Hva gjør en homeopat?

Hva gjør en homeopat?
?

Homeopaten noterer ned pasientens kroppslige symptomer, samt personlige karakteristikker og sensitiviteter (både på det fysiske, emosjonelle og mentale plan). I etterkant av konsultasjonen matcher homeopaten den samlete informasjonen med symptomer, karakteristikker og sensitiviteter som er kartlagt hos aktuelle homeopatimedisiner: og etterstreber å finne det ene homeopatimiddelet som passer pasienten best.
?

Det finnes tusenvis av homeopatimedisiner. Men heldigvis har homeopater både elektroniske verktøy og systemer, samt mange oppslagsverk, til å navigere oss frem til aktuelle homeopatimedisiner og potens (styrke). Ved oppfølgingskonsultasjon kartlegges endringer i pasientens symptombilde, og homeopaten gjør eventuelle justeringer i valg av middel og potens – dersom dette er indikert.
?

Nysgjerrig på om homeopati kan hjelpe deg med dine plager? Eller vil du vite mer? Da er du velkommen til å ta kontakt ?
?

#ringsakerhomeopati #doktorgården #brumunddal#ringsaker #hedmark #innlandet #homeopati#homøopati #naturmedisin #naturlighelse#holistisk #holistiskhelse #symptomer #plager#smerter #helse #helseplager