Homeopati i Gave

Konsultasjon i gave 

Førstegangkonsultasjon, eller oppfølgingskonsultasjon - hvis den du vil gi gavekort har vært hos Ringsaker Homeopati før.

Send en e-post til homeopati@naturligfrisk.no:

  • Oppgi hvem som skal motta gavekortet (fullt navn)
  • Hvilken konsultasjon du vil gi i gave (dersom det er første gang hos Ringsaker Homeopati, må det være førstegangskonsultasjon).
  • Du mottar faktura og gavekort per e-post. Gavekortet blir gyldig når faktura er registrert betalt.

Du kan gavekortet tilsendt per post i tillegg, om ønskelig; eller hente det hos Ringsaker Homeopati.

  • Gavekort er gyldig i ett år - fra datoen du bestiller (eventuelt fra og med f.eks. bursdagen til den som får gavekortet: da må du opplyse om dette ved bestilling).
  • Gavekort kan ikke refunderes om det ikke benyttes.  Gavekort kan skifte eier, så fremt den som har bestilt gavekortet formidler dette til Ringsaker Homeopati.
Pris for gavekort 

Prisen er den samme som for konsultasjonen som velges.

Dersom gavekortet skal sendes per post tilkommer et porto-/behandlingsgebyr, kr 139.

Det vil si:

  1. Gavekort førstegangskonsultasjon kr 1.189 (per post: kr 1328)
  2. Gavekort oppfølgingskonsultasjon kr 689 (per post: kr 828)

Den som får gavekort bestiller selv en time, via nettsidene til Ringsaker Homeopati; og oppgir "gavekort" i kommentarfeltet.

Ringsaker Homeopati skriver navn på gavekortet, om ikke annet opplyses.

Du kan altså ikke gi det til noen andre enn den du oppgir navnet på ved bestilling, med mindre du gir beskjed. Gavekortet er personlig, nemlig!

Gavekortets forside

Gavekortets bakside

Homeopatidrypp

Agaricus muscarius (Agar)

Laget av rød fluesopp. Noen karakteristikker ved Agar: Stor affinitet for nerver Rykninger, skjelvinger, klumsete Frostknuter < kulde Ved konstitusjonell […]

Magnesium carbonicum (Mag-c)

Magnesium carbonicum (Mag-c) er laget av magnesiumkarbonat. Noen karakteristikker ved Mag-c: Fordøyelsesbesvær Nerver: tenner, hode Irritabel: sensitiv – som gir […]

Kali carbonicum (Kali-c)

Laget av kaliumkarbonat, pottaske. Noen karakteristikker ved Kali-c: Sinnet styrer over følelsene Konservativ, ordentlig, moralsk, lojal Stor pliktfølelse Følelser kjennes […]

Se alle våre nyheter

Homeopatimedisiner du bør ha i husapoteket

Helseplager du kan takle med Homeopati-Husapoteket

Lær å bruke homeopati for deg og dine kjære i det daglige - bli en Hobby-Homeopat!