3) Potensering

Homeopatimedisiner er trygge å bruke. De er meget uttynnede, ned til det under-molekylære stadiet. Dermed er de også fri for kjemiske bivirkninger som vi knytter til andre legemidler.

Men det var ikke alltid slik!

Homeopatimedisiner ble tidligere foreskrevet i sin råform, i doser som - på lik linje med legemiddelpreparater - kunne gi bivirkninger. Dette endret seg da potenseringsprosessen ble oppdaget:

Oppdagelsen av Potensering

Hahnemann, den tyske legen som satte homeopati i system, utforsket Likhetsloven med substanser i sin råform. Selv om han opplevde sin tilnærming med homeopati som mer vellykket enn andre behandlingsformer på den tiden, hadde han fortsatt problemer med bivirkninger hos sine pasienter:

For eksempel hadde kvikksølv blitt benyttet i behandling for syfilis i århundrer - men pasienten risikerte å bli forgiftet i behandlingen.

Hahnemann hadde erfart hvordan kvikksølv (eller Mercurius, som homeopatimedisinen heter) lindret i henhold til Likhetsloven (Likt behandler Likt); gitt til friske personer frembragte kvikksølv syfilis-liknende symptomer.

For å unngå at pasientene hans led av bivirkninger tynnet han ut kvikksølv, og andre potensielt toksiske substanser han brukte. Men han observerte at midlene hans da mistet noe av sine terapeutiske egenskaper, selv om også bivirkningene ble mindre omfattende.

Det er flere historier om hvordan Hahnemann "ramlet over" potenserings-prosessen:

Alt fra at de allerede fortynnede midlene ble slengt rundt på hesteryggen i bagasjen til Hahnemann, til at han i frustrasjon dunket et middel på Bibelen sin - da han strevet med å finne ut hvordan han kunne redusere midlenes toksiske egenskaper.

Uavhengig av hvordan Hahnemann faktisk kom frem til svaret han søkte, så observerte han på den ene eller andre måten at et middel som gjennomgår en serie av uttynninger, med voldsom rystning mellom hvert uttynningsledd, ga en ekstremt kraftfull - men likevell trygg - medisin.

Potenseringsprosessen var oppdaget.

Prosessen

Som nevnt innebærer potenseringsprosessen repeterte uttynninger og kraftig rystning om hverandre, for å redusere substansens potensielt toksiske effekt.

I denne prosessen blir de helende egenskapene til substansen forsterket. Dersom substansen er uløselig blir den malt (triturert) med laktose i de første trinnene, inntil blandingen når et nivå hvor den kan regnes som løselig. (Prosessen beskrive nærmere i kurset Hobby-Homoepat.)

Hahnemann observerte altså at uttynning uten rystningen ikke resulterte i en medisin: begge trinnene i prosessen var nødvendige.

Der uttynningen reduserte de potensielt toksiske virkningene til utgangsstoffet, kunne rystningen på en eller annen måte frigjøre substansens energi-potensiale - og overføre denne til løsnings-væsken: og gi middelet sine helende egenskaper.

Å fremstille en homeopatimedisin er dermed ikke en komplisert prosess. Det innebærer å løse opp en substans i væske; utsette den for kraftig rystning (f.eks. utsette den for kraftige dunk mot håndflaten eller en lærinnbundet bok, slik Hahnemann gjorde det); tynne den ut videre; kraftig rystning; uttynning; kraftig rystning; osv.

Det som er utrolig, er at disse trinnene, repetert titusener av ganger, gir et høyst aktivt og potent middel.

Hvordan Virker Potensering?

Potenserings-prosessens egenskaper er Homeopatiens mysterium.

Teorier innebærer at prosessen på et eller annet vis overfører informasjonen i et energisk fotavtrykk fra utgangsstoffet til den uttynnede væsken gjennom potenserings-trinnene.

Denne væsken foreskrives deretter i henhold til Likhetsloven, enten som dråper eller piller dynket i væsken, til personer med symptomer og plager.

Midlenes energiske informasjon overføres da til kroppen, og trigger en respons: en selv-helende reaksjon som bidrar til å gjenopprette helse og velvære hos personen (så fremt middelets medisinbilde passer godt med symptombildet).

Effekten av homeopatisk potenserte substanser har blitt demonstrert av forskere på mange levende vesener, som frosker, planter og mennesker. Men det forskes stadig på selve mekanismen som gir effektene vi observerer i klinisk praksis, og i forskningsprosjekter.

I mellomtiden fortsetter homeopater verden over, og en rekke helsemyndigheter i land verden over, å fremme dette fenomenet: som kan lindre lidelse på en trygg og skånsom måte, slik homeopatien har gjort de siste århundrene.

Tilbake til:

2) Likhetsloven

Homeopati har en helt egen tilnærming til helse. Vi finner homeopatiens prinsipper proklamert blant Hippokrates sine skriverier for godt og vel 2000 år siden.

Heller enn å avhenge av kjemikalier for å utlikne uønskede symptomer, eller tvinge frem en spesifikk respons fra kroppen, behandler homeopatien personens helseproblemer ved å trigge kroppens iboende naturlige evner til å hele seg selv.

Ved å gjøre dette skjer to ting:

  1. Kroppen stimuleres til å korrigere sin tilstand av ubalanse og sykdom
  2. Kroppen styrkes, og blir mer robust overfor fremtidige helseproblemer

... Les mer

Vite mer?

Dette var kort fortalt: hvis du vil vite mer om homeopati, og lære deg å bruke homeopati selv for akutte småplager i hverdagen, så er du velkommen til å sjekke ut kurset Hobby-Homeopat 😀