HomeopathyUncategorised

Hvordan er homeopatiens rolle i andre land?

Bildet over er fra München, hvor det er utrolig mye lettere å få kjøpt homeopatimedisiner enn i Norge: tilgjengeligheten er bedre, og utsalgsstedene har stort sett et lager av homeopatimidler på lur – så man slipper å vente flere uker på at de bestilles inn.

 

Apotek i München – med masse homeopati!

 

Homeopati prioriteres i Sveits

Flere land i Europa og resten av verden prioriterer homeopati, og andre naturmedisinske behandlingsformer, sidestilt med/som komplement til konvensjonell medisin. I Sveits har homeopati, sammen med akupunktur, urtemedisin m.fl., fått samme status som konvensjonell medisin – og blitt innlemmet i landets obligatoriske helseforsikringsordning. Der var det særlig en folkeavstemning, hvor 2/3 ønsket en slik utvikling, som veide tyngst; sammen med utredningen som viste at disse behandlingsformene er både virkningsfulle, kostnadseffektive og skånsomme.

 

Oppfordringen fra Verdens Helseorganisasjon

I andre land, og ikke minst i Asia – f.eks. Nepal, India og Bangladesh – er det egne poster i statsbudsjettet som kun dreier seg om å styrke homeopati som behandlingstilbud i landene. I Verdens Helseorganisasjons «WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023» peker de på viktigheten av at medlemslandene arbeider for bedre samarbeid mellom tradisjonell- og komplementær medisinsk behandling, og et mer tilgjengelig tilbud av komplementære behandlingsformer i de offentlige helsetilbudene.

 

Momsfritaket for norske terapeuter trues

Du har kanskje fått med deg at Arbeiderpartiet ønsker å fjerne momsfritaket for «alternative behandlere» (les: jeg foretrekker «naturterapeuter» personlig)? Det er synd, fordi det vil føre til dyrere tjenestetilbud for de pasienter (omtrent 1 million nordmenn årlig) som benytter naturmedisin, komplementære behandlingsformer og alternativ medisin som supplement til – eller i stedet for – konvensjonell behandling.

Personlig synes jeg ikke at overskrifter i aviser, som f.eks. Dagbladets «Ja til moms på humbug», er særlig saklige: og at forslaget om å fjerne momsfritaket uten videre kartlegging i forkant, virker lite gjennomtenkt.

 

Signaturen din kan bidra til å beholde momsfritaket for terapeuten din!

Benytter du deg av såkalte alternative behandlingstilbud, som akupunktur, homeopati, naprapati, osteopati, soneterapi, ernæringsterapi, urtemedisin, kinesiologi eller klassisk massasje? Ønsker du å slippe en prisøkning på 25% – som vil komme hvis momsfritaket fjernes? Da er det til stor hjelp om du viser din støtte til oppropet mot fjerning av momsfritaket for alternative utøvere: https://mvafribehandling.no.

Alternativ.no har skrevet en fin protest-artikkel hvor de peker på en rekke aspekter som viser hvor korttenkt forslaget om et slikt drastisk tiltak er. Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) har også publisert en artikkel med liknende ordlyd som hos Alternativ.no. Disse to er nyttige å lese, om du vil få innblikk i den siden av saken som sjeldent belyses i de landsdekkende avisenes utspill om alternativ behandling 😉

Mens WHO oppmuntrer til bedre tilgang på komplementære helsetilbud, og større samarbeid mellom tradisjonelle og komplementære helsetilbud, så ønsker noen stemmer i det norske demokratiets styre å gjøre komplementære helsetilbud dyrere. Litt bakvendt, synes du ikke?

 

 

Burde heller se på strengere krav til utdanning, enn fjerne momsfritaket for alle terapeuter?

Noe NNH peker på i sin artikkel, er at de seriøse utøverne og utøverorganisasjonene innen natur-/alternativ medisin ønsker et større krav til hvem som kan registrere seg i Brønnøysundregistrenes Registeret for utøvere av alternativ behandling. Per i dag er det lite krav til utdannelse: så lenge man er med i en organisasjon som er godkjent av helsemyndighetene, spiller det ingen rolle om man kun har hatt et helgekurs – eller fire år med utdannelse – bak seg. Dette er noe NNH har ønsket revidert i lengre tid.

Likevel, å fjerne hele ordningen med momsfritak med ett pennestrøk, det er ikke hensiktsmessig verken for pasienter eller utøvere. Å stramme inn på utdanningskravene, derimot, det ville være til fordel for pasientsikkerheten. Og, å foreta faktiske evalueringer i forkant av slike forslag og utspill som Arbeiderpartiet har kommet med, det ville jo ikke vært direkte dumt kanskje … 🙂

 

Skolen jeg tok min fire-årige utdannelse ved.