Nature and magicUncategorisedWhat's up

5G – helse og miljø

EMFacets inviterte til et bevisstgjørende arrangement på Litteraturhuset i Oslo lørdag 26. oktober, hvor 5G og elektromagnetisk stråling (EMF) stod på dagsordenen.

I tillegg til personlig oppmøte på Litteraturhuset var det mulig for hvem som helst å se de seks foredragene direktesendt på youtube - og nå ligger opptaket tilgjengelig på youtube-kanalen til EMFacets, så du fortsatt kan se det om du gikk glipp av det i helga!

Det er viktige temaer som tas opp, med hensyn til strålingens effekter på natur, miljø og helse.

Dette skriver arrangøren selv om foredragene:

Seks foredragsholdere røsker opp i våre forestillinger om hvilke miljøsaker som blir viktige framover.

Dessuten lanserer vi boka «5G og vår trådløse virkelighet – høyt spill med helse og miljø» – en omfattende dokumentasjon med forklaringer myntet på jurister, medisinere og annet helsepersonell, biologer, fysikere, gravejournalister og miljøinteresserte.

Boka kan du bestille på nettet hos Z-forlag (http://z-forlag.no), på http://einarflydal.com, eller i bokhandelen.

Videoopptaket varer i overkant av tre timer. Du kan for eksempel se ett foredrag av gangen 🙂

For å gjøre det lettere å finne frem til de ulike foredragene har arrangøren supplert med programmet under videoen:

Programmet:

- Per Christian Øiestad, Z-forlag: Velkommen!

- Einar Flydal: "Visjonen brast og ble til miljøgift. Intro om 5G" 4:40

- Thomas Hylland Eriksen, prof., Sosialantropologi, Univ. i Oslo: «Fra de tusen blomsters verden til dødelig ensretting – og biologiens forrang» 18:50

- «The Insect Inspector», alias Michael Chapman Pincher, ICT-specialist, citizen scientist: «Insects are disappearing all over the world. The cause is not known. Or is it?» fra 37:47

- Else Nordhagen, Dr. Scient., fhv. IKT-forsker og seriegründer: «Hva er det som nå gjør radiobølgene skadelige? Vi har jo badet i dem siden livet oppsto…» fra 1:11:45

- Pause (svart bilde, fra 1:29:47)

- Trond Skaftnesmo, forfatter, lektor, biolog, filosof, Steinerskolen Haugesund: «Når vitenskapsvurderinger er til salgs – om sannhetens kår under det ekom-industrielle kompleks» fra 1:48:30

- Thomas Bøhn, seniorforsker, biolog, Havforskningsinstituttet, Univ. i Tromsø: «Hvordan fungerer egentlig de overnasjonale regulatørene som skal sikre oss mot miljøskader?» En parallell fra regulering av matvarer fra 2:11:30

- Claire Edwards, ex-UN editor on space topics: «20 000 5G satellites in space? What will be the result on the ground? Is it a suicidal enterprise? The UN perspective, and the 5G pushback» fra 2:35:30

Viktige og spennende temaer! Her har du filmen: