Hvor lang tid tar behandling med homeopati?

Det er svært individuelt hvor langt tid homeopatibehandlingen vil ta for hver enkelt – og ikke alltid lett å forutsi! Likevel, ved første konsultasjon vil homeopaten forsøke å gi en så god forventing om dette som mulig: basert på pasientens tilstand og symptomer.

Ved mer akutte plager, som ofte er av større intensitet og hurtigere forekomst, forventes en relativt rask lindring av plagene. Med mer kroniske, altså langvarige, plager tar det ofte lengre tid å gjenopprette balansen og den gode helsetilstanden. Og ofte, både i mer akutte og ved kroniske symptomer, kommer det en forbigående forverring – når homeopatimedisinen tar tak i det som skal jobbes gjennom – før lindringen følger etter.

Forløp, og hyppighet av konsultasjoner, varierer altså. Ved dypereliggende sykdomstilstand kan det ta (flere) år før behandlingen kan sies å være «ferdig»! Men, utviklingen i stadig mer positiv retning skal merkes etter kortere tid (uker, måneder) – når riktig homeopatimedisin har blitt foreskrevet.

Siden det finnes tusenvis av homeopatimedisiner som homeopaten skal navigere mellom, så hender det at det tar et par konsultasjoner før det ene best passende homeopatimiddelet (similimum) blir foreskrevet. Men, da oppleves det desto mer verdt den grundige jobbingen i forkant! ?