4) Tre Potens-Skalaer

Homeopati-apotek potenserer midler i henhold til tre ulike skalaer for å passe til foreskriving-scenarier.

Skalaene er: hundredels-, tiendedels- og femtitusendels-skalaene.

Jeg skal ta for meg hver og en av disse:

Hundredels-skalaen

Den første potenserings-skalaen som Hahnemann utviklet i Homeopatiens tidlige leveår er hundredels-skalaen.

Som navnet tilsier har denne en 1:100 uttynnings-ratio, og fremstilles på følgende vis:

  1. En del modertinktur tynnes ut med 99 deler vann- og alkoholblanding
  2. Væsken ristes kraftig ti ganger, som resulterer i en 1C potens: 1 representerer første trinns uttynning, og C representerer romertallet 100 (1:100 fortynning)
  3. Én del 1C potens tynnes ut og ristes med 99 deler vann- og alkoholblanding, som resulterer i 2C potens
  4. Prosessen med potensering (uttynning + kraftig risting) repeteres til stadig høyere potenser av middelet

Her er en illustrasjon jeg forklarer nærmere i kurset Hobby-Homeopat: av de første trinnene i potensering av uløselige substanser

Alle homeopatimedisiner har nummer og/eller bokstaver etter navnene sine, som indikerer potensen deres. For eksempel Sepia 6C:

Sepia er en homeopatimedisin laget av blekket til sepiablekkspruten, og 6C forteller oss at middelet har vært gjennom seks stadier av potensering i henhold til hundredels-skalaen.

En 200C potens betyr at middelet har vært gjennom 200 trinn, og bokstaven M, romertallet for 1000, betyr at middelet har vært gjennom 1000 potenserings-trinn.

Også en illustrasjon jeg forklarer nærmere i kurset Hobby-Homeopat: fra de første trinnene i potensering av uløselige substanser

Hundredels-skalaen er allsidig: homeopater foreskriver midlene som piller, tabletter eller væske - i høye eller lave potenser, i akutte og kroniske lidelser.

De lavere potensene kan kjøpes på apotek i land der homeopati er mer daglidags enn i Norge: for å selv takle enklere akutte lidelser i hverdagen. I Norge får vi kjøpt en del homeopatimidler, men de må stort sett bestilles inn fra Norsk NaturmedisinSentral.

Hvis man unødig repeterer doser av midler i hundredels-potenser risikerer man å frembringe prøving-symptomer (se Leksjon 7: Prøvinger).

Tidels-skalaen

Tidels-skalaen er den neste potens-skalen som ble utviklet i Homeopatien. Den har en uttynnings-faktor på 1:10, som betyr at én del av modertinkturen uttynnes i ni deler vann- og alkoholblanding.

Som i hundredels-skalaen er det også her ti kraftige rystninger mellom hvert potenserings-trinn.

Middelets navn etterfølges av et tall som representerer antall potenserings-trinn det har vært gjennom, og romertallet X som indikerer 1:10 uttynnings-ratio.

I noen land benyttes D i stedet for X. En rekke homeopatimedisiner vi kan få kjøpt på norske apotek er i D-potens, som altså tilsvarer X-skalaen: disse passer også fint for hjemme-foreskriving når du har tatt kurset Hobby-Homeopat!

Et middel i 3X (eller 3D) betyr at det har vært gjennom tre potenserings-trinn i henhold til tidels-skalaen, mens et middel i 12X (eller 12D) betyr at det har vært gjennom 12 potenserings-trinn.

Midler i tidels-skalaen kan brukes som piller, tabletter eller væske. I og med at de er lave potenser kan de repeteres hyppigere med mindre risiko for prøving-symptomer.

Derfor selges disse også mye for hjemme-foreskriving i land der homeopati er mer dagligdags og velkjent blant befolkningen. I Norge får vi kjøpt en rekke av de vanligste midlene, selv om de som nevnt ofte må bestilles inn til oss.

Et eksempel er celle-saltene: disse foreskrives mindre hyppig av homeopater fordi de har mer begrenset rekkevidde i behandling av dyptgripende og kroniske lidelser.

Femtitusendels-skalaen

Dette er den tredje og siste potens-skalaen som har blitt utviklet i Homeopatien, rett før Hahnemanns død. Midler i femtitusendels-skalaen er mer kjent som LM- eller Q-skalaen.

Prosessen for å lage midler i femtitusendels-skalaen er mer kompleks enn den som benyttes for hundredels- og tidelspotenser.

Den første uttynnings-ratioen er fundamentalt lik, ved at man starter med en ratio på 1:50 000. For hvert påfølgende potenseringstrinn blir væsken rystet kraftig 100 ganger.

Middelets navn inneholder enten Q, LM eller 0/, og et tall, for å indikere hvor mange potenseringstrinn middelet har vært gjennom i femtitusendels-skalaen.

Som med tidels- og hundredelsskalen indikerer tallet antall potenserings-trinn middelet har vært gjennom.

Et middel med betegnelsen Q6, LM6 eller 0/6 betyr at middelet har vært gjennom seks potenseringstrinn i femtitusendels-skalaen, mens et middel med betegnelsen Q30, LM30 eller 0/30 betyr at det har vært gjennom 30 trinn.

Femtitusendels-skalaen virker dypt og er fleksibel i bruk. I motsetning til andre potens-skalaer bør femtitusendels-skalaen kun benyttes i væskeform.

Dosering av de flytende midlene i femtitusendels-skalaen gjør det mulig for homeopaten å tilpasse uttynningsgrad og antall rystninger pasientene skal utføre før hver dosering: for å sikre best mulig respons i henhold til den enkeltes sensitivitet overfor middelet.

Dermed krever midler i denne skalaen større kunnskap og erfaring med foreskriving av homeopati, og er ikke egnet for hjemme-foreskriving.

Midler i femtitusendels-skalaen promoteres sjeldent for hjemme-bruk, selv ikke i land der homeopati brukes av hvermannsen i det daglige. Dersom man unødig benytter homeopatimedisiner i denne skalaen kan man, som ved hundredels-skalaen, frembringe prøving-symptomer.

Homeopati har en helt egen tilnærming til helse. Vi finner homeopatiens prinsipper proklamert blant Hippokrates sine skriverier for godt og vel 2000 år siden.

Heller enn å avhenge av kjemikalier for å utlikne uønskede symptomer, eller tvinge frem en spesifikk respons fra kroppen, behandler homeopatien personens helseproblemer ved å trigge kroppens iboende naturlige evner til å hele seg selv.

Ved å gjøre dette skjer to ting:

  1. Kroppen stimuleres til å korrigere sin tilstand av ubalanse og sykdom
  2. Kroppen styrkes, og blir mer robust overfor fremtidige helseproblemer

... Les mer

Vite mer?

Dette var kort fortalt: hvis du vil vite mer om homeopati, og lære deg å bruke homeopati selv for akutte småplager i hverdagen, så er du velkommen til å sjekke ut kurset Hobby-Homeopat 😀