Før du kommer til din første avtale hos meg er det viktig at du setter deg inn i betingelsene og beskrivelsene av forløpet.

Før du bestemmer deg for å jobbe med jeg: kvinnen; Marianne, er det viktig at du setter deg inn i beskrivelsen av forløpet, og tar stilling til om denne måten å jobbe på passer for deg;

Hvis ikke mine tilnærminger til helse og samarbeid resonnerer med deg, så er kanskje ikke jeg den rette for deg å oppsøke;

Hvis du helhjertet er enig, eller ønsker å forstå min tilnærming bedre, så er du velkommen til å bestille deg en time: så fremt du er innstilt på å vie minimum et halvt års tid til vårt samarbeid, med verdiutvekslingen dette innebærer;

Dersom du ønsker en kvikkfiks, og har forventning om at et par timer hos meg vil være nok, så er ikke jeg den du bør oppsøke

Jeg har selv erfart hvordan større innsikt, bevissthet og tilstedeværelse i egen kropp - innenfra og ut - beriker, styrker og heler alle deler av meg selv: i tillegg til de tilnærminger jeg velger å benytte meg av (homøopati og annet).

Dette er noe jeg i økende grad ønsker å inkorporere i tjenester jeg tilbyr, enten jeg oppsøkes for sparring generelt; om spesifikke tema; og eller med homøopati som hovedfokus for adressering av helsetilstand/velvære.

I timer med meg vil du kunne oppleve at jeg også inviterer til dypere refleksjon og samtale om ditt forhold til deg selv: ut over den informasjonen som jeg trenger for å finne frem til en homøopatimedisin som kan støtte kroppen din i prosessen mot gjenvunnet indre balanse og harmoni.

Du velger da selv hvor grensene går. Er det noe du ikke ønsker å snakke om/dykke ned i, så kommuniserer du dette til meg. Jeg vil selvsagt også forsøke så godt jeg kan å plukke opp signaler hos deg, og respondere på det jeg opplever og fanger opp i vårt møte. Dette vil vi også snakke mer om når vi møtes - virtuelt eller ansikt til ansikt.