Valget – hvem skal vi stemme på?

NNH har spurt de politiske partiene på Stortinget hvilke holdninger de har til naturterapi og alternativ behandling. De sendte ut en spørreundersøkelse i juni, med to måneder på å svare på NNH's spørsmål: fire av ni partier svarte.

For å sikre et godt tilbud av naturmedisinske behandlingsformer er det viktig å vite hva de ulike partiene mener om Registeret for utøvere av alternativ behandling (i Brønnøysundregisteret), og (mangelen på) fagkrav som stilles til registrerte utøvere.

I tillegg er spørsmålet om hvorvidt utøvere av naturmedisin skal fritas for mva-registrering eller ei: dersom fritaket fjernes vil prisene på tilbudene fra denne gruppen utøvere måtte økes - og det blir dyrere for den millionen av nordmenn som benytter seg av alternative og komplementære helsetilbud hvert år.

Artikkelen til NNH

Jeg anbefaler deg å ta en titt på artikkelen til NNH, for å få informasjon om følgende:

  • Hvilke spørsmål de politiske partiene fikk
  • Bakgrunnen for spørsmålene som ble stilt av NNH
  • Hvilke partier som svarte, og hva de svarte
  • Hvilke holdninger som har blitt uttrykt ved tidligere anledninger, i møte med representanter for NNH

Hva skal vi stemme?

Det er jo selvfølgelig en personlig sak hva vi velger å stemme i valget.

Selv synes jeg det er utfordrende å finne frem til et parti som fronter alle de sakene som er viktige for meg - på en best mulig måte etter mitt syn.

Derfor må jeg prioritere: og fordi det komplementære helsetilbudet her til lands etter min mening bør styrkes og sikres mest mulig, og gjerne inkorporeres i et mer tverrfaglig tilbud fra det offentlige, til det beste for pasienter i Norge -

... derfor prioriterer jeg denne saken høyt.

Hvis dette er et viktig aspekt for deg også, så kan du jo lese i artikkelen til NNH - og se om partiene du holder med også støtter opp om de naturmedisinske tilbudene her til lands 🙂