AcuteHomeopathic medicinesHomeopathyNature and magicUncategorised

Naturmedisin som første grep

Tenk, noen har vokst opp med naturmedisin som det første de tyr til når kroppen gir uttrykk for at noe er galt.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Ikke symptomdempende kjemiske preparater, men noe der ute i naturen⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
som kroppen ber om gjennom symptom-språket sitt.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
På en måte er jeg dypt takknemlig for helseutfordringene jeg hadde i 20-årene.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Selv om det var fælt da det stod på, så ledet det meg i retning av noe jeg ikke kjente til enda:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Naturens skattkammer av helsefremmende tiltak!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
A.k.a. naturmedisin.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Og, for meg, homeopati i fokus!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
For det resonnerte med meg.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Alt fra likhetsloven⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Til Hahnemanns arbeider og utvikling av homeopatien som medisins system⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
De grunnleggende prisnippene som strekker seg tilbake til Hippokrates, legekunstens far⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Det henger så mye mer på greip for meg å matche kroppens symptomspråk⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
På en måte vi ser igjen og igjen at resonnerer med kroppen⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Med symptomene, med sykdommen⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Slik at kroppen greier å jobbe seg gjennom⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Og fikse seg selv⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Slik den er så vanvittig god på!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Tenk om jeg hadde vokst opp med homeopati, og andre naturmedisinske retninger⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Tenk hvor mye lenger jeg hadde kommet i min lærdom!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Men tenk også, hvor heldig er ikke jeg?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Som har funnet frem til homeopati og naturmedisin⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Allerede nå⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Med masse tid fortsatt, til å lære mer⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Og øke min grad av helse og velvære,⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Og bidra til å øke andres opplevelse av god helse⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Hva med deg?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Er du vant med homeopati og/eller annen naturmedisin?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Hilsen Marianne, Homeopaten