2) Medisinbilder (Materia Medica)

Nå er andre del av selve kurset Hobby-Homeopat også klar for påmelding! Alle som har fullført de første delene av kurset (0 og 1) kan nå starte på denne 😀

Merk at det er mulig å kjøpe denne delen av kurset selv om man ikke har fullført introduksjonsdelen enda (når man ikke er innlogget) – men da får man ikke tilgang til innholdet før man også har gått tilbake og meldt seg på, og fullført de to første delene!

I denne delen av kurset Hobby-Homeopat skal vi ta for oss medisinbildene til en rekke homeopatimidler, det vi i homeopatien kaller for Materia Medica. Du får presentert:

  • Tips og veiledninger for hvordan du kan tilegne deg kunnskapen om de ulike homeopatimedisinene
  • Informasjon om hvordan du skaffer de ulike homeopatimedisinene til veie
  • Materia Medica tilhørende de ulike homeopatimedisinene du blir introdusert for i kurset
  • Symptomoppslagsverk – repertorie

Hvis du vil ha mer informasjon, eller melde deg på, kan du besøke nettsidene www.hobbyhomeopat.no.