 min)

Veiledning hobby-homøopati (kort)

Veiledende verdi kr 389

Tilbud for hobby-homøopater som ønsker 1:1 veiledning (30 min)

De veiledende verdiene er de jeg anser som minimum (nødvendige) for tiden og innsatsen jeg gir før, i løpet av og etter konsultasjonene: mye av arbeidet jeg gjør for hver enkelt skjer utenom selve timen, med analyser og studier av indikerte midler

Jeg forventer en donasjon for arbeidet jeg yter for deg, men erkjenner at hver av oss har egne omstendigheter å ta hensyn til: jeg inviterer deg til å la din integritet og livssituasjon veilede deg når du velger verdien du gir - enten det er mindre, mer eller nøyaktig den veiledende verdien jeg oppgir 

Jeg vil ikke stille spørsmål eller dømme deg, og jeg vil gi av min ytterste innsats som beskrevet om tjenestene mine - samme hvilken kapasitet du har til å donere

Hvis du ønsker å tilby annen type verdi (utenom penger) for tjenestene mine, inkluder dette i kommentarfeltet når du bestiller time, så vil jeg opplyse deg om hvorvidt jeg kan akseptere dette eller ikke