Prisjustering

Jeg har foretatt prisjustering på tjenestene mine!

Jeg (og mange terapeuter jeg snakker med) synes det er utfordrende å prise meg etter det tjenestene mine er verdt (ref. janteloven).

På den ene siden ønsker jeg å hjelpe ALLE som trenger meg! Og da vil jeg ikke å ta for høyt betalt: for jeg ønsker at klientene mine skal oppsøke meg ofte, når behovet melder seg.

Men på den andre siden må jeg ta betalt for tiden min - en av mine høyst skattede ressurser - på et nivå som gjør det mulig for meg og virksomheten min å fungere godt.

Helsetjenester som subsidieres av det offentlige har mulighet til å prise seg så lavt at terskelen blir likeså lav for at deres kunder/klienter/pasienter oppsøker dem.

Vi som ikke har mulighet til subsidier fra offentlig hold må prise oss slik at vi får nok verdi for jobben vi gjør (ja, også i form av kroner og øre): hvis ikke får vi ikke hjulpet noen i det hele tatt!

For mer om tjenestene og behandlingsforløpet kan du lese her.