Homeopathic medicinesHomeopathyUncategorisedWhat's up

1) Hva er Homeopati?

Nå er første del av selve kurset Hobby-Homeopat ferdig og klar for påmelding! Alle som har fullført introduksjonsdelen av kurset kan nå starte på denne 😀

Merk at det er mulig å kjøpe denne delen av kurset selv om man ikke har fullført introduksjonsdelen enda – men da får man ikke tilgang til innholdet før man også har gått tilbake og meldt seg på, og fullført “modul 0”!

  • Del 1) Hva er Homeopati? har jeg valgt å prissette til kr 689 foreløpig. Når hele kurset er ferdig vil jeg vurdere omfanget av innholdet, og også prisen for de ulike delene/hele kurset; så pris kan bli justert i ettertid. Dette vil kun ha noe å si for dem som ikke er påmeldt i de respektive delene enda (prisen blir ikke nedjustert).
  • Denne første delen av selve kurset presenterer deg for hva homeopati er; hvordan du selv kan bruke homeopati, som Hobby-Homeopat; hvilke typer plager du kan forsøke deg på, og hvilke du bør/skal søke hjelp for; og litt supplerende refleksjoner omkring helse og helsefremming.

Hvis du vil ha mer informasjon, eller melde deg på, kan du besøke nettsidene www.hobbyhomeopat.no.