Kartlegge symptomene

CLAMS → FLEMM

Anamnese

Her finner du informasjon om kilder jeg benytter

Homøpatimedisinene er skånsomme, ufarlige og naturlige. De jobber i tråd med homøostase-teorien: som går ut på at kroppen har en naturlig tendens til å etterstrebe likevekt, for å gjenopprette balanse i møte med skiftninger i omgivelsene – og stressende påkjenninger.

Homøopatimedisinene gis for å stimulere kroppens mekanismer på en skånsom måte, og igangsette en stimulus som organismen kan bruke for å sette i gang prosesser i retning av balanse: stagneringer og ubalanser som har fått fotfeste over tid kan jobbes igjennom, når kroppen får tilført en naturlig substans i potensert form.

Ved konstitusjonell tilnærming, som homøopaten din gjør på bakgrunn av ditt helhetlige symptombilde – med personlige karakteristikker og sensitiviteter tatt i betraktning; heler roten til lidelsene og gir en mer permanent lindring, som f.eks. kan føre til redusert avhengighet av allopatiske legemidler over tid.

Som Hobby-Homøopat er det ikke konstitusjonell tilnærming du skal lære deg, men kunsten å velge ut passende homøopatimedisiner fra homøopati-husapoteket ditt: for enklere, kortvarige og mer akutte lidelser som dukker opp i hverdagen.

Så, hvordan gjør du det?

Symptomene er kroppens måte å varsle oss om ubalanser og eller behov for endring. I homøopatien ser vi på helheten når vi velger homøopatimedisin

Kroppens språk og signaler

Det første vi må vurdere i enhver situasjon hvor vi ønsker å bruke homøopati som verktøy, er personens symptomer:

  • Hvilke symptomer uttrykker kroppen – både mentalt, emosjonelt og fysisk?
  • Hvordan avviker individets oppførsel og karakteristikker fra normalen? (Når vi skal vurdere hvilket middel som passer, er det sykdomsbildet vi ser på – da hjelper det ofte å se på alt som avviker fra deres vanlige trekk)

CLAMS/FLEMM

Vi forsøker å identifisere kjernen i lidelsene – hovedplagen – samtidig som vi kartlegger alle karakteristikkene som plagen(e) har; og alle aspekter som springer ut fra tilstanden den syke befinner seg i.

Et nyttig verktøy når vi skal vurdere symptomene er CLAMS:

Anamnese: notater

Det letteste er å notere ned det du finner ut om symptomene: en liten anamnese. Da kan du også streke under de viktigste karakteristikkene; sortere dem ut etter FLEMM, om du vil; og notere ned eventuelle innfall du får, med tanke på homøopatimidler eller andre ting som ikke passer helt inn i FLEMM – men som likevel oppleves som relevant (f.eks. homøopatimedisiner som har hjulpet personen tidligere; drømmer som vedkommende har hatt sammen med plagene; din egen respons på personen – oppleves han/hun irriterende? Sytete? Stakkarslig?).

I tillegg til FLEMM bør du tenke over:

  • Utseende: er personen blek/rødmusset? Er øynene slørete/oppspilte?
  • Fremtoning: er personen "tilstede"/fjern og fraværende? Sløv/oppvakt? Rastløs/urørlig? Engstelig/likegyldig/likeglad?
  • Behov for selskap: vil personen helst være alene – ikke forstyrres – eller er det et sterkt behov for å holdes med selskap? Klengete/avvisende? Mange ønsker/ingen ønsker som uttrykkes?

Oppleves det lindrende/verre med kald/varm dusj?

Anamnese på plass: hva nå?

Når du har fått kartlagt symptombildet er det på tide å finne ut hvilke homøopatimedisiner som dekker dette best mulig. Da er det to gode muligheter for å få pekepinner til hvilke homøopatimidler som bør sees nærmere på:

  1. Repertorisering
  2. Helseplagene

Jeg anbefaler veldig å sette deg inn i hva repertorisering innebærer. På denne plattformen tilbyr jeg et slags mini-repertorie, selv om "mini" kanskje ikke passer helt; da det er på i underkant av 40 sider. Men det er mye mindre enn de jeg bruker til vanlig, når jeg skal velge middel til dem som oppsøker meg!

Helseplagene er godt utgangspunkt for å se hvilke homøopatimedisiner som vanligvis er indikerte ved de respektive lidelsene; så du kan gjerne ta en titt der, for å vite hvilke midler du bør ta en titt på - men da gjerne i tillegg til å foreta en repertorisering.

Guide: kartlegge symptomene

For å hjelpe deg i gang med denne delen av hjemme-foreskriving, så har jeg satt sammen en guide for hva du kan vurdere når du skal kartlegge symptomene. Denne kan du laste ned (og eventuelt skrive ut).

Vil du ha pdf'en?

Eller kanskje du heller ønsker tilgang til alle ressursene med tilhørende dokumenter?

Spanderer du en te/smoothie/lunsj på meg?

Jeg blir glad for din gave som takk for tiden, energien og arbeidet jeg deler med deg - hvis du har lyst og mulighet til å gi en donasjon

 

Nimiq: donér NIM

Bitcoin: donér BTC

Vipps:

934 02 130

Bankkonto:

9820 28 13518