1) Homeopati: en Introduksjon

Stimulere kroppens selv-heling

Homeopati har en helt egen tilnærming til helse.

Heller enn å avhenge av kjemikalier for å utlikne uønskede symptomer, eller tvinge frem en spesifikk respons fra kroppen, behandler homeopatien personens helseproblemer ved å trigge kroppens iboende naturlige evner til å hele seg selv.

Ved å gjøre dette skjer to ting:

  1. Kroppen stimuleres til å korrigere sin tilstand av ubalanse og sykdom
  2. Kroppen styrkes, og blir mer robust overfor fremtidige helseproblemer

 

Bygger på gamle prinsipper

Homeopati er langt fra noen nymotens medisingren, da vi finner homeopatiens prinsipper proklamert blant Hippokrates sine skriverier for godt og vel 2000 år siden.

Men det var ikke før på 1800-tallet at homeopatien ble utviklet til et systematisert medisinsk system, av den tyske forskeren og legen Samuel Hahnemann.

Siden da har homeopatiens popularitet økt jevnt og trutt, i takt med at folk oppdager homeopatiens evne til å forhindre og/eller behandle helseproblemer.

Skånsomme medisiner

Homeopatien er skånsom. Homeopatimedisinene, som også kalles midler, fremstilles særlig fra mineraler, planter og derivater fra dyr.

Disse omdannes til tinkturer eller løsninger, før de går gjennom en prosess som kalles for potensering: hvor de helende egenskapene til utgangssubstansen forsterkes - og toksiske egenskaper ikke lenger er til stede.

Trygge medisiner

Etter potenserings-prosessen sitter vi igjen med midler som er høy-energiske medisiner, frie for kjemiske bivirkninger.

Homeopatimedisiner forgifter ikke; interagerer ikke med legemidler; og er heller ikke avhengighetsskapende.

De er trygge for mennesker i alle aldre; også barn, eldre og gravide. De kan faktisk benyttes for dyr og planter også!

Bredt nedslagsfelt

Både akutte og kroniske lidelser kan behandles med homeopati.

Når det rette homeopatimiddelet velges, kan dyptgripende lidelser lindres - og kroppen stimuleres til å hele seg selv. Også mindre omfattende lidelser som hodepiner, pollenplager og tannvekst hos barn kan behandles med homeopati.

Mentale og emosjonelle problemer, som sjalusi; mangel på selvtillit; nedstemthet/depresjon; angst- og panikkanfall; og barns atferdsproblemer responderer godt på homeopatibehandling.

Homeopati er virkelig en forbløffende medisinsk gren innen naturmedisinen!

Videre til:

2) Likhetsloven

Homeopati har en helt egen tilnærming til helse. Vi finner homeopatiens prinsipper proklamert blant Hippokrates sine skriverier for godt og vel 2000 år siden.

Heller enn å avhenge av kjemikalier for å utlikne uønskede symptomer, eller tvinge frem en spesifikk respons fra kroppen, behandler homeopatien personens helseproblemer ved å trigge kroppens iboende naturlige evner til å hele seg selv.

Ved å gjøre dette skjer to ting:

  1. Kroppen stimuleres til å korrigere sin tilstand av ubalanse og sykdom
  2. Kroppen styrkes, og blir mer robust overfor fremtidige helseproblemer

... Les mer

Vite mer?

Dette var kort fortalt: hvis du vil vite mer om homeopati, og lære deg å bruke homeopati selv for akutte småplager i hverdagen, så er du velkommen til å sjekke ut kurset Hobby-Homeopat 😀