Homeopati – homøopati – homoeopati – homœopati

På studiene mine i England vendte jeg meg til å stave ordet slik: homeopati (engelsk: homeopathy)

En av mine kilder til videreutdanning og dypdykk ned i denne vidunderlige naturmedisinske grenen, er Jeremy Sherr. En av hans mange brannfakler er å vende tilbake til korrekt stavelse av navnet gitt til denne naturmedisinske disiplinen fra grunnleggeren selv, Samuel Hahnemann:

Homœopati

Med det symbolske tegnet œ, etterfulgt av en o, som blir œo. I et av sine webinarer belyser Sherr flere aspekter ved denne stavelsen, og oppmuntrer alle til å bruke stavelsen homœopati - eller en forenkling i form av homoeopati - når vi bruker ordet.

Jeg ble inspirert!

Men, det kan jo selvsagt skape forvirring - og har allerede bydd på litt hodebry for min egen del - så jeg velger å utbrodere litt om temaet.

Homeopati – homøopati

Blant homœopater i Norge er det vekselsvis bruk av homeopati og homøopati. Jeg ønsket å bruke versjonen som likner mest på "homeopathy", som jeg var vant til å bruke (men som burde byttes ut med homoeopathy om vi følger Sherrs argumenter).

Men nå ble jeg nysgjerrig: er denne ø-en kanskje mer lik den opprinnelige stavemåten?

Så kommer spørsmålet: hvordan stavet faktisk Samuel Hahnemann ordet, på tysk? Brukte han œ, eller brukte han kanskje en bokstav tilsvarende vår norske ø?

Det gikk litt i krøll for meg, og jeg søkte etter svar på spørsmålet mitt: og ble stadig dirigert til kilder som proklamerte at den opprinnelige stavemåten benyttet œ.

Hva blir da det mest passende på norsk? Skal jeg legge meg på den linja som bruker ø;

Eller skal jeg gå inn for å bruke œ - eller for enkelthets skyld - oe - når jeg skriver homoeopati/homøopati?

En ting er sikkert: å fortsette å benytte den forenklede stavemåten - homeopati - skjenker ikke denne medisinske kunstformen respekten og ærbødigheten den fortjener!

Hjelp fra homøopati-fellesskapet

For å få hjelp med disse undersøkelsene, spurte jeg i en homeopati-gruppe om det var noen som kjente til den opprinnelige stavemåten som Hahnemann brukte. Jeg er heller ikke særlig kjent med det tyske språket, men det var det heldigvis noen av de andre homøopatene som er:

På tysk bruker de jo ö - for den samme vokallyden vi bruker ø for.

Så hvor kommer denne œ fra, da?

Også her fikk jeg hjelp: da Hahnemann skrev sine verker om homøopati, kan stavemåten også ha blitt påvirket av hvilket tastatur han hadde tilgjengelig på skrivemaskinen! Ö transkriberes nemlig œ.

Eller så er det kanskje oversettelsene til engelsk som brakte med seg denne ö → œ transformasjonen.

Da er jeg enig med Sherr at den opprinnelige stavemåten gjerne kan opprettholdes, med oeo - eller œo - på engelsk! Men for vi som bruker det norske språket, blir det vel mer naturlig å benytte vår ø, som er så lik den tyske ö?

Dog synes jeg det er fint å være seg bevisst hvordan stavemåter kan bidra til å forme energien i ordene vi bruker, og vil trekke frem symbolikken som Jeremy Sherr presenterte:

œo – Vesica Pisces

Jeremy Sherr uttrykker at oe - œ - er homœopatiens hemmelige symbol: del av homœopati!

Når vi fjerner œo, og forenkler det til fordel for de store massene, gjør vi det praktisk for oss selv og andre; men hva går da tapt?

Samuel Hahnemann var, i tillegg til mye annet, kompetent i lingvistikk:

Innen han hadde fullført sin utdannelse i medisin i 1779 hadde han lært å mestre åtte språk, samt utviklet seg til en fremragende kjemiker.

  • Hahnemann valgte ikke navnet på sitt nye medisinske system tilfeldig;
  • Homöopati kommer av gresk: homeois betyr liknende eller lik, kombinert med pathos betyr dette liknende lidelse
  • Fra latin, med første referanse fra 1590-1600, betyr homō mann/menneske, men rent bokstavelig den jordlige
  • Rent symbolsk: oeo → likt kurerer likt: de to ingentingene som reflekterer hverandre

Jeremy Sherr delte et sitat fra Lao Tsu som jeg ønsker å dele videre:

Thirty spokes share the hub of a wheel; yet it is its center that makes it useful. You can mould clay into a vessel; yet, it is emptiness that makes it useful. Therefore, something is shaped into what is; but its usefulness comes from what is not.

Når vi dropper å bruke den opprinnelige stavemåten, bruker Sherr sterke ord: homoeopatien dør! → home -apati.

Et annet sitat Sherr deler, og som jeg deler videre, er fra Patricia Heatherly sin bok The Lacs: A Materia Medica Repertory

Homoeopathy - a potent part of my life was the slogan emanating from the Cambridge symposium where we discussed the need to honour our archaic roots; those of homoios which underpins the Similia principle. The diphthong contains Vesica Pisces, the most powerful of symbols associated on many levels with creation/potency. As a symbol it encompasses the notion of potential which is what aphorism 9 is all about.

Aphorism 9 referer til den niende aforismen in Samuel Hahnemann sin Organon of the Medical Art: med 291 aforismer og tilknyttede fotnoter - som totalt sett fungerer som en veileder i hvordan å praktisere homœopati på en god måte.

Følgende er aforisme 9, fra Wenda Brewster O'Reilly sin annoterte utgave (6. utgave av Organon):

In the healthy human state, the spirit-like life force (autocracy) that enlivens the material organism as dynamics, governs without restriction and keeps all parts of the organism in admirable, harmonious, vital operation, as regards both feelings and functions, so that our indwelling, rational spirit can freely avail itself of this living, healthy instrument for the higher purposes of our existence.

Fra bildet over ser vi at den ene siden kan representere høyre hjernehalvdel: den ubevisste delen av sinnet, med hukommelses-databasen.

Den andre siden kan representere venstre hjernehalvdel: med ego-bevisstheten.

Midten kan representere pinealkjertelen - og det tredje øyet.

Så selv noe så enkelt som stavemåten til homoeopati, kan bringe med seg symbolsk betydning for skapelse og potens - samt prinsippet om å hele gjennom likheter: symptomer som uttrykkes på den ene siden, kan matches med karakteristikker i naturens skattekammer; slik at den unike skapelsen hvert individ er kan gjenvinne balanse og leve som fullverdige skapende levende vesener på planeten vår.

Hva velger så jeg?

Selv om jeg synes argumentene til Sherr, og symbolikken som da nok kan sies å komme fra den engelske oversettelsen - og eller hvilke tastaturer tilgjengelige på Hahnemann sin tid - er fascinerende;

Så blir det både nærmere den opprinnelige tyske stavemåten, og mer naturlig på det norske språket, å bruke homøopati fremover. Ikke homœopati; eller homoeopati; og i hvert fall ikke homeopati!

Bortsett fra i url'en til nettsida mi, da ... og e-post adressenene mine, da ... Blir så mye rot om jeg skal endre på akkurat de - og da får jeg uansett ikke med ø'en!