Hva skjer gjennom homeopati-behandlingen?

Pasienter opplever gjerne en økt grad av helse, velvære og optimisme etter å ha tatt velvalgte homeopatimedisiner foreskrevet av homeopat.

Det forekommer ofte en kortvarig forverring av symptomer etter at pasienter har tatt foreskrevet homeopatimedisin: dette anser homeopater som positivt, da det tolkes som at pasientens respons på medisinen igangsettes – før jobben med å utlikne plagene gir den etterlengtede positive utviklingen.

Noen ganger får pasienten et kortvarig utslett, en forkjølelse, eller annen form for «utrenskning» fra kroppens side – dette er en slags «vårrengjøring»-effekt av homeopatibehandlingen.

En kortere periode med tilbakevending av tidligere symptomer kan forekomme, fordi homeopatimedisinen etterstreber – sammen med pasientens egne iboende evner – å utlikne ubalanser og forstyrrelser: både på nåværende og tidligere tidspunkt. Disse ubalansene og forstyrrelsene er alle del av et underliggende mønster/en indre sensitivitet – som er unik hos hver av oss.

Hele behandlingsforløpet kan ta tid, med en rekke konsultasjoner, med kortere eller lengre tidsintervaller mellom hver oppfølging. Likevel: riktig homeopatimedisin gir merkbar endring hos pasienten innen kortere tid. Akkurat hvor lang tid behandlingen vil ta avhenger både av hva slags type plager det dreier seg om, den generelle helsetilstanden, og pasientens livssituasjon.