2) Likhetsloven

Homeopatimedisiner foreskrives i henhold til en "naturlov" kjent som Likhetsloven.

Denne uttrykkes gjerne med at "likt kurerer likt".

Denne likhetsloven gjør det mulig for homeopater å korrigere sykdomstegn og -symptomer ved bruk av homeopatisk potenserte substanser som frembringer liknende symptomer når de inntas hos ellers friske personer.

For å forklare dette nærmere skal jeg gi deg noen eksempler:

Eks.1) Kaffe – Coffea cruda

Kaffe har en kraftig effekt på kroppen vår. Første gangen man drikker en sterk kopp kaffe kan man oppleve ett eller flere av følgende symptomer:

  • raske og tallrike tanker
  • hjertebank, palpitasjoner
  • økt urinproduksjon
  • skjelvende hender, oppspilthet, rastløshet

Drikker man kaffe på kveldstid kan også søvnvansker legges til lista.

Slik kaffe kan frembringe overnevnte symptomer hos en frisk person, tilsier Likhetsloven at kaffe bør kunne lindre liknende symptomer hos syke personer.

Og det er nettopp det den gjør! - I de tilfeller hvor symptombildene passer godt nok:

Et barn som tas med til homeopaten, med symptomer på hyperaktivitet, slitsomt tankekjør, svette og skjelvende hender; kan bli foreskrevet kaffe i homeopatisk potensert form (Coffea cruda) - som vil lindret symptomene.

 

En annen person som oppsøker homeopat for søvnløshet forårsaket av tankekjør og hyppig trang til urinering, kan også bli foreskrevet Coffea cruda.

Tankekjøret og urinproduksjonen vil roe seg, slik at vedkommende kan sovne lettere.

Igjen, kaffe kan lindre de symptomene hos syke personer - som kaffe også frembringer hos friske personer.

Det er viktig å huske at ikke alle symptomene som knyttes opp mot en substans og dets medisinbilde trenger å være uttrykt hos personen som er syk:

Det holder at symptombildet til den syke er dekket av homeopatimiddelets nedslagsfelt!

Eks. 2) Stimulanter for de Over-stimulerte

Konvensjonell-/skolemedisin benytter også Likhetsloven ved sine legemiddel-effekter, kanskje uten å være klar over det:

To eksempler på dette er Dexamphetamine og Methylphenidate hydrochlorid (Ritalin).

Begge disse legemidlene er stimulanter; men begge benyttes i behandlingen av hyperaktive lidelser.

Konvensjonelt har det ikke blitt forklart hvorfor stimulanter brukes for å roe ned et allerede overstimulert barn - men det er jo dette som skjer;

Homeopater erkjenner at det rett og slett er snakk om enda et tilfelle av at likt kurerer likt.

Ritalin og Dexamphetamin er nyttige for behandling av hyperaktivitet fordi de kan frembringe de samme symptomene de behandler:

Ulempen er bare det at de, som andre legemiddelpreparater, kan gi toksiske bivirkninger.

Med homeopatimedisiner slipper vi dette problemet 😉

Eks. 3) Løk

Løk kan også hjelpe oss å forstå Likhetsloven:

Mange sliter med rennende øyne og nese når de kutter løk, på grunn av løkens dunster.

Hvis disse symptomene oppleves av en med pollenplager/høysnue, kan en dose av Allium cepa - rødløk i homeopatisk potensert form - lindre dem (se et kasus-eksempel lenger ned).

Det løken kan frembringe hos de friske, kan den også lindre hos de syke 😀

Hva Ligger i Navnet?

Navnet Homeopati er dannet av to greske ord, som også beskriver behandlingsformens virkemåte:

Det greske ordet homeos betyr liknende, og pathos betyr lidelse/sykdom.

Altså, i homeopatien benyttes substanser som frembringer effekter som likner lidelsen.

Generelt referer homeopater til dette som at "likt kurerer likt".

Allium cepa for Pollenplager

Vi kaller pasienten vår for Guro.

Guro opplevde en av sine allergi-perioder, hvor øynene hennes og nesa hennes rant og rant - og hun hadde konstante nyseanfall.

Nesborene og overleppa hennes var og sår fra snørret. Sterkt lys gjorde at øynene hennes svidde og rant enda mer.

I tillegg var innestengt luft forferdelig for Guro - hun følte seg mye bedre ute i frisk luft.

Den første dosen av Allium cepa lindret symptomene hennes drastisk etter fem minutter: hun kunne legge igjen Kleenexen hjemme.

Etter 2-3 doser til av Allium cepa var symptomene til Guro borte.

Merk:

Allium cepa vil ikke lindre alle former for pollenplager: kun de der symptomene likner de man kan få fra løk.

Symptomer vi knytter til Allium cepa, etter bekreftende homeopatiske prøvinger på friske individer, og fra kliniks praksis, er blant annet:

  • brennende, rennende øyne, som blir irritert av sterkt lys
  • vandig snørr som gir såre og rå nesebor og/eller overleppe - særlig på venstre side
  • hyppig nysing
  • intoleranse for innestengt luft, med lindring i frisk luft

Pollenplager og høysnue med andre symptomer vil trenge andre homeopatimidler.

Videre til:

3) Potensering

Homeopati har en helt egen tilnærming til helse. Vi finner homeopatiens prinsipper proklamert blant Hippokrates sine skriverier for godt og vel 2000 år siden.

Heller enn å avhenge av kjemikalier for å utlikne uønskede symptomer, eller tvinge frem en spesifikk respons fra kroppen, behandler homeopatien personens helseproblemer ved å trigge kroppens iboende naturlige evner til å hele seg selv.

Ved å gjøre dette skjer to ting:

  1. Kroppen stimuleres til å korrigere sin tilstand av ubalanse og sykdom
  2. Kroppen styrkes, og blir mer robust overfor fremtidige helseproblemer

... Les mer

Vite mer?

Dette var kort fortalt: hvis du vil vite mer om homeopati, og lære deg å bruke homeopati selv for akutte småplager i hverdagen, så er du velkommen til å sjekke ut kurset Hobby-Homeopat 😀