Ringsaker Homeopati

Fellowship of the River

Jeg har lyst til å dele et avsnitt fra boka «»The Fellowship of the River: A Medical Doctor’s Exploration into Traditional Plant Medicine», skrevet av Joseph Tafur, MD.

For meg korresponderer synet på helse, sykdom og helbredelse veldig mye med det jeg har tilegnet meg iløpet av homeopatistudiene mine.

I det følgende beskrives en helbredende opplevelse som en kvinne opplevde, gjennom å delta i behandling med tradisjonell plantemedisin:

SO DOCTOR, WHAT «ACTUALLY» HAPPENED HERE?

In treating any medical condition, including chronic cough, the hope is to address the underlying cause. In Colleen’s case, all suspected medical causes were ruled out. She perceived ongoing discomfort in the region of her solar plexus, and the shaman linked that feeling to emotional stagnation and the dissonance between her conscious awareness and her subconscious emotional experience. As I once heard a Native American healer say, «The heart does not close. The mind closes to the heart, one can turn mental switches off to one’s feelings, but the heart remains open and continues to feel.» The heart continues to feel what is around us, whether or not we are consciously aware.

Så, vend oppmerksomheten mot din egen tilstand – hele deg: På den måten har du større mulighet til å leve et friskt og balansert liv, med en helhetlig frihet til å uttrykke deg – på alle nivåer ?