HomeopathyUncategorisedWhat's up

Folkets medisin

Det er spennende å se hva som skjer i 2019 synes jeg. For homeopatien, ja – og for komplementær medisin/naturmedisin generelt.

Rett før helga gjorde for eksempel en ny organisasjon seg til kjenne på sine facebooksider: Folkets medisin.

Folkets medisin ble startet av Bente Wemundstad nå i januar. Bente er journalist, forfatter og bruker av komplementær medisin. Hun ønsker å møte behovet for en forbrukerstemme i den politiske debatten – en forbrukerstemme for den millionen av nordmenn som hvert år benytter seg av komplementær medisin.

 

Organisasjonens mål

Folkets medisin ønsker at brukerne av komplementær medisin skal tas på alvor. Medlemmene av organisasjonen stiller seg bak følgende ønsker:

  • Terapeuter skal ha samme refusjonsordning som leger
  • Leger skal henvise til den type terapi de mener vil hjelpe
  • Komplementær behandling skal benyttes før syntetisk medisin, der det er mulig
  • Terapeuter skal ha godkjent utdanning

Jeg ønsker å kommentere litt til hvert av overnevnte punkter:

 

Terapeuter skal ha samme refusjonsordning som leger

I dag er det ingen refusjonsordning for utøvere av komplementær behandling, ettersom det ikke finnes autorisasjonsordninger for denne gruppen terapeuter. Det innebærer at kostnaden faller på brukerne av disse helsetjenestene. Dette kan gjøre det kostbart og mindre utilgjengelig for pasientene som ønsker naturmedisin i tillegg til / i stedet for skolemedisin for sine helseplager.

Likevel er det altså én million nordmenn som bruker komplementære helsetilbud hvert år: til tross for merkostnaden det innebærer for dem.

 

Leger skal henvise til den type terapi de mener vil hjelpe

I dag har ikke leger mulighet til å henvise til helsetjenester som ikke er offentlig godkjente terapiformer. Det er i og for seg fint når man tar i betraktning at det ikke finnes noen god ordning for å sikre kvaliteten på de komplementære helsetjenestene som tilbys: ut over de ulike utøverorganisasjonene sine egne krav (for eksempel de som Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon stiller til sine terapeutmedlemmer).

Hvis Folkets medisin får det som de vil, med sikring av godkjent utdanning for terapeuter som da også får innpass i refusjonsordninger fra det offentlige, så vil det letteregjøre et samarbeid på tvers av ulike medisinske tilnærminger: som jo vil være det beste for pasienten.

 

Komplementær behandling skal benyttes før syntetisk medisin, der det er mulig

Det er vel ingen hemmelighet at det er negative sider ved bruk av syntetiske medisinske preparater. Bivirkninger, ukjente langsiktige virkninger, avhengighet, … Selv om vi trenger disse typene medisiner i mange tilfeller, og kirurgiske inngrep som kun kan utføres av kyndig medisinsk personell, så er det mye som kan forsøkes i behandling av pasienter før det må tys til disse intervensjonene.

Dersom det ble tilrettelagt for et bredere samarbeid mellom skolemedisinere og godkjente naturterapeuter, så kunne pasienten nytt godt av de ulike tilnærmingenes forebyggende og helsestyrkende tiltatak – uten å måtte styre skuta helt selv. Det er ikke alltid lett å være pasient og skulle ta de beste valgene for en selv, når det ikke opplyses om alle alternativene som kan være aktuelle å benytte seg av: slik det er i dag må pasienten selv gjøre grundige undersøkelser for å finne frem til ønsket behandlingsopplegg, dersom dette også skal innebære naturmedisin.

 

 

Terapeuter skal ha godkjent utdanning

Å, dette er så viktig! Å få på plass en velfungerende ordning som sikrer at godkjente terapeuter oppfyller krav til utdanning, det skriker de seriøse utøverne i denne bransjen etter selv. Per nå er det de enkelte organisasjonene som stiller krav til kvalifikasjonsnivå hos medlemmene sine. Og disse kravene varierer fra organisasjon til organisasjon, slik at det igjen er opp til brukeren selv å undersøke om organisasjonen, og dermed terapeuten som er medlem i organisasjonen, kan forventes å godt kvalifisert innen det som tilbys av helsetjenester.

 

 

Å være bruker av komplementær medisin

Jeg har selv opplevd det å måtte navigere på egenhånd i en jungel av helsetilbud. Jeg har selv opplevd å «oppdage» komplementære tilbud som jeg ikke ante at fantes, og undret meg over at jeg aldri fikk høre om dem da legene ikke kunne tilby meg stort for mine plager: uten å vite at de ikke hadde hatt lov til å anbefale meg dem dersom de ønsket det. Og jeg har selv opplevd at det har vært vel verdt det å oppsøke et dyrere tilbud av helsetjenester, også over lengre tid – fordi det kunne overlappe med det skolemedisinske tilbudet der dette kom til kort.

Så, jeg er en av de millionene nordmenn som ønsker at komplementær medisin skal bli bedre integrert her til lands. Er du?

 

 

Å være medlem i Folkets medisin

Dette sier Folkets medisin selv:

Folkets medisin er en interesseorganisasjon for de som ønsker å bruke komplementær medisin, naturmedisin og alternativ behandling. Vi øsnker ikke naturmedisin i stedet for skolemedisin, men i tillegg til. Dette er i tråd med Verdens Helseorganisasjos visjon: WHO traditional medicine strategy: 2014-2023.

Som medlem av Folkets medisin vil du bidra til at vi kan jobbe politisk for å nå våre mål: nemlig at vi får et regulert komplementært helsetilbud innenfor refusjonsordningen.

Du får:

  • Folkets medisin – et solid magasin i posten to ganger årlig med spennende intervjuer og reportasjer.
  • Nyhetsbrev med oppdaterte nyheter om forskning og utvikling.
  • Tilbud på reiser, bøker, kosttilskudd og annet spennende vi vil forhandle frem for deg.

Vi mener at:

  • komplementær medisin vil avlaste et allerede overbelastet helsevesen og bidra til at pasienter raskere er tilbake i jobb etter sykdom.
  • tilleggsbehandling vil gjøre sykdom lettere å takle, og at risikoen for bivirkninger blir mindre.
  • mennesker er av natur, og skal behandles som natur så langt det er mulig.

 

Hva kan du gjøre nå?

Nettsidene til Folkets medisin er under utvikling. Men facebook-sidene er oppe og går, og disse vil fungere som en plattform for å dele egne erfaringer, diskutere ulike terapiformer, deling av forskning på komplementær medisin (som det ikke er lov for terapeuter selv å vise til), og oppmuntring til politisk engasjement når det er aktuelt.

Så, lik facebook-sidene til Folkets medisin! Følg med, og sjekk ut nettsidene deres når de er klare. Dersom du (som jeg) får sansen for arbeidet til denne organisasjonen, så kan du jo melde deg inn 🙂