5) Fordeler ved Potensering

Det som gjør homeopatimedisiner såpass trygge å bruke, og effektive, har med potenseringen å gjøre. Potenseringen er nøkkelen til at homeopatimidlene er så unike! Skånsomme, men likevel kraftfulle.

Prosessen med potensering er jo så enkel! Men fordelene er likevel store. Her kommer noen poenger som underbygger dette:

 

Unngår Skadelige Bivirkninger

 1. Som du kan lese i Leksjon 3) Potensering, observerer vi at potenserings-prosessen - med sine gjentatte rystninger og uttynninger - forsterker originalsubstansens terapeutiske egenskaper.
 2. Vi kan se på det som at egenskapene til utgangsstoffet overføres til vann- og alkoholblandingen, samtidig som at de gjentatte uttynningene fører til at potensielt skadelige kjemiske egenskaper fjernes! Vinn-vinn! 😀
 3. I potenser (styrker) på 12C eller 26X og høyere, er det usannsynlig at et eneste molekyl av utgangsstoffet er igjen i blandingen: middelet er på et "sub-molekylært" nivå - en medisin som verken vil forgifte eller gi skadelige bivirkninger, samme hvor stor dose man tar.

 

Forvandler Giftige Stoffer til Trygge Medisiner

 1. Blant dyre-, plante- og mineralkildene som brukes som homeopatimedisiner, er flere svært giftige i sin opprinnelige form.
 2. Eksempler på dette er tungmetaller, slange- og edderkoppgift, arsenikk og stryknin: ingen av disse kunne blitt benyttet som trygge medisiner;
 3. Men i sine respektive potenserte former kan de trygt benyttes i behandling av sykdom.
 4. Du kan lese et eksempel lenger ned i denne leksjonen, hvor Lachesis muta (Lach) - potensert slangegift - trygt benyttes i behandling av høyt blodtrykk: dette middelet vil være effektivt så lenge hele symptombildet passer til medisinbildet.

Omgjør Inaktive Substanser til Kraftfulle Virkemidler

 1. Uttynningene fjerner altså utgangsstoffenes toksiske egenskaper. I tillegg frigjør, og forsterker, rystningene de terapeutiske egenskapene!
 2. Dermed kan substanser som ikke har noen medisinsk verdi i sin opprinnelige form, bli til høyst aktive remedier etter rystningene: i sin potenserte form!
 3. Natrum muriaticum er et eksempel på dette: vanlig bordsalt, natriumklorid, er et velkjent og velbrukt homeopatimiddel - som du kan lese et eksempelkasus av lenger ned i leksjonen.

 

Fjerner Avhengighetsskapende Egenskaper ved Narkotiske Stoffer

 1. Ettersom potenseringen fjerner kjemikalier som kan føre til fysisk avhengighet, er ikke homeopatimedisiner avhengighetsdannende.
 2. Opium er et eksempel på en substans som er svært avhengighetsdannende i sin opprinnelige form: men i sin potenserte form brukes dette homeopatimiddelet i trygg behandling av blant annet drømmetilstander, sløvhet, koma, sjokk, hodeskader og forstoppelse.
 3. På samme måte kan homeopatimedsinen Cannabis indica (marihuana/hasj) brukes i behandling av blant annet forvirring, sløvhet, angst, oppspilthet og brennende urin - uten å skape avhengighet.

Trygge å Bruke i Kombinasjon med Konvensjonelle Legemidler

 1. I homeopatien har vi en annen forståelse av symptomers betydning enn det vi finner i skolemedisinens tilnærming. I tillegg korrigerer vi symptomer ved å sette i gang forandringer på et annet nivå enn det legemidler gjør:
 2. Konvensjonelle legemidler er stort sett kjemiske preparater som kontrollerer symptomer på det fysiske plan, og har som mål å holde disse i sjakk - kneble dem.
 3. Homeopatimedisiner trigger derimot en helende respons på et underliggende dynamisk plan!
 4. Denne dypere virkningen med potenserte homeopatimidler er grunnen til at homeopatimedisiner ikke interagerer med legemidler når de brukes samtidig: så man unngår kontraindikasjoner.
 5. Vi skal se nærmere på dette i en senere leksjon, men det er likevel viktig å merke seg to ting når det gjelder bruk av homeopatimedisiner sammen med konvensjonelle medisinske preparater:
 • Bruk av konvensjonelle legemidler kan vanskeliggjøre foreskriving av homeopatimedisiner
  • Konvensjonelle medisinske preparater kan forandre, eller undertrykke, symptomene som utgjør grunnlaget for homeopatisk foreskriving: i henhold til Likhetsloven.
  • I tillegg kan legemidler produsere nye symptomer, i form av bivirkninger.
  • Disse tilfellene krever at homeopatimedisinen foreskrives basert på gjenværende symptomer, og de symptomene som ikke har endret seg; eller basert på symptomer som ble uttrykt av kroppen før bruken av legemidler.
 • Det er viktig at symptomer som har blitt (kunstig) kontrollert av konvensjonelle legemidler overvåkes: tilfriskning igangsatt av homeopatimedisiner kan redusere behovet for disse preparatene
  • Særlig gjelder dette for symptombilder som omfatter høyt blodtrykk eller forhøyede blodsukker-verdier;
  • Begge disse kan synke til farlig lave nivåer hvis konvensjonelle legemidler fortsatt brukes også etter at det ikke lenger er behov for dem!

Konklusjon

 1. Potensering av substanser produserer trygge og dyptgripende medisiner.
 2. Når disse foreskrives basert på Likhetsloven trigges en omfattende helingsprosess i kroppen: som bør foretrekkes over kun å dekke over/undertrykke symptomer.
 3. Homeopatimedisiner har blitt brukt i over 200 år for lindring av lidelser hos syke, gravide, unge, gamle og dyr.
 4. Det er ingen grunn til at homeopati ikke skal brukes slik også i fremtiden!

Kasus 1) Lachesis muta

Middelet i Korte Trekk

 • Lachesis muta er navnet på homeopatimedisinen som er laget av giften til Bushmaster slangen: en reptilart i huggormfamilien, i underfamilien gruveslanger.
 • Homepatiske prøvinger og kliniske erfaringer med dette middelet har demonstrert Lachesis muta sin indikasjon hos intense, lidenskapelige og snakkesalige personer.
 • Når disse personene er i ubalanse kan de ha bitende humor, slite med sjalusi, være svært konkurranseinnstilte og sarkastiske.
 • De er såpass disponible for mistenksomhet at de kan få paranoia: og streber etter hevn hvis de mener de har blitt behandlet dårlig.
 • På det fysiske plan kan Lachesis-personer oppleve hetetokter (kvinner i overgangsalderen), og mange av symptomene er verre når de våkner; og verre i varmt vær.
 • Symptomene starter gjerne på venstre side av kroppen, før de brer seg ut til høyre side også.
 • Symptomene kan bli verre av å ligge på venstre side.
 • Ved hudproblemer kan Lachesis få lilla misfarging på byller og kutt, og huden kan være sensitiv for berøring og press.
 • I ubalanse kan Lachesis-tilstanden lede til hjertesykdom, høyt blodtrykk og slag når personen blir eldre/symptomene har fått utvikle seg lenge nok (eller blitt undertrykte).
 • Disse lidelsene kan det være frykt for hos Lachesis-personer, i tillegg til at de gjerne har en frykt for - ja, nettopp - slanger!

 

Kasus

 • Vi kaller personen i eksempelet vårt for Rolf.
 • Rolf har ekstremt høyt blodtrykk, og hjertebank (palpitasjoner). Av legen har han fått forordnet blodtrykksregulerende medisiner, men palpitasjonene fortsetter likevel.
 • Når Rolf ligger på venstre side om natta er hjertebanken verre. Hele brystet hans er så sensitivt at han ikke takler å dekke det til: han knepper opp pysj-overdelen sin, og dytter dyna nedenfor brystet.
 • Det er så vidt Rolf trekker pusten når han snakker om symptomene sine: det er stor intensitet og angst i ordbruken, og han forteller uten stopp.
 • Homeopaten til Rolf foreskriver Lachesis muta til han.
 • Gjennom behandlingen med Lachesis gir hjertebanken seg etter en ukes tid. Over de neste månedene reduserer Rolf gradvis bruken av legemidlene han bruker, i samråd med legen sin: til slutt kutter de dem helt ut, fordi blodtrykket har normalisert seg.
 • Brystet til Rolf blir stadig mindre sensitivt, og han kan etterhvert sove komfortabelt også på venstre side.
 • Ved oppfølgingskonsultasjonene observerer homeopaten, og Rolf, at han er mindre intens og hastig når han snakker.

Kommentar: Det er ikke alltid at homeopaten kommer frem til riktig middel etter kun én konsultasjon. Og det er ikke alltid det holder å kun jobbe med ett middel: symptombildet kan endre seg, og det kan komme frem sterkere underliggende "lag" av symptomuttrykk - som krever fleksibilitet og justeringer i valg av middel og/eller styrke. Men slike erfaringer som med Rolf, de forekommer ikke rent sjeldent - når riktig middel foreskrives!

Kasus 2) Natrum muriaticum

Middelet i Korte Trekk

 • Natrum muriaticum (Nat-m), homeopatimedisinen laget av bordsalt (natriumklorid), er et av de hyppigst foreskrevne midlene i homeopatien.
 • Nat-m kjennetegnes av dyp og ubearbeidet sorg på det mentale/emosjonelle planet, som fører til at personen gjemmer seg fra resten av verden (ikke nødvendigvis bokstavelig talt - men lukker seg inne/er svært privat og deler lite).
 • De som trenger Nat-m er gjerne emosjonelt sensitive, og blir lett såret - selv om de ikke nødvendigvis gir uttrykk for det: de kan kompensere med å være tilsynelatende upåvirkede:
 • For å takle sensitiviteten sin bygger Nat-m opp en følelsesmessig mur for å beskytte seg mot fremtidig smerte. De kan dermed virke seriøse, harde og utilnærmelige.
 • Det kan forekomme depresjon og selvmordstanger hos Nat-m personer.
 • I en Nat-m tilstand foretrekker personen å ikke dele problemene sine med andre, og kan reagere sint hvis noen prøver å være medfølende;
 • Til tross for dette kan Nat-m være veldig sympatiske overfor andre!
 • Nat-m er gjerne ansvarsfulle og lojale personer, med sterke verdier - dette kan gjøre dem til kontrollerende perfeksjonister.
 • De er disponible for angst i tordenvær, og bekymrer seg for innbruddstyver.
 • På det fysiske plan misliker Nat-m å være ute i sola.
 • De er disponible for hodepiner og migrene som ofte er verst rundt kl 10, for så å forsvinne på ettermiddagen.
 • Når Nat-m er forkjølet er det mye nysing, og de kan oppleve høysnue/allergi, sprukne lepper og forkjølelsessår.
 • Forstoppelse og ryggsmerter er kjente plager hos Nat-m, og ryggplagene lindres gjerne av fast press/ligge på hardt underlag.
 • Og, bordsalt-middelet vårt higer ofte etter salt/salt mat!

 

Kasus

 • I dette eksempelet kaller vi personen vår for Lena.
 • Selv om Lena har gått til både kiropraktor og osteopat, har hun ikke klart å få bukt med ryggsmertene sine.
 • Hver kveld etter jobb legger hus seg på gulvet med et håndkle stramt sammenrullet under korsryggen sin: hun sier dette hjelper veldig!
 • Lena får lett forkjølelsessår, særlig når hun er ute i sola for lenge. For forstoppelsen sin må hun ty til lakserende middel.
 • Hodepine er noe Lena opplever som en hyppig plage.
 • Når homeopaten spør Lena hva som er hennes livs verste opplevelse, svarer hun at det var å vokse opp som tenåring: da opplevde hun nemlig at moren hennes var mer glad i søstrene hennes enn i henne selv.
 • Dette har hun ikke snakket med familien sin om, selv om det nå er tjue år siden - og hun omgås dem jevnlig.
 • I en følelsesløs og fraværende tone innrømmer Lena at minnene om denne opplevelsen som tenåring fortsatt er en stor kilde til sorg for henne.
 • På bakgrunn av overnevnte og andre symptomer hos Lena, foreskriver homeopaten hennes Natrum muriaticum.
 • Lene rapporterer at ryggsmertene raskt blir bedre. Forkjølelsessårene hennes dukker opp mindre hyppig i løpet av behandlingen, og hodepinene har så og si forsvunnet helt!
 • Forstoppelse er ikke lenger et problem, så Lena kan slutte med lakserende middel.
 • I tillegg har det skjedd en endring i Lenas mentale/emosjonelle tilstand: hun ler, smiler og snakker mer under konsultasjonene - hun har myknet opp fra den seriøse, harde og voktende holdningen sin.
 • Lena forteller at hun har snakket med moren sin om tenåringsminnene sine. Hun ble sjokkert da moren brøt ut i tårer: og forsikret henne om at hun var blitt, og er, elsket like høyt som sine søstre!
 • Ble hun virkelig oversett og forskjellsbehandlet, eller var det kun hennes egen tolkning? Lena undrer seg over denne biten - men føler seg beriket av å endelig ha tatt det opp med sin mor.

Kommentar: I noen tilfeller er det spesielt emosjonelle/mentale karakteristikker som peker i retning av et middel - med fysiske symptomer som bekreftende. I andre tilfeller er det motsatt. Nat-m har gjort mye godt for meg, uten at dette er det eneste middelet som har gitt positiv virkning på mine symptomer - og min indre verden/opplevelse av verden utenom. Der symptombildet passer - enten ved adressering av "ett lag i løken", eller som dekkende for hele symptombildet - kan Nat-m bidra til en friere tilværelse! Og, det samme gjelder jo for alle velvalgte foreskrivinger 😉

Tilbake til:

4) Tre Potens Skalaer

Videre til:

6) (Kommer snart!)

Homeopati har en helt egen tilnærming til helse. Vi finner homeopatiens prinsipper proklamert blant Hippokrates sine skriverier for godt og vel 2000 år siden.

Heller enn å avhenge av kjemikalier for å utlikne uønskede symptomer, eller tvinge frem en spesifikk respons fra kroppen, behandler homeopatien personens helseproblemer ved å trigge kroppens iboende naturlige evner til å hele seg selv.

Ved å gjøre dette skjer to ting:

 1. Kroppen stimuleres til å korrigere sin tilstand av ubalanse og sykdom
 2. Kroppen styrkes, og blir mer robust overfor fremtidige helseproblemer

... Les mer

Vite mer?

Dette var kort fortalt: hvis du vil vite mer om homeopati, og lære deg å bruke homeopati selv for akutte småplager i hverdagen, så er du velkommen til å sjekke ut kurset Hobby-Homeopat 😀