Homeopati / Puslespill

Ravensburger er min favorittprodusent hva puslespill gjelder. Når jeg endelig får bestemt meg for et foto jeg synes passer bra, skal jeg få bestilt meg et Ravensburger-puslespill med eget motiv! 😀

Jepp, jeg er puslespill-nerd.

Når jeg først setter i gang å legge brikkene utover - kanskje starter jeg med kant-brikker, kanskje finner jeg ett motiv i bildet å fokusere på - ja, da blir jeg kjapt hekta.

Jeg ser ikke på motivet på boksen, for meg blir det juks: men om noen jeg pusler sammen med ønsker det, så er jo det selvfølgelig helt greit 😛

Faktisk stopper ikke pusle-dilla mi ved puslespill: jeg har perioder hvor jeg er skikkelig hekta på sudoku! Særlig sum-sudoku, et puslespill med tall ... perfekt å pusle med på f.eks. reise 😀

Men hvorfor driver jeg å utbroderer om pusle-manien min? Hvilken kopling har det til homeopati?!

Homeopati – et slags puslespill?

Jeg mener på ingen måte å påstå at alle homeopater, Hobby-Homeopater eller homeopati-entusiaster er like glade i puslespill som meg.

Men at det er en sammenheng mellom min egen interesse for puslespill, og min fengsling av homeopatien, det mener jeg så absolutt:

  • Når jeg foretar pasientintervjuet med klientene mine, forsøker jeg å få samlet så mange brikker av det helhetlige bildet som mulig
  • Jeg forsøker å se for meg hva de ulike brikkene betyr for klienten selv, og så objektivt som mulig sette dem i sammenheng med de andre brikkene
  • Der det er fellestrekk mellom flere brikker kan jeg se dem som del-motiver i det helhetlige motivet; og identifisere røde tråder som binder alle delmotivene sammen
  • Dess mer presist jeg greier å få oversikt over hver brikke i symptombildet til klienten min, dess større er sannsynligheten for at jeg klarer å finne det mest tilsvarende og sammenfallende motivet blant homeopati-medisinbildene i Materia Medica.

Jeg er nok godt over middels glad i puslespill ...

Systematisk, Abstrakt

Noe av det jeg elsker med homeopatien er de mangefasetterte karakteristikkene - både hva tilnærming til kasus angår; analyseverktøy og -metoder; forståelse av Materia Medica; valg av behandlingsforløp.

Vi har en god blanding av fastsatte prinsipper og lovmessigheter i bunnen, samtidig som det er tallrike måter å ta i bruk den kreative hjernehalvdelen: for å se mønstre, trekke koplinger og assosiasjoner til substanser i naturen, la fornemmelser og strukturer sammenfalle i noe som gir en felles mening ... det er ikke lett å sette ord på, men jeg tror de fleste som har studert og praktisert homeopati en rekke år skjønner hva jeg mener! 😉

Og alt dette blir en slags abstrakt, men systematisk, lek - med en streben etter å få alt til å passe så godt som mulig med resten av helheten.

Litt som et puslespill, synes du ikke? 😛

Røkelse, radio, stearinlys og noe varmt å drikke - perfekt pusle-setting! 😀

En slags lek, men med alvor bak –

Men puslespillet som skal løses på en god måte i homeopatien er ikke en lek.

Vi tar for oss symptomer og helseplager, hvor brikkene til sammen viser oss et mønster - et karakteristisk reaksjonsmønster som sammenfaller med bildet til et eller annet "der ute" i naturen: som vi forhåpentligvis har fått kartlagt, potensert og laget homeopatimedisin av.

De kroniske og sammensatte symptombildene er gjerne store, komplekse og mer vriene å forstå seg på: som et 3000 brikkers puslespill med masse smådetaljer som alle er relevante for det større bildet.

Akutte lidelser har gjerne enklere motiver, færre brikker og er lettere å forstå seg på: som et 100-brikkers puslespill med ett enkelt motiv.

Motivene til hvert homeopatimiddel varierer etter hvor godt vi har fått kartlagt dem gjennom homeopatiske prøvinger og klinisk praksis.

Noen homeopatimidler er rike på detaljer, og kjempestore! Andre har vi kanskje ikke alle brikkene til enda, men vi aner konturen av hovedelementene.

Når brikker mangler, er overflødige – eller rett og slett ikke passer

En klients "puslespill"-symptombilde kan sammenfalle med et homeopatimiddels puslespill-bilde: selv om det ikke innehar alt som homeopatimiddelets innehar.

Altså: samsvarer klientens symptombildet med deler av et Materia Medica medisinbilde, men ikke hele, så er dette likevel godt nok! Klienter som kommer til homeopaten har aldri alt av symptomer som er dekket av det enkelte middelet (det ville vært forferdelig for vedkommende, for hvert middel favner om så mangt).

Et klart og tydelig akutt-symptombilde passer kanskje med hjørnet i puslespill-bildet til et homeopatimiddel: og da er symptombildet dekket.

Men, om symptombildet har en brikke som ikke finnes i medisinbildet - eller motivet ikke stemmer helt - da må vi lete videre: enten i kasusen til klienten, eller i vår Materia Medica.

Kroppens finstemte samspill (puslespill)

Hvorvidt mine refleksjoner og sammenlikninger mellom homeopati og puslespill ga noen mening for deg; eller hjalp deg å få noen større forståelse av hva vi streber etter i homeopatien; det vet jeg sannelig ikke.

Men om ikke annet så har jeg forsøkt å gi deg én knagg til å henge konseptet homeopati på (i tillegg til andre beskrivelser på nettsidene mine):

Som et sammensatt og finstemt system, hvor hver brikke i symptombildet skal dekkes av det meromfattende medisinbildet til homeopatimiddelet som velges.

Og selv om vi på ingen måte tar lett på det å jobbe med klienter som har varierende grad av helseutfordringer, så hjelper det at jobben er en god blanding av abstrakt/systematisk; kreativ/bygget på lovmessigheter; fascinerende/basert på enkle prinsipper.

Hvis du har lyst til å forsøke deg på de enklere homeopati-puslespillene, når akutte- og små-lidelser dukker opp i det daglige, så lærer jeg deg hvordan i nettkurset Hobby-Homeopat 😀