Egenerfaring og studier

I tillegg til bøker og programvare bruker jeg av kunnskapen jeg har tilegnet meg og notater jeg har tatt fra:

*Forelesninger gjennom mine år på the School of Homeopathy (SOH)

*Oppgaver jeg har skrevet de årene jeg gikk på SOH

*Webinarer og kurs

Bøker

*Agrawal, Dr M. L. 2005. Materia Medica of the Human Mind. Ellevte utgave. India: Pankaj Publications.

*Castro, Miranda. 1995. The complete homeopathy handbook: A guide to everyday health care. England: Macmillian Reference Books.

*Dannheisser, I. og Edwards, P. 2001. Homøopati: En illustrert håndbok. Norsk utgave. Könemann Verlagsgesellschaft mbH.

*Gibson, D. 2011. Studies of homeopathic remedies. Sjette utgave. Tyskland: Narayana Publishers.

*Lippe, Dr Adolph Von. 2006. Keynotes and red line symptoms of materia medica. India: P. Jain Publishers (P) Ltd.

*Phatak, Dr S. R. 1999. Materia medica of homeopathic medicines. Andre utgave. India: P. Jain Publishers (P) Ltd.

*Vermeulen, F. 2004. Prisma: The arcana of materia medica illuminated. Similars and parallels between substance and remedy. Tredje utgave. Nederland: Emryss bv Publishers

Programvare

*MacRepertory 8.5.3.6 Professional. Synergy Homeopathic 1986-2019

*Reference Works G3. Synergy Homeopathic 1986-2019