ConsultationHomeopathyUncategorised

Svekket immunforsvar

Drar du på deg alt som er?

Vi er født med ulike disponibiliteter for sykdom:

ulike sensitiviteter, anlegg, utgangspunkt

som kan trigges mer eller mindre, av ulike faktorer:

miljø, livsstil, kosthold.

Vi har gullstandarder som vi vet er bra for oss alle:

  • fysisk aktivitet - finne noe vi LIKER å gjøre, som også holder aktivitetsnivået oppe regelmessig
  • nok søvn og hvile
  • minimere stress

Også har vi kosthold, da.

Et mylder av ulike råd, men hvor noen av de beste som vi alle kan benytte:

  • lage mat fra bunnen av, med gode råvarer
  • helst økologisk og kortreist, fra kilder som ikke benytter sprøytemidler og annet som fungerer som gift for kroppene våre
  • kjenne etter selv - hva vi fungerer best på, hva vi responderer dårlig på

Å bygge opp et godt forsvar i kroppen omfatter også tarmen, nemlig!

Det har blitt stadig større fokus på tarmen som en viktig bestanddel av immunforsvaret:

bakteriefloraen vår må pleies og vedlikeholdes, med riktig mat og helst så lite som mulig av antibiotika.

Og hvis vi ikke har klart å opprettholde et godt immunforsvar;

eller om vi er utstyrt med et mindre godt immunforsvar;

eller om vi har vært utsatt for sykdom eller traumer som har svekket kroppen;

så bør vi iverksette tiltak som får kroppen tilbake til sitt optimale seg.

Da helst med verktøy som naturen har utstyrt oss med:

som ikke skader eller belaster kroppen,

men som likevel styrker og ivaretar kroppens egen evne til å fikse seg selv.

Homeopati er et slikt verktøy!

Og det er ett som alle og enhver også kan benytte i det daglige, for å takle det som oppstår av plager og lidelser i familien.

For å komme i gang kan du laste ned denne oversikten jeg har laget (gratis), over 10 supre homeopatimedisiner til husapoteket:

https://www.gratis.homeopati.naturligfrisk.no/10-essensielle-homeopatimedisiner/

Og ta en titt på min totale guide for å bli en selvsikker hjemme-bruker av homeopati:

www.kurs.ringsakerhomeopati.no